Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.vrijdag 28 september 2012

Charles Kenny over Getting better, Gesprek op 2, 23 september 2012


Een optimistische visie op de toekomst

Chris Kijne noemt de ontwikkelingseconoom Charles Kenny een optimist. Maar wat zou hij zeggen tegen een vijfentwintigjarige Spanjaard die werkloos is?
Kenny zou zeggen dat hij beter af is in het huidige Spanje dan in Afrika of in het Spanje van honderd jaar geleden met een povere gezondheidszorg.

Kijne werpt op dat in Getting better wordt beweerd dat het goed gaat met Afrika.
Kenny bevestigt dat de economie groeit, de kindersterfte afneemt en het aantal schoolgaande kinderen toeneemt.

Kijne stelt dat de Democratische Republiek Congo nog ver achterblijft bij Nederland.
Kenny stelt dat men daar minder geld nodig heeft om rond te komen. De politieke toestand is verbeterd in vergelijking met zeventig jaar geleden toen de Belgen daar de macht hadden.

Hoe komt het dat het de armen beter gaat?
De kwaliteit van het leven neemt toe. Met hetzelfde geld verbetert de gezondheid en nemen de opleidingskansen toe. Dat komt door nieuwe goedkope technologieën, die ziekten als mazelen en pokken uitbannen.

In Uw boek gaat het niet alleen om technologieën maar ook om ideeën.
Als er een vaccin bestaat, moeten de ouders nog meewerken om het toegediend te krijgen. Vijftig jaar geleden vond men onderwijs onbelangrijk, maar dat is veranderd. Naar school gaan doet naar school gaan.

Maar het onderwijs is niet goedkoper geworden.
Wel randvoorwaarden als bussen, wegen of de digitale middelen.

Kijne wijst op de overvloed van cijfers in het boek. Costa Rica besteedt vijf procent aan gezondheidszorg in vergelijking met de V.S., maar men heeft een hogere levensverwachting. 
Kenny wijt dat aan de grotere gelijkheid in Costa Rica. Het pompen van geld in de zorg voor rijke ouderen voegt weinig toe aan de levensverwachting.

Hoe verbeteren we de wereld?
Rijke landen dienen te helpen om technologieën te verspreiden, bijvoorbeeld tegen pneumokokken, voor betere landbouwmethoden of zonne-energie.

Soapseries zouden volgens U normen verspreiden, maar bij ons zijn dat verkeerde normen.
Kenny wijst op Brazilië waar men de kinderen de naam geeft van een soapster. Dat soort mensen beïnvloedt de levensstijl. Ze hebben minder kinderen en die gaan naar school.
Het toepassen van sociale marketingtechnieken als voorwaardelijke cashoverdracht: geld geven om de vaccinatie of het schoolgaan van de kinderen te belonen, is zinvol.
Ook op overheidsniveau werkt zoiets. Ethiopië werd beloond voor meer schoolgaanden.

In sommige landen bestaat maar een levensverwachting van 45 jaar.
De globale trend is positief. Het glas is halfvol.

Keken we naar de verkeerde zaken?
De economische groei is niet de enige maatstaf, zegt Kenny. Het effect van de ontwikkelingshulp op dat gebied is, anders dan die op het gebied van zorg en onderwijs, wisselend. Beleidsmaatregelen van westerse landen, zoals landbouwsubsidies, hebben een slecht effect op arme landen.

De milleniumdoelstelling om het aantal mensen dat met 1,25 dollar per dag moet rondkomen te halveren, is bereikt, maar maakt het veel uit dat men nu met 1.26 dollar moet rondkomen?
Kenny zegt dat we nog een lange weg te gaan hebben, maar dat we op de goede weg zijn.

Een van Uw oplossingen is om Europeanen en Amerikanen te laten steriliseren.
Dat was een gedachte-experiment, zegt Kenny. De bevolkingsgroei wordt in het algemeen als een probleem gezien, maar het zijn de rijken die dat met hun overconsumptie veroorzaken.

Wat was Uw advies aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken?
Niet bezuinigen op ontwikkelingshulp, maar een andere aanpak kiezen, zoals op het gebied van duurzame technologie. Het hangt er van af of een nationale of een lokale aanpak het beste is.

Is het toestaan van migratie in ons voordeel?
Zeker, over veertig jaar hebben we mensen nodig die hier het werk doen.  

Charles Kenny werkte eerder voor de Wereldbank, inmiddels voor het Center for Global Development
Hier een interview met Kenny in de New York Times over Getting better.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten