Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.donderdag 15 december 2011

Florida aan de Schelde, Tegenlicht, 6 december 2010


De strijd tussen boeren, burgers en natuurfreaks.

Het is alweer een jaar geleden dat dit programma werd uit gezonden, maar de actualiteit is er niet minder om. Nog steeds bestaat er een onverzoenlijke tegenstelling tussen natuurontwikkelaars die willen ontpolderen en agrariërs die de polders willen behouden. Daarnaast heb je nog politici en burgers die voor de ene of de andere partij zijn.
In deze documentaire speelt de tegenstelling zich af in het westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen, een stukje Nederland vastgeplakt aan België.
In een van de eerste beelden zien we het dorp Koewacht in het achterland van Terneuzen, waar veel huizen te koop staan en de winkels verdwenen zijn. Martin Wiersma, gedeputeerde van Groen Links, is voorstander van een project als Waterdunen, waarbij landbouwgrond aan de natuur wordt overgeheveld. De boeren vinden dat maar niets en ook journalist Kees Slager spreekt van wilde plannen. Hij vreest Amerikaanse toestanden met rotte kiezen in de dorpen en kunstmatige resorts daarbuiten. Het eeuwenoude levensritme wordt verruild voor stilstand, door het veranderen van het landschap ontneemt men de mensen hun identiteit en de boeren hun biotoop. Heizler is zo’n boer die een brief heeft ontvangen waarin staat dat zijn bedrijf moet plaatsmaken voor golfbanen. Hij zegt dat er in de politiek teveel mensen rondlopen met grote ego’s.
Volgens Slager ontstaat er door de vergrijzing een Florida aan de Schelde. Hij vindt het niet erg als het allemaal wat langzamer gaat. Zij hebben de laagste werkloosheid van Nederland.
Planoloog Gert de Roo zegt dat het rijk zich alleen nog bezig houdt met de main-, brain- en greenports en dat de regio het zelf mag uitzoeken.   
Landschapsarchitect Adriaan Geuze, een Zeeuw van afkomst, werd door een burgerinitiatief uitgenodigd om te spreken over zijn bezwaren tegen het project Waterdunen. Hij staat op een boot en spreekt over de twee gezichten van Zeeland: eb versus vloed, de grootsheid van de schepping versus de miezerigheid van de bungalowparken, de majestueuze Deltawerken versus de afzichtelijke villawijken. Hij vindt dat in het gebied veel mogelijk is, zoals een containerhaven en recreatie. Zeeland zou een leisure-port kunnen worden. De Zeeuwen begrijpen helaas niet dat veel Nederlanders bij hen willen recreëren, alleen dan niet in villawijken, afgeschermd van de omgeving. Zeeland heeft ook op voedselgebied veel te bieden: allerlei soorten vis, zeegroente als zeekraal en lamsoor, fruit, granen, krieltjes, witte wijn zelfs.
Kim Bakker van landgoed Rijckholt, een appartementencomplex voor ouderen zegt dat hun zorg meegroeit met de bewoners. Dementerenden hoeven er niet weg maar kunnen er blijven wonen tot hun dood. ondernemer
Adri Bout Seafarm toont zijn milieu-neutraal gekweekte schollen.
Biologische boer Van Hootegem levert aan een verzorgingstehuis. Een biologische boer maakt slim gebruik van de gratis natuurlijke processen, zegt hij. Hij ploegt niet om het leven in de grond niet te verstoren, maar gebruikt groenbemesters. Hij wil een betrokken systeem scheppen, waarmee hij bedoelt dat zijn afnemers weten waar hun eten vandaan komt. Biologische aardappelen smaken beter, zeggen ook de meedenkende leidinggevenden van het verzorgingstehuis. De bloemkool hoeft niet opgewaardeerd te worden met dure zakjes Knorr. ‘Is rijkdom meer dan niet?’ staat er te lezen op een bord in een akker van Van Hootegem.

Prachtig, al die initiatieven. Ze komen er wel uit samen, zolang ze zich niet laten beetnemen door projectontwikkelaars, die alleen winst willen.
   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten