Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.zondag 7 juli 2013

Door de senaat (2013), documentaire van Eugène Paashuis

Informatie over Eerste Kamer of kijkje in de keuken?

De Eerste Kamer der Staten Generaal verandert langzaam in een politieke machtsfactor. Vlak voor het reces kondigde de oppositie van CDA en D’66 aan dat men na de zomer de voorstellen van de regering niet zomaar zal slikken. De parttimers die een kwart verdienen van hun collega’s in de Tweede Kamer bijten van zich af. Eugène Paashuis brengt, afgewisseld met zinsneden uit grondwetsartikelen, de sfeer in het stoffige en nog steeds wat belegen ogende instituut in beeld.

Door de senaat speelt zich af rond de ongelukkig gekozen verkiezingsdatum van 12 september 2012. Voorzitter De Graaf zat nog stevig in het zadel. Hij overlegt met de griffier over de werkzaamheden en denkt niet dat de Eerste Kamer veel te doen heeft met de Tweede Kamer verkiezingen. ‘Onze rol is beperkt.’ Zelf kijkt hij niet naar de debatten. Hij leest liever een boek. Een veelzeggende uitspraak, die televisiemakers in hun oren kunnen knopen. Na de verkiezingen onthoudt hij zich van commentaar op de invloed van de Eerste Kamer op de regeringsplannen.  

Een van de kwesties die in die tijd speelde was een wetsvoorstel van Marianne Thieme over het verbieden van onverdoofd slachten. In de Tweede Kamer werd haar voorstel aangenomen maar in de Eerste Kamer werd het verworpen. Religieuze redenen speelden daarbij een belangrijke rol.

Belangrijker in de documentaire is de onvrede van Tof Thissen, fractievoorzitter voor Groen links in de Eerste Kamer (zie foto). Hij neemt het op tegen de voorstellen van de minister Kamp van sociale zaken over de verhoging van de AOW leeftijd door het nieuwe kabinet. Kamp heeft alleen oog voor de financiële kant van de zaak, mensen laten hem koud. Zijn boosheid is goed te horen omdat hij ook tijdens een reactie van Kamp een microfoontje draagt. Tijdens het Lente accoord heeft hij zijn nek uitgestoken maar dat plan ligt niet meer op tafel. Collega’s van PvdA en SP hebben andere belangen: Noten wil, om de democratie niet lam te leggen, niet dwars liggen en Reuten juist wel. Thissen wil het bijltje er bij neergooien. Hij haalt bakzeil en is ziek tijdens de gemeenschappelijke vergadering op Prinsjesdag in de Ridderzaal. Later horen we hem in een telefoongesprek met Noten. Limburgers onder elkaar.

Tussendoor zien we een glimp van een bezoek van de Italiaanse president. Paashuis filmt ook in de fractiekamers van de PvdA waar men een gedicht leest, terwijl men bij de  SGP in de bijbel leest en die uitlegt. Alle uitspraken in de vergadering, zo zien we, worden vastgelegd in de Handelingen.   

Naast de casus Thissen speelt een voorstel over het verbod op het fokken van pelsdieren. PvdA senator Joyce Sylvester is druk bezig alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Ze heeft de PVV nodig, die eigenlijk alleen een verbod op de uitbreiding wil. Sylvester spreekt demonstrerende fokkers op het Binnenhof toe. Ze zegt dat er meerdere belangen zijn in een democratie. Kamp fluistert van een afstandje tegen een fokker dat men al heel lang aan dit wetsvoorstel werkt en dat de uitkomst van het debat niet gunstig voor hen zal uitpakken. Het wetsvoorstel wordt aangenomen. Holdijk van de SGP was vanuit zijn geweten tegen, Sylvester heeft een onderonsje met Kamp, De Graaf zet zijn handtekening eronder en stuurt het naar het kabinet van de koning voor de verdere uitvoering.  

Na de documentaire blijft de vraag hangen wat de bedoeling was van Paashuis. Wilde hij de jonge kiezer inzicht geven in de werking van de senaat, een sfeerportret schetsen of een kijkje bieden in de politieke keuken? Hij laat de beelden zonder commentaar zien, maar blijft daarmee hangen tussen zakelijke informatie en inzicht in politieke besluitvormingsprocessen.    

Hier een interview met de regisseur op de site van De avonden vanuit het Eye Filmcafé, waarin hij zegt dat hij het mooier vond om te kijken dan conclusies eraan te verbinden.  


Geen opmerkingen:

Een reactie posten