Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.zondag 6 april 2014

Felix Rottenberg over de positie van de PvdA, Buitenhof, 6 april 2014Doekje voor het bloeden

Paul Witteman ondervraagt Felix Rottenberg, voormalig voorzitter van de PvdA en inmiddels voorzitter van de Wiardi Beckman Stichting over de toekomst en de traditie van zijn partij, die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in maart harde klappen kreeg.

Rottenberg vindt het een goede zaak dat de lijsttrekkers in Amsterdam en Rotterdam zijn opgestapt. Samson hoeft niet weg omdat hij niet verkiesbaar was. Over zijn lot wordt door de kiezer aan het einde van de kabinetsperiode beslist.

Rottenberg kan niet om de nederlaag van zijn partij heen. Volgens hem valt de samenwerking met de rechtsliberalen, die tijdens de verkiezingscampagne nog een grote tegenstander was, slecht. De PvdA had beter de SP bij de formatie kunnen betrekken. Samen met D’66 en VVD was de pijn van de bezuinigingen beter te verdragen geweest.

Hij vindt het goed dat Samson niet de pootjes laat hangen, maar die moet wel zorgen dat de maatregelen brede steun krijgen en voorkomen dat Pechtold als lachende derde de vruchten plukt van zijn steun aan het kabinet. Rottenberg neemt het op voor minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, die bezig is met tal van maatregelen op sociaal gebied, die echter langzaam bij de stemmers doordringen.

Hoewel Samson dit weekend in Trouw nog stelde dat de maatregelen niet goed zijn uitgelegd, liep staatssecretaris Van Rijn zich de benen uit de sloffen. Het is volgens Rottenberg meer een kwestie van een verandering in fasen. Tijdens de verbouwing is het een rommel en ziet men het eindresultaat nog niet. De PvdA is heel goed in het bedenken van plannen als het gaat om de arbeidsgelegenheid en wat daarmee samenhangt, zoals de uitbreiding van het zorgverlof.

Witteman vraagt naar de kritiek dat de middengroepen te weinig aandacht krijgen van de PvdA. Rottenberg zegt dat de PvdA van oorsprong de kleine burgerij en de arbeiders aan zich bond, maar dat het steeds moeilijker is die groepen bij elkaar te houden. Daarom kan de partij maar het beste accepteren dat men kleiner is, een kern van zo’n tien parlementariërs die afhankelijk van het tij tot het driedubbele kunnen uitgroeien.

Het zou goed zijn zich verre te houden van machtspolitieke spelletjes zoals in Amsterdam. Het komt goed als men zich richt op visie en het vertalen van die visie in concrete plannen. Asscher begreep dit toen hij het waardemanifest van de PvdA als leidraad nam voor zijn handelen als minister. De moraliteit achter de plannen is van groot belang.

Witteman vraagt naar de recente uitruil tussen PvdA en VVD van afzien van illegaliteit tegen een belastingvoordeel voor de hogere inkomens.
Rottenberg vindt het achteraf vreemd dat het afzien van illegaliteit niet eerder had kunnen plaatsvinden en noemt de bevoorrechting van de hogere inkomens een schande van de kant van de VVD.

Tijdens de Europese verkiezingen krijgt de PvdA het nog wel moeilijk, voorstelt Rottenberg, hoewel Agnes Jongerius als tweede op de lijst een zwaargewicht is. De kwaliteit van de politieke bestuurders is wisselend. Velen willen zich niet kandidaat stellen.

Ondanks de gebruikelijke rappe taal van Rottenberg miste ik de visie waarover Rottenberg wel spreekt, maar niets zegt. In een tijd waarin zo’n beetje de hele bevolking zucht onder het juk van het kapitalistisch systeem probeert de PvdA nog steeds met doekjes tegen het bloeden de wond te stelpen. Al raken de doekjes wel steeds meer op en raakt de sociaal democratie steeds meer besmeurd.

   


Geen opmerkingen:

Een reactie posten