Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.maandag 8 september 2014

Digitaal geheugenverlies, Tegenlicht, 7 september 2014

Als we niet uitkijken dan erodeert al onze kennis van de wereld

In onze digitale wereld bestaat de mogelijkheid om steeds meer vast te leggen over ons leven en dat gebeurt dan ook in ruime mate. De paradox is echter dat met die mogelijkheid ook meer verloren gaat. De digitale data zijn kwetsbaar. Terwijl informatie op een steen duizend jaar meegaat, een boek honderd jaar, is het digitale medium erg vluchtig. De vraag die Tegenlicht stelt is of we straks te maken krijgen met een collectief geheugenverlies en hoe we dat kunnen voorkomen.

De uitzending begint met de onbegrijpelijke verkoop van de bibliotheek van het Koninklijk Instituut van de Tropen in Amsterdam. Omdat het museum moest sluiten vanwege bezuinigingen, moest ook de bibliotheek weg. Directeur Hans van Hartevelt vertelt dat het Ontwikkelingssamenwerking zelfs niet bereid was de opslag van het eigen archief te bewaren. Gewilde delen van de collectie werden verkocht, maar er bleef nog veel staan. Van Hartevelt acht de informatie uit het predigitale tijdperk belangrijk voor nog te verrichten historisch onderzoek. Een politicus die zijn mond vol heeft van kenniseconomie moet toch op de eerste plaats kennis bewaren.

Een heel andere houding dan het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, zoals dit departement tegenwoordig veelzeggend genoemd wordt, straalt Brewster Kahle uit. Deze Amerikaanse internetondernemer en digitale bibliothecaris is de oprichter van het Internet Archive in San Francisco. Dit is gemodelleerd naar de aloude bibliotheek van Alexandrië, waar men de universele kennis van de wereld wilde samenbrengen. Kahle zegt dat onze kennis van het verleden onmisbaar is. Om die te bewaren scant hij regelmatig het steeds maar veranderende internet af. Ook boeken worden gescand. Anders dan Google wil hij de informatie openstellen in het publieke domein. Tegenwoordig bewaart hij zelfs ook papieren boeken. Zijn streven is om van elk boek een exemplaar te bewaren en daarmee een wereldbrein te bezitten.    

Van Hartevelt was blij dat zich tenslotte toch nog iemand meldde die graag het restant van de bibliotheek van het Tropenmuseum wilde hebben. Dat bleek niet minder dan Ismail Serageldin, directeur van de Bibliotheka Alexandria in Egypte (zie foto). Hij mocht de collectie met een geschatte waarde van honderd miljoen euro meenemen tegen betaling van de vervoersprijs. Serageldin wil met zijn nieuwe bibliotheek, gefinancierd met Arabisch geld, het verleden beheren en een laboratorium zijn voor toekomstig onderzoek, net als gold voor de oude deels verwoeste bibliotheek, mooi verbeeld in de film Agora van Alejandro Aménabar. Zoals een individu een identiteit opbouwt en niet wil dat dit verloren gaat, zo is het ook met het collectieve geheugen, dat ons inzicht geeft in ons verleden.  

In de Verenigde Staten is men bezig om oude banden van Nasa bij elkaar te zoeken en over te zetten op duurzaam materiaal. Een van de medewerkers vertelt dat veel banden uit 1966 en 1967 met beelden van de aarde en van de maan, voordat men daar voet op zette, bijna verloren waren gegaan omdat veel banden gerecycled zijn en er anderzijds bijna geen afspeelmateriaal meer voor was. Hij stelt dat we liever vooruit kijken dan achteruit, maar dat de toekomst steeds meer krimpt. Kunnen we nog verder denken dan een generatie na ons?

De Long Now Foundation stelt zich in op de lange termijn. Sommige problemen zoals honger in de wereld zijn alleen op die termijn op te lossen. Men heeft een diskette van Rosetta ontwikkelt waarop informatie staat die door verre nazaten ontcijferd kan worden.

De New Yorkse hacker Jason Scott tenslotte, zegt dat digitale informatie snel verdampt omdat sites gewijzigd worden of opgeheven. Oude informatie is vaak op nieuwe computers niet meer terug te halen. Hij zet al die informatie met het programma Archive Team Warrior terug.

Hier heel veel meer informatie over de uitzending. Mensen die willen napraten kunnen morgenavond terecht in Pakhuis de Zwijger en tegenwoordig ook op locaties in de eigen buurt zoals in Groningen. Hans van Hartevelt houdt in Pakhuis de Zwijger tegelijk zijn boek De verkwanseling van een kroonjuweel ten doop.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten