Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.donderdag 15 augustus 2013

Wie maakt de stad? (2011), documentaire van Gary Hustwit


Touwtrekken om het stadsgezicht

Nadenken over stedelijke ontwikkeling gebeurt tegenwoordig, anders dan in de tijd van Hausmann die de helft van Parijs platgooide, veelal in teams, maar tegelijkertijd heeft men ook te maken met de bevolking. Ik herinner me nog de protesten tegen de cityvorming in Amsterdam in de jaren zeventig. Is de stad van de bewoners of van de geldmagnaten? De stadsontwikkeling is een boeiend getouwtrek tussen verschillende belangengroepen.

De trek naar de stad legt druk op het stedelijke systeem. Een derde van de wereldbevolking woont in sloppenwijken. Daar heerst onleefbaarheid door het gebrek aan sanitair. Het zou kunnen leiden tot pessimisme over de toekomst maar er zijn ook initiatieven tot verbetering. We hoppen langs een aantal wereldsteden en horen veel architecten, bestuurders en planologen aan het woord.

In Santiago de Chile is er een participatieproject opgezet waarin mensen uit de sloppenwijken de helft van het nieuwe huis zelf kunnen afbouwen.

In Brasilia werd in korte tijd een geheel nieuwe stad aangelegd onder invloed van rationele ideeën. Verrassing is voor Oscar Niemeyer, die een bijzondere kathedraal neerzette, van wezenlijk belang. Helaas zijn de afstanden in de stad voor voetgangers te groot.

Het autoverkeer heeft vaak een nadelig effect op de stadsontwikkeling. In Bogota beperkte men het aantal parkeermogelijkheden en verbeterde men het openbaar vervoer. Geavanceerde bussen rijden tussen de wijken. Ze bevorderen ook het democratische idee dat iedereen gelijk is. Een vrijliggend fietspad van 24 kilometer lang verbindt het centrum met de arme wijken.

Kopenhagen is al dertig jaar fietsvriendelijk. In de stadsontwikkeling wordt rekening gehouden met het blikveld van de homo sapiens. We kijken weinig omhoog omdat we vroeger weinig gevaar uit de lucht te vrezen hadden, maar des te meer opzij. Omdat we niet onbeperkt naar voren kunnen kijken, ontwerpt men niet al te lange pleinen.

In New York bouwde men The High Line, een oud industrieel monument, om tot een park waar de natuur naast de bebouwing zijn kansen bleef houden. Journaliste Jane Jacobs verzette zich tegen de tot dan toe geldende megalomane bouwpolitiek die snelwegen door wijken plande.

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de suburbs op. Duidelijk te zien in Phoenix, Arizona. Daar is zelfs sprake van sprawl, waarbij men steeds meer verspreid raakte met als gevolg dat men zonder auto nergens meer kwam. Van belang is daarom een compacte bouw.

Detroit is aan het krimpen. De stad, die over een enorm gebied zich uitspreidde, moet teruggeschaald worden. Men legt volkstuinen aan op lege plekken, door een planoloog zelforganiserende urbanisatie genoemd.

Beijing is onherkenbaar geworden door de vele flats die er verrezen. De economische groei heeft een aanslag gepleegd op de leefbaarheid. Rem Koolhaas ontwierp een flat met een afwijkende vorm (zie foto) om ruimte en identiteit te scheppen tussen alle eenvormigheid.    

Omdat steden energie verslinden kan er veel resultaat behaald worden met besparing. In Brighton gaf men het energieverbruik van de bewoners op het asfalt aan. Omdat men niet onder wilde doen voor de buurman daalde het verbruik.

Technologie kan helpen om het stadssysteem beter te laten werken. In Rio de Janeiro werkt men met een groot scherm, als bij de NASA, waarop de verschillende gemeentelijke diensten met elkaar in verbinding staan.  

In Kaapstad heeft men in samenwerking met de bevolking de veiligheid in township Khayditsha verbeterd door paden aan te leggen met verlichting en schuilmogelijkheden.

In New Orleans is men na Katrina planningsmoe. Men bedacht daarom een ander plan. Mensen konden op stickers schrijven hoe men een bepaald gebied wilde bestemmen.

In Stuttgart is een milieuvriendelijk project door de bevolking getorpedeerd. De stadsplanning blijkt een onderwerp van strijd.   

Wie maakt de stad? ofwel Urbanized is het sluitstuk van de Design Trilogie waarin eerder Helvetia (2007) en Objectified (2009) aan bod kwamen. Hier een site met een trailer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten