Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.zaterdag 22 december 2012

Rauwer (2012), documentaire van Anneloek Sollart


Jongen dupe van strijd tussen moeder en kinderbescherming

Nederland weer op zijn smalst. Als een meisje een zeilreis om de wereld wil maken, is het land in rep en roer, als er een walvis overlijdt brengt meer pennen in beweging dan over de strijd in Syrië, als een moeder overtuigd is van een bepaalde voeding voor haar zoon, valt het hele aangeharkte intolerante land over haar heen, waarbij de zoon de dupe wordt.

Anneloek Sollart maakte vijf jaar geleden de documentaire Rauw over de toen tienjarige Tom Watkins uit Amsterdam, die sinds zijn vijfde rauw voedsel eet, dat Moerman-achtig oogt. De film riep heftige reacties op. Hugo Borst reageerde furieus in De wereld draait door: de gescheiden Francis Kenter moest het ouderschap worden ontnomen.

In vijf jaar tijd is de kruistocht alleen maar verder gegaan. In 2010 schrok Francis van een melding van het AMC aan de kinderbescherming dat de groei van Tom achterbleef. Ze dacht echter dat men niet kon aantonen dat er iets mis was. Rauw voedsel bevat geen groeihormonen zoals die voorkomen in zuivel. Het AMC stelt echter tekorten vast. Vertrouwensarts Jolande Schoonenberg spreekt zelfs van verwaarlozing, Richard Bakker van de Raad van de Kinderbescherming gaat daarin mee.

Tijdens een Raw Food Event legt een goeroe vol overtuiging uit dat arthritis het gevolg is van een teveel aan calcium en dat chronische ontstekingspijn verdwijnt door contact met de aarde. De goeroe ziet Tom als een testcase. Naast zijn moeder en de kinderbescherming nog iemand die zogenaamd het beste met de jongen voor heeft, maar hem gebruikt om zijn eigen gelijk te halen. Hij adviseert de moeder om de tekorten op te vangen met rauwe boter en hertengewei.  

Tijdens een zitting van de arrondissementsrechtbank over een ondertoezichtstelling verdedigt huisarts Van der Blom het eten van rauw voedsel. Meer schade ziet hij als Tom wordt weggehaald bij zijn moeder. De rechter heeft problemen met het feit dat Tom niet op de middelbare school zit maar thuisonderwijs krijgt. De moeder vindt namelijk dat de school een slechte invloed heeft op het eetgedrag van Tom. De rechter stelt vragen aan Tom over het eten van een kroket, maar luistert niet echt naar zijn antwoord. Dat zat al in zijn hoofd. Niet het eten is een probleem maar het schoolverzuim. Hij houdt de zaak zes maanden aan. De kantonrechter spreekt van het ontduiken van de leerplicht.

Het AMC meldt dat Tom een voorgeschreven dieet niet volhield en dat hij geen contact meer met het ziekenhuis onderhield. Juist in de puberteit is goede voeding van groot belang. Helaas ondervraagt Sollart niet de moeder. Wellicht had ze er geen vertrouwen in en leek het haar het beste om maar gewoon de afspraken te laten verlopen. Anderzijds is de moeder erg principieel.

Tom en zijn moeder zijn bij de vader en de oudere broer Ben in Minehead. Ben is blij dat Tom er is. Hij kreeg zelf ruzie met zijn moeder over het rauwe eten en ging daarom naar zijn vader, niet met de bedoeling zijn broertje in de steek te laten. In dit conflict tussen loyaliteiten blijft de Britse vader nuchter. Het rauwe voedsel was geen reden voor de scheiding maar wat wel de reden was, komt helaas niet boven tafel. Alweer een gemiste kans voor Sollart. 

Als de ondertoezichtstelling met een jaar wordt verlengd, tekent Francis hoger beroep aan. Volgens haar ziet de rechter haar als een kenau. Haar moeder zit ermee in haar maag en raadt een second opinion aan. Francis zegt dat ze zou flippen als men Tom van haar zou afnemen. Ze zou hem laten onderduiken, eerst bij zijn vriendinnetje Tara.

De kinderarts die de second opinion heeft uitgevoerd, beaamt dat Tom in groei achterblijft. Het is de vraag of hij de achterstand nog kan inhalen. Het argument van de groeihormonen in melk gaat volgens haar niet op. Francis vindt het vervelend dat ze bang gemaakt wordt. Ze wil niet het verwijt krijgen dat zij verantwoordelijk is als de groei van Tom achterblijft. Ze blijft erbij dat zuivel schadelijk is. Tom vindt een lengteverschil van zes centimeter nog gaan, maar twaalf centimeter wel veel. Francis meet zijn lengte en constateert dat hij gegroeid is dan wel dat ze onnauwkeurig gemeten heeft (zie foto).   

Anouk Martijn van Jeugdzorg denkt niet het risico van een groeiachterstand opweegt tegen uithuisplaatsing. Tom zou zelf moeten aangeven dat hij dat wil. Tara eet wel vis, maar respecteert zijn keuze. Tom zegt dat hij ook af en toe bij haar zou kunnen eten, maar volgens zijn moeder kan de kwik in de vis in de hersenen gaan zitten.

De uitspraak in hoger beroep brengt geen verandering. De rechter vindt dat de cognitieve ontwikkeling en de geestelijke vermogens van Tom geschaad worden door onttrekking van het onderwijs. En Tom? Tom is de dupe van al dit gedoe. Inmiddels is hij, bedreigd door
uithuisplaatsing, ondergedoken. Wellicht tot de documentaire Rauwst. Inmiddels blijven al die dikke kinderen die volgestouwd worden met cola en chips buiten schot.

Hier meer informatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten