Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 9 november 2011

Nederland buiten kennis, Tegenlicht, 7 november 2011


Veel mooie woorden maar weinig daadkracht.

Chris Kijne spreekt van een kenniscrisis omdat de Nederlandse regering weliswaar de mond vol heeft over de kenniseconomie, maar de daad niet bij het woord voegt.
Kennis is een belangrijke grondstof voor onze welvaart, maar Nederland daalt op de lijst van landen met een sterke kenniseconomie. Oorzaak is het tekort aan kennis. De technologische sector merkt dat het eerst. Jan Kamminga, directeur van FME/CWM, zegt dat de gevolgen van de huidige crisis pas over twintig jaar merkbaar zijn en dan is het te laat. Hij loopt zich de benen uit het lijf. Tegenlicht loopt een stukje met hem mee.

Een van de bedrijven aan de frontlijn is Vanderlande in Veghel, ooit een metaalbedrijf, inmiddels marktleider in distributiesystemen. Men investeerde veel in nieuwe technieken. Op dit moment ontwerpt men een bagagesysteem voor de luchthaven in Kiev. Het is gemaakt op basis van cradle to cradle en energie zuiniger dan systemen van de concurrentie. Directeur Michiel Peters maakt zich zorgen over het aantrekken van geschikt personeel. Volgens hem moet de overheid het lef hebben om bepaalde studies te stimuleren.

Aanbevelingen in rapporten kunnen niet voorkomen dat Nederland wegzakt uit de top vijf van landen met een sterke kenniseconomie. Kamminga leest voor uit een rapport dat Nederland in 2020 terug wil hebben in de top vijf.

De regio Eindhoven is uitgeroepen tot de slimste brainport in de wereld en belangrijker dan de tweede Maasvlakte, zegt Peter Wennink, financieel directeur van digitale syteembouwer ASML. ‘We rekken de wetten van de natuurkunde steeds een stukje op,’zegt Wennink. Innovatie is belangrijk om marktleider te blijven. In 1995 kocht China twee geavanceerde machines en ze hebben ze nog steeds niet gekopieerd. ASML ontvangt graag schoolklassen om de jeugd te interesseren voor techniek. Wennink vindt het doodzonde dat Nederland niet meer voorkomt in de toptien van wiskunde. Van leveranciers hoort hij dat ze een tekort aan vakmensen hebben.

Volgens Kamminga gaat het er niet om of een studie leuk is. Die tijd hebben we gehad. De studies sociologie en psychologie zijn op hun retour. We hebben technisch geschoolde mensen nodig.

Nucletron in Veenendaal behandelt kanker door van binnenuit te bestralen waardoor de dosis hoger kan zijn en de behandelingstijd korter. Directeur Jos Lamers spreekt zijn personeel toe over een groei van dertien procent. Elf procent van de omzet wordt gebruikt voor nieuwe investeringen. Kamminga had zeven kamerleden uitgenodigd om mee te gaan, maar alleen een jonge vrouw van de VVD komt opdagen. Lamers heeft experts nodig en haalt die uit het buitenland.
Een bedrijf begint altijd met één man, die hebben we nodig, zegt hij. Nucletron richt zich op China als groeimarkt omdat men daar ouder en welvarender wordt. China is bereid een goede prijs te betalen voor hun diensten.

Kamminga zegt dat de export bron van welvaart is. Eerdere ontwikkelingslanden als India en China stomen op in de vaart der volkeren. China heeft een kennisoverschot en exporteert vaklui. Jacques Joosten van Dutch Polymer Institute haalt zijn vakmensen uit China.

Kamminga gaat tijdens een spreekbeurt in op het omgaan met de Chinese competitie. Onze high tech industrie is daarbij van cruciaal belang. Snelle innovatie is geboden om de Chinezen te weerstaan. Joosten zegt dat onze relatief goede positie achteruitgaat. Zonder verdere middelen verliezen we en zetten we de toekomst op het spel. De afbraak van de innovatie moet stoppen.

Volgens Kamminga ziet men het wel maar doet men niets. Hij overlegt met Verhagen van Economische Zaken (zie foto voorafgaande aan het gesprek, Kamminga links), die veel mooie woorden gebruikt. Kamminga vraagt hem wie de innovatie moeten uitvoeren. Er is te weinig technisch geschoold personeel.

Dat is het gevolg van ons luxueuze verleden, zegt hij na het overleg. Een mentaliteitskwestie. Techniek is de basis van de welvaart. In de dienstauto belt hij zijn secretaresse voor het telefoonnummer van zijn dokter, want Verhagen heeft pijn in zijn rug. Dat is zo vreemd niet.       

Meer info op de site van Tegenlicht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten