Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 21 december 2011

De dertiende man (2011), documentaire van Martijn Blekendaal

-->
Een scheidsrechter heeft geen vrienden, stelde Luis Moreno Ocampo al in De aanklager.
De portretten van drie Nederlandse amateurscheidrechters zeggen volgens het inleidende commentaar van Hollanddoc het nodige over het gebrek aan respect in de huidige samenleving.

Het motto komt van Nicolaas Beets (1814-1903) en luidt: ‘Gezag is een lelijk woord in deze kregelige tijden.’ Daaruit blijkt dat het gebrek aan gezag niet van deze tijd alleen is.

Scheidsrechter David Heek (zie foto) is voorganger in een protestantse gemeente en moet even nadenken over de vraag of gezag nodig is, maar vindt het absoluut noodzakelijk. De spelers geven jou het vertrouwen, zegt hij, al is dat in de kerk gemakkelijker. In een preek haalt hij Theo Reitsma aan. De hel is alleen nog de plek waar de overwinning voor de poorten vandaan wordt weggesleept. Heek moet zijn gezag altijd veroveren omdat hij een vriendelijke uitstraling heeft en niet breed van postuur is. Hij is nog van de oude garde die niet altijd overal over wil praten. Later hoort hij dat zijn preeklicentie is ingetrokken omdat hij de wet niet heeft voorgelezen.

De Marokkaanse ex-marinier Badr Benlamkaddem begon te fluiten in de zesde klasse en was zo fanatiek dat de twee ploegen hem vroegen om een beetje meer ontspannen te scheidsrechteren. Een speler die hij een gele kaart gaf, reed hem na de wedstrijd klem en bedreigde hem met een moersleutel. Hij deed aangifte bij de politie, maar de belager werd vrìjgesproken vanwege gebrek aan bewijs.

Tijdens cursussen van de KNVB leert men omgaan met de emoties van de spelers, vooral als die hoog oplopen. Het is van belang te deëscaleren door contact te houden. Badr zegt dat hij wel eens te veel communiceert.

Jan Willem van der Veer zit in de kleedkamer en gaat, tot verbijstering van de gedelegeerde, niet accoord met het feit dat sommige spelers geen ledenpas hebben. Zijn sterkste eigenschap vindt hij dan ook dat hij de regels hanteert, zijn zwakste dat hij soms te lief is, waardoor hij later weer harder moet ingrijpen. We zien hem vaak hardlopen.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst van de KNVB krijgt Van der Veer een gouden speld uitgereikt vanwege zijn 350ste wedstrijd. Hij zegt dat hij soms vreselijke scheldwoorden naar zijn hoofd geslingerd krijgt. Ooit werd hij door een supporter knock-out geslagen nadat hij diens zoon een rode kaart had gegeven. Ook werd hij eens psychisch geknakt nadat hij een strafschop had gegeven, omdat hij dacht dat een speler de bal met zijn hand had geraakt. Nadat hij echter had vastgesteld dat de speler zijn tong had ingeslikt en hem op zijn zij had gelegd, kwam hij terug op zijn beslissing. Trainer en publiek waren zo boos dat hij met moeite weg kwam. Hij nam drie maanden rust en ging daarna weer door, eerst onder begeleiding van een oudere scheidsrechter. Twintig jaar geleden was de toestand op en rond het veld minder bedreigend, zegt hij. De agressie is toegenomen. Omdat hij niet het risico wil lopen dat er ergere dingen gebeuren, is hij gestopt.

Heek vindt het de taak van de scheidsrechter de wedstrijd goed te leiden. Het christelijke principe om eerst aan de ander te denken, komt hem daarbij goed van pas. Daardoor wordt het als arbiter ook leuker. Dat voorkomt niet dat hij in de bestuurskamer melding moet maken van een supporter die met een mes het veld op kwam. Dat was een broer van een speler die hij een rode kaart had gegeven.

Badr zegt dat er elk jaar wel iets gebeurt dat niet door de beugel kan. Hij gaat er echter mee door. Het is niet aan hem om het probleem op te lossen, vindt hij. We leven in een andere maatschappij. We moeten het nemen zoals het is. Voetbal is zijn leven.

Ik moest denken aan de theorie over het civilisatieproces van Norbert Elias die stelt dat dwang van buitenaf steeds meer in Selbstzwang is overgegaan. We hebben de gebruiken rond sociale omgang langzaamaan geïnternaliseerd. In situaties waarin de druk te hoog oploopt zoals tijdens oudjaarsvieringen en voetbalwedstrijden, duikt de oermens in ons echter weer op.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten