Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.maandag 5 december 2011

James Gleick over informatietheorie, Gesprek op 2, 4 december 2011Wetenschapsjournalist James Gleick is niet per sé pessimistisch over de stroom informatie die ons dreigt weg te wassen. Informatie is voor hem als een verrassing, iets dat men nog niet kent. Hij begon zeven jaar geleden aan Informatie. Twitter bestond nog niet. In 1948 begon de informatie theorie met de telefoonmaatschappij Bells Labs. Claude Shannon vond een manier om informatie te comprimeren in bits, digital binaries. Met de mogelijkheid om informatie te digitaliseren, begint een nieuwe tijd.

‘Zijn andere media als drukpers en telegraaf minder belangrijk? vraagt Kijne, die gedurende dit interview voor advocaat van de duivel speelt.
‘Ze zijn familie, zoals het schrift, dat de orale traditie verdrong. Informatie wordt steeds toegankelijker. Alles is op te zoeken.’

‘Jonathan Foer zei dat men niets meer hoeft te onthouden.’
‘Dat kan gevaarlijk zijn, als je je laat bespelen. Meer informatie maakt ons geen betere beslissers.’


‘Wat te denken van de mythe van de informatiewolk die via een commercieel kanaal als Google wordt verspreid?’
‘Veel info gaat niet via Google, maar we moeten het in de gaten houden en zoregen dat de overheid goede privacywetgeving maakt. ’
Gleick zit zelf ook op Twitter en vindt het leuk te luisteren naar snelle informatiebronnen, die verwijzen naar andere informatie. ‘Hoe verscheidener de informatie, des te beter,’zegt hij.

‘En hoe ingewikkelder,’ voegt Kijne daaraan toe.
‘We hoeven niet tegen een muur aan te lopen. De Engelse ondertitel van mijn boek luidt flood (vloed) maar Leibniz klaagde al over de overvloed aan boeken. Google heeft filters en gidsen, net als een krant. Men leert op Twitter kiezen en men kiest ook bloggers, waar men vertrouwen in heeft. Gleick wil geen pleitbezorger van de nieuwe media zijn, maar ziet daardoor wel een wereldgemeenschap op komst. Democratisch hoeft die ontwikkeling te zijn, zie de houding van de Chinese overheid ten aanzien van het vrije internet.

Kijne vreest dat men informatie kiest die het oordeel bevestigt, hetgeen leidt tot een tunnelvisie.
‘Dat is altijd al zo geweest,’ stelt Gleick.

‘Is er iets wat u bang maakt,’ vraagt Kijne dan maar op de man af.
‘Alles wat we besproken, alertheid is geboden, ook over manipulatie en censuur van informatie door bedrijven.’

‘Kan ons brein over tien jaar worden aangesloten op een chip?’
‘Ik zou het niet willen maar hou niets voor onmogelijk.’

‘In Duitsland was een mevrouw die na de uitvinding van de telegraaf een zakje zuurkool naar haar zoon wilde sturen. Met 3 D printers kom je een aardig eind.’
Gleick komt met een voorbeeld van een vrouw die een bericht liet telegraferen en aan de telegrafist vroeg, nadat die de hoorn ophing, waarom hij het niet verstuurde. Ze begreep niet dat een bericht abstract was.

‘Wat is je grootste droom?’
Gleick wordt steeds weer verrast door nieuwe uitvindingen.

‘T.S.Eliot stelde dat informatie geen kennis en kennis geen wijsheid. Kan een computer ooit wijsheid genereren?’
‘Je stopt erin wat je wilt en een computer kan daar iets anders van maken, maar geen wijsheid. Wellicht wel de mensheid met behulp van computernetwerken.’

Het was een verademing om niet weer een doemdenker of fantast over de digitale revolutie te horen, maar een Amerikaan die met beide benen op de grond staat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten