Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 19 september 2012

Ton Heerts over De nieuwe vakbeweging, Gesprek op 2, 16 september 2012


Interim-voorzitter probeert breuken te lijmen

Voormalig vakbondsman Paul Rosenmöller begint het Gesprek op 2 met Ton Heerts, de interim-voorzitter van de FNV/De nieuwe vakbeweging, over de actualiteit. De verkiezingsuitslag vraagt om een socialere koers, zegt Heerts. Op de ledensite is een poll bezig over de gewenste nieuwe coalitie. Het is nog te vroeg om te zeggen dat PvdA en VVD samen moeten gaan regeren. Omdat het FNV graag wil polderen, betreurt hij het verlies van het CDA.

De rol in de formatie is een belangrijk onderwerp. De Kunduz maatregelen, zoals de forenzentax, moeten van tafel. Rosenmöller begint over de stevige brief die Heerts aan Rutte schreef, waarin hij oproept tot een andere attitude tegenover de vakbeweging: om te zorgen dat die weer gaat meedoen aan het overleg dient men hen serieus te nemen en iets te gunnen. Rutte heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. Donderdag a.s. volgt een actie, die breder wordt dan een vakbondsactie en publieksvriendelijk. 

De FNV strijdt op twee fronten. Men voert overleg en campagne, al gaat die niet meer over de sociale woestijn. Dat beeld was een karikatuur. Men is wel voor het oase-gevoel. Het centraal overleg is minder belangrijk dan alle activiteit in de bedrijven. Men voelt zich bij de neus genomen door de werkgevers en wil geen rituele dans meer in Den Haag.

Rosenmöller veronderstelt dat de rechtse wind voelt als tegenwind, terwijl men in het andere geval een tunnel naar een linkse regering gegraven zou hebben. Heerts is echter voorstander van het Rijnlandse model waarin open overlegd wordt.

Rosenmöller zegt dat werkgeversvoorzitter Wientjes zich zorgen maakt over de gesloten winkel van de FNV. Heerts bestrijdt dat. Ze hadden intern harde noten te kraken, maar arriveren weer op het rechte pad.

Rosenmöller constateert een defensieve strategie. Hoe de arbeidersbelangen te definiëren? Volgens Heerts door een sociale agenda op tafel te leggen. In kwesties van sociale verzekering premie meebetalen en de regie nemen. Heerts vond de situatie rond de oprichtingsvergadering van De nieuwe vakbeweging op 23 juni j.l. zorgelijk. De klus is niet eenvoudig, maar ze zitten wel op het tijdschema.

Heeft, zoals Wientjes beweert, de SP de FNV kapot gemaakt? vraagt Rosenmöller. Heerts vindt dat een karikaturale voorstelling. Natuurlijk ligt de FNV dichterbij de PvdA, maar iets dergelijks geldt ook voor de werkgevers en hun band met de VVD. Heerts is bezig met een interne reorganisatie en wil het vertrouwen weer opbouwen. Hij hanteert daarbij een ferme toon. Wie niet goedschiks mee wil doen, hoeft zich niet aan te sluiten.

Rosenmöller vraagt naar het kompas van de nieuwe vakbeweging. Heerts spreekt over goede herkenbare sectoren waarin men zich thuisvoelt. Zonder FNV zouden de werknemersbelangen veel meer versplinterd zijn.

Rosenmöller refereert aan de voorbereidende werkzaamheden van Han Noten, Herman Wijffels en Jetta Kleinsma. De nieuwe vakbeweging is geslaagd als ze er op 20 maart a.s. uit zijn. Voor zich zelf ziet hij vooralsnog geen rol als voorzitter. 

Een gesprek met veel beeldspraak in ieder geval.1 opmerking: