Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 18 april 2012

Making cities, de stad van de toekomst, Tegenlicht, 16 april 2012


Leef slim.

De intro vertelt dat de helft van de wereldbevolking al in steden woont en dat dat aantal in rap tempo stijgt. In 2050 is het aantal stadsbewoners verdubbeld. Volgens de charismatische natuurkundige Geoffrey West doet dat feit een dusdanig groot beroep op de natuurlijke hulpbronnen dat duurzaamheid noodzaak wordt.

Vandaar dat er veel initiatieven zijn op het gebied van stadsinrichting. In deze uitzending zien we hoe een bedrijf als Landprop, een onderdeel van Ikea, daarmee omgaat. Zo stampt men in samenwerking met de gemeente Londen op de plaats waar oude gebouwen stonden de nieuwe wijk Strand East uit de grond. In dit arme Oost Londen met een gevarieerde jonge bevolking ter grootte van een derde van Manhattan wil men betrokken blijven om de sociale cohesie te stimuleren.

Siemens doet onderzoek naar infrastructurele ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, energie- en watervoorziening. Men kon in Abu Grabi een nieuwe duurzame stad oprichten in de woestijn, Masdar City. Het heeft smalle steegjes en een geautomatiseerd verkeerssysteem. Het electriciteitsverbruik dient binnen bepaalde grenzen te blijven. Men is geïnteresseerd wat bewoners accepteren aan innovatieve technologie. Siemens heeft zelfs een virtueel model ontwikkeld over stadsontwikkeling in de vorm van een cockpitsimulatie waar bestuurders met variabelen kunnen goochelen om te zien wat hen het beste uitkomt. Men heeft ook een uitgekiend computersysteem ontwikkeld, dat bijzonderheden signaleert op de half miljoen camera’s die in Londen staan opgesteld. Zelfs rellen kunnen daarmee worden voorkomen. Big brother doet zijn best.

Doug Saunders, journalist en schrijver van Arrival city, bekijkt een stad vanuit de nieuwkomers. Hij ziet hen in beweging en bepleit een organische ontwikkeling. Verdichting is belangrijk, ook vanwege de veiligheid, net als bloeiende bedrijfjes. Het bouwen van een stad is als het grootbrengen van een kind. Planning is niet alles.

Geoffrey West noemt van dat laatste een voorbeeld van een universiteit die geheel ingericht werd met paden over gazons, die later moesten worden aangepast omdat de studenten toch andere wegen over de campus kozen, die tijdens de planning niet voorzien waren. Hij ziet de stad als een zelfregulerend mechanisme. Hij heeft schaaleffecten onderzocht die behalve in de biologie ook van toepassing zijn in de stadsontwikkeling: hoe groter de stad, hoe minder sterk nemen de infrastructurele elementen als benzinestations, electriciteitskabels en wegennet toe. Er is wereldwijd een afname van 15 procent, terwijl er op het gebied van ziekte, misdaad en inkomen een stijging is van 15 procent. Deze gegevens duiden op een dynamiek. Ook in de kunstmatige aangelegde stad Brasilia naderen de gegevens de door hem ontdekte curve.

Landprop geeft wat achtergrond informatie. Een stad begint bij een plaats van samenkomst, zoals een dam waarbij wordt gehandeld. Na de tweede wereldoorlog bouwde men de hoogte in vanwege de grote woningbehoefte. De wensen van bewoners werden genegeerd. Wijken staan vijftig jaar. Daarom is het belangrijk na te denken over de menselijke maat en bijvoorbeeld hofjes te maken, zoals in Bo Klok (Leef slim), een nieuwe wijk in Malmö, waar jonge gezinnen zich veilig kunnen voelen.

Doug Saunders noemt de plannen van Landprop autoritair. Men accepteert niet wat bewoners willen. Niemand wil in een stadsinrichting van Ikea wonen. Een mens kan vier tot zes diepgaande relaties onderhouden, zegt Geoffrey West. Daarop moeten de schaalmodellen gebaseerd zijn. Boeiende man, die in zijn inleiding al zei dat steden slimme mensen aantrekken. 

Meer informatie op de site van Tegenlicht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten