Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.vrijdag 14 december 2012

The party’s over: how the West went bust (2011), documentaire van John Thynne
BBC zakenverslaggever Robert Peston onderzoekt in twee delen de crisis waarin de wereld beland is. Eerst gaat hij naar Shanghai waar Renate Li werkt in een lampenfabriek en in de avonduren studeert om haar dochter Lin Lin een betere toekomst te geven. Vervolgens gaat hij naar een vergelijkbare fabriek in Birmingham, NVC Lightning, die na een moeilijke tijd en stakingen inmiddels de goedkopere Chinese producten distribueert. 

Peston gaat in op de kapitalistische ontwikkeling onder Deng Xiaoping, die China in de jaren zeventig uit de armoede haalde door een kapitalistische productie, terwijl die in Engeland juist terugzakte. Dat kwam door stakingen en het marktdenken van Thatcher en haar vriend Reagan, vertolkt door vrije markt ideoloog Alan Greenspan. Het marktdenken creëerde in 1986 een Big Bang in de Londense Stock Exchange, dat het leidende financiële centrum in de wereld werd. Banken namen meer risico’s, de inkomens van de bankiers groeiden buiten proportie, terwijl het werkvolk zijn loon zag dalen en moest gaan lenen, hetgeen sterk gestimuleerd werd. De bomen groeiden tot de hemel. Er was een creditcard voor iedereen.

Op het moment dat Blair aankondigde dat de goede tijden zouden aanhouden, ontstonden de eerste barsten in het systeem. In 1989 brak het studentenverzet uit in China. In Seattle 1999 demonstreerde men tegen de uitbuiting van ontwikkelingslanden.

In China spaarde men voor de oude dag, terwijl in het westen alleen geleend werd. Door de disbalans in de wereldeconomie gingen banken overzees geld lenen. Huizen werden als een investering gezien tot de Lehman Brothers omvielen. De econoom Rajan uit Chicago had al gewaarschuwd dat het feestje op zijn eind liep, maar weinigen schonken daar aandacht aan. 
De nationale staten vulden de gaten maar kwamen zelf in de problemen, zoals in de Eurozone, waar de sociale cohesie onder druk kwam te staan. Het pessimisme in Europa staat lijnrecht tegenover het optimisme in China.

In het tweede deel vraagt Peston hoe Groot-Brittanië kan overleven. Hij begint in de haven van Piraeus, die stil ligt. Griekse werklozen hebben nauwelijks te eten. Het geld uit Europa werd uitgedeeld en niet geïnvesteerd omdat de kleine private sector klein was. Griekenland is een zwakke schakel in de Europese ketting, maar ook Groot - Brittannië kent schulden. Men geeft meer uit dan er binnenkomt. Er werd zelfs al geprotesteerd voor er bezuinigd werd. Jongeren zoals Vanessa Rivett, een afgestudeerde psychologe die in een groentewinkel werkt, betalen het gelag. Ze vinden nauwelijks een vaste baan en worden onderbetaald.
Het antwoord zou kunnen zijn om de schulden terug te betalen en minder uit te geven, maar dat verzwakt de economie. Peston gaat naar China waar de economie en de export bloeit en naar München waar een hightech middenbedrijf als Kathrein Werke goede zaken met het buitenland doet. In Duitsland kent men nog de hyperinflatie van de jaren twintig en zal men niet gauw meer uitgeven dan men heeft. De City of Londen daarentegen is te zeer gericht op ondoorzichtige financiële producten. Er moet bij de herstructurering van de economie ingezet worden op technologie, zegt ondernemer Dyson.

China investeert sterk in het onderwijs. Studenten zijn gemotiveerd om hogerop te komen en worden gesteund door hun ouders. Peston vraagt zich af waarom het in Groot-Brittannië moeilijker wordt gemaakt om te studeren. Men zadelt studenten op met schulden die ze aflossen door te werken in het bankwezen, liever dan door industrieel te ondernemen. Bij een herstructurering moet de macht van de City kleiner worden, meent hij. Bankiers moeten een sociale functie vervullen, bankieren moet weer saai worden, anders storten we straks weer een financiële crisis. De vraag is of de bankenwereld genoeg saneert. De Occupy beweging zette druk op de ketel. Het accepteerde niet de enorme financiële ongelijkheid in de wereld. De Eurozone gaat gebukt onder de economische crisis en drukt op de wereldeconomie. Groot-Brittannië is nog steeds rijk en kan zich net als Japan eerder, tevreden stellen met een lage economische groei van 1 procent. 
De documentaire bevat oude, soms grappige, archiefbeelden, bijvoorbeeld uit Fawlty Towers over de rivaliteit tussen Duitsland en Engeland. 

Hier de trailer van deel 2.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten