Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 17 juli 2013

Expeditie Beter Nederland, Tegenlicht, 12 november 2012Viertal inspirerende voorbeelden om het Nederland van morgen vorm te geven

In deze Tegenlicht-uitzending krijgen we een viertal voorbeelden uit andere Europese landen voorgeschoteld op het gebied van zorg, onderwijs en energie, waaraan Nederland zich te goed zou kunnen doen. Het programma wordt aan elkaar gepraat door een jongen in de lagere schoolleeftijd (zie foto), die duidelijk maakt dat hij later in een land met toekomst wil wonen.

In Noorwegen heeft men het plan bedacht om een verzorgingstehuis aan de Costa Blanca in Spanje neer te zetten. Dat is de helft goedkoper en beter voor de ouderen. In het begin kwamen die voor drie maanden maar al gauw bleef men daar wonen. Voor familieleden zijn er appartementen voor vakantie of een lang weekend. Ook reumapatiënten en anderen met chronische klachten kunnen er terecht. Het is een win win situatie. De Spaanse economie is er ook bij gebaat. De thuiszorg in Spanje is goedkoper dan in Noorwegen. De Spaanse manager van een complex hoopt dat er ook Hollanders komen. Hij kan per direct vijftienhonderd landgenoten hebben.

In Nederland is het onderwijs duur en de hervormingen brachten niet het gewenste resultaat. De Finnen hebben het beste onderwijs van Europa en het kost minder. In de jaren zeventig bracht men een aantal hervormingen aan om de gelijkheid te bevorderen en de leerlingen beter toe te rusten voor hun toekomstige beroep. De leerkrachten zijn er allemaal universitair geschoold en worden zeer gewaardeerd. Voor ze met hun studie beginnen moeten ze een zwaar toelatingsexamen afleggen waarin ze ook moeten bewijzen dat ze kunnen samenwerken. Ze dragen niet alleen kennis over maar hebben ook psychologisch inzicht. De stagescholen zijn verbonden aan de universiteit. De leraren worden laagbetaald maar staan wat status betreft op dezelfde hoogte als een arts of een advocaat. Onderwijsinspectie is niet nodig. Men geeft leraren het vertrouwen om op eigen initiatief te handelen.  

De gezondheidszorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Daar heeft men in Nieuw-Zeeland iets op gevonden. Annette King, de verantwoordelijke minister, drukte de kosten door medicijnen openbaar te laten aanbesteden. In dit Kiwi model bekijkt een commissie welk medicijn gebruikt wordt. Artsen hoeven zich niet bezig te houden met de keuze van het medicijn en de marketingkosten worden uitgespaard. In België probeerde men dit model ook in te voeren, maar een lobby van de farmaceutische industrie voorkwam dit.

In Duitsland is men veel verder op het gebied van duurzaamheid dan in Nederland, nadat Herman Scheer tien jaar geleden een wet door het parlement loodste die vergroening eiste. De groene economie groeit door deze Energiewende en levert banen op en geld. Men betaalt op het ogenblik iets meer voor energie maar men is ervan overtuigd dat men dat straks krijgt terugbetaald. In Berlijn slaat het bedrijf Younicos energie op, die later weer gebruikt kan worden. Ook werkt men aan duurzame energie op de Azoren en op Aruba. De Duitse minister Altmaier vindt dat Nederland kansen heeft laten liggen en wil ons graag helpen.   

Het eerste voorbeeld lijkt me het meeste kans van slagen te hebben, want als het om geld gaat is men er in Nederland als de kippen bij, al is het hier niet zo koud als in Noorwegen. Dat universitair geschoolden beter met kinderen zouden kunnen omgaan lijkt me niet voor de hand liggend. Waarom ze lage betalingen accepteren begrijp ik ook niet. Wel mooi is dat leerkrachten vertrouwen genieten en niet zoals in Nederland ingeblikt worden door het onderwijssysteem. Ik kan me niet voorstellen dat minister Schippers, die net weer heeft bedacht om de taak van de huisarts te verzwaren, ooit zal zwichten voor de belangen van de farmaceutische industrie. Tijdens de laatste top tussen Duitsland en Nederland zal ongetwijfeld over een Nederlandse Energiewende gesproken zijn, maar dat is in de hoofdlijnen van de Nationale Energieakkoord niet terug te vinden. Helaas vindt de schooljongen van nu zijn bedje nog niet gespreid.

Hier meer over de uitzending op de site van Tegenlicht. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten