Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.maandag 22 september 2014

Gratis geld, Tegenlicht, 21 september 2014Een basisinkomen bij gebrek aan banen

De Tegenlicht uitzending Gratis geld gaat over het basisinkomen, een onderwerp dat in de jaren zeventig al vaak besproken werd, maar inmiddels met het opraken van de banen een nieuwe impuls lijkt te krijgen.

Directeur van het MIT, Erik Brynfolfsson en co-schrijver van The second machine age heeft uitgezocht welke invloed robots over ons leven krijgen. Ze nemen vooral het routine matige werk van ons over. Mensen die in die sector werken worden dus zwaar getroffen. Dit angstbeeld wordt fraai in beeld gebracht door een tafeltennisspeler die tegen een robot speelt en met rake klappen van de tafel geveegd wordt. Volgens Brynfolfsson zijn er twee mogelijkheden: of een kleine toplaag gaat met de winsten strijken, of we gaan alles eerlijker verdelen.

Als de gebruikelijke ruil tussen arbeid en inkomen door een banentekort niet meer mogelijk is, moet het systeem veranderd worden. Econoom Marcel Canoy (zie foto) schetst een sociaal model waarbij de vrije tijd toeneemt en men andere taken op zich kan nemen zoals vrijwilligerswerk. Dit nieuwe model vermijdt de enorme kosten voor controle en bespaart vernederingen voor mensen die afhankelijk zijn van de bijstand.

In Nederland is een beweging die propaganda maakt voor het basisinkomen. Vrijdenkers uit de jaren zeventig en twintigers vinden elkaar in hun opvattingen. Yara Rahimi vertelt over de verzakelijking van de arbeidsmarkt. Ze kwam als ambtenaar zelf in een ethisch conflict terecht toen een werkloze man zijn ernstig zieke moeder wilde gaan verzorgen, iets dat binnen het systeem niet mogelijk was. Een basisinkomen zou een oplossing voor dit probleem kunnen betekenen.

De haalbaarheid van een basisinkomen werd in de jaren zeventig in de Canadese plaats Dauphin in de provincie Manitoba uitgetest. Onderzoeksleider van dit zgn. Mincome project was Ron Hiker. De resultaten verdwenen in het archief vanwege veranderingen in het politieke veld. Evelyn Forget spoorde ze weer op en schreef erover. De hechte boerengemeenschap in Dauphin bestond uit achtduizend inwoners. De plaats lag nogal afgesloten en was daardoor geschikt als onderzoeksgebied. In plaats van een uitkering kreeg iedereen een gegarandeerd inkomen. Hoewel er weinig banen waren leidde dit wel tot meer activiteit van de inwoners. Omdat men in staat was een eigen keuze te maken werd men gelukkiger en minder ziek, hetgeen drukte op de kosten van de gezondheidszorg. Hiker meent dat een dergelijk idee opnieuw actueel is om een groeiende inkomensverschillen en de grotere sociale ongelijkheid te lijf te gaan. Een gegarandeerd inkomen biedt betere kansen op een fysieke en mentale gezondheid.

Canoy schetst, op grond van een inkomen ter hoogte van de AOW uitkering van 760 euro, de baten en kosten en komt op een negatief verschil van dertig miljard euro, net zo groot als het huidige begrotingstekort. Het levert echter wel minder stress op, meer creativieit, innovatie en ruimte om mantelzorg te verlenen. Dit model sluit beter aan op de toekomst, stelt hij. We nemen afscheid van het tijdperk van het arbeidsethos en gaan naar een andere ethiek toe. Hij is voorstander van een experiment, bijvoorbeeld op Schiermonnikoog. Misschien verdampt zelfs wel die dertig miljard.

Hier meer over de uitzending. Men kan woensdagavond napraten in Pakhuis de Zwijger of op drie andere plaatsen. Misschien gaat het daar ook wel over het verschil tussen een gegarandeerd en een basisinkomen. Waarom zou iedereen een bedrag ter grote van een AOW uitkering moeten krijgen? Als een basisinkomen alleen wordt toegekend aan personen die niets of weinig verdienen blijft er meer geld voor hen over, lijkt me.Geen opmerkingen:

Een reactie posten