Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.vrijdag 13 april 2018

Theaterrecensie: Menuet, NTGent, Toneelschuur, 11 april 2018


Novelle van Boon met krachtige emotie vertolkt

Menuet van Louis Paul Boon uit 1955 gaat over de moeizame verhouding tussen een tobberige man en een doenerige vrouw, die extra onder druk komt te staan door een jong dienstmeisje. In de Vlaamse novelle komen de bittere verhalen van het drietal afzonderlijk aan de orde. Regisseur Liliane Brakema heeft gekozen voor een scenario van Tom Blokdijk, geschreven voor de gelijknamige voorstelling van ZT Hollandia in 1997. Daarin worden de afzonderlijke verhalen met elkaar verweven. Desalniettemin blijft het nog steeds een beschouwing over het driejarig huwelijksleven, waarin het echtelieden elkaar gevangen houden. De lenige bewegingen van het meisje geven de sterk verbale voorstelling enige lichtvoetigheid.

De uitgangssituatie wordt met triomfantelijke muziek neergezet in een boeiend decor, dat op een uitstalling lijkt in een meubelhal, waaruit ontsnappen niet mogelijk is (zie foto van Phile Deprez). Daarin staat de man met gebogen hoofd vooraan op een ledikant, heft de vrouw kort de handen en doet het meisje bovenop een kast een dans waarbij zij al haar energie vrijmaakt. Vervolgens krijgen we eerst een deel van het verhaal van de man te horen, die op geladen wijze vertelt over zijn eenzame werk in de ijskelders. Dat illustreert hij onder andere aan de hand van een anekdote over zijn lunch. Hij verzamelt bloemenplaatjes in de repen chocolade, die hij eigenlijk niet eens lekker vindt. In de wereld voelt hij zich niet thuis. Op zijn rommelzolder knipt hij akelige krantenartikelen uit, waarin de verschrikkingen van de huidige samenleving tot uiting komen. Zijn vrouw naait kinderkleren om een centje bij te verdienen en kan hem niet opwinden, anders dan het meisje, dat vanaf de kast af en toe naar hem kijkt. Daarna geven het meisje en de vrouw hun visies, net zoals de novelle aangeeft, alleen worden de aparte verhalen steeds meer aaneengesmeed.

De persoonlijke gesteldheden worden ook fysiek weergegeven. De man doet moeizame klauterpartijen in het matkleurige decor, waarbij hij net aan op de been blijft, terwijl de standvastige vrouw vooral op haar plaats blijft en het schoolmeisje behendig van het ene naar het andere meubel glijdt. Voor haar is het leven nog een speeltuin. Ze lapt de geboden van kerk en school aan de laars en zoekt nieuwe wegen, al is het voor haar niet duidelijk waar die naar toe voeren. Inhoudelijk staat ze dichter bij de zintuigelijk ingestelde man en tart ze de vrouw met vragen, die haar geduld op de proef stellen. De vrouw houdt niet van vragen. Ongezonde weetgierigheid kan het leven alleen maar in de war schoppen. Ze kijkt liever uit naar de dag van morgen, al zegt de man dat zoiets zinloos is in het licht van de dood.

De toestand, waarin het drietal opgesloten zit, wordt nijpender als de vrouw zwanger blijkt van haar zwager die haar naaiwerk verhandelt. De man weet nergens van, maar het meisje is op de hoogte van het overspel. De vrouw voelt zich naar, omdat ze bang is dat haar man haar zal verlaten. De man vreest een kind te krijgen, dat net zo onbeholpen in het leven staat als hij zelf. Uiteindelijk zorgt de geboorte ervoor dat de man en het meisje dichter tot elkaar komen, al betekent dat geen verwijdering tussen de man en de vrouw. Boon laat zien hoe mensen het ook in moeilijke omstandigheden met elkaar kunnen uithouden.

De beeldende tekst van Boon is de basis van een spel dat met steeds meer emotie over het voetlicht gebracht wordt. Het Vlaams biedt daartoe de nodige directheid. Een mooi voorbeeld van de menselijke ellende is een anekdote die de man vertelt over een kermisattractie met een schuin ronddraaiend vlak, waarop men moet proberen zich staande te houden. Ooit had hij de spil in het midden te pakken maar werd ruw weggestoten door een sterker iemand.

De man wordt gespeeld door Bert Luppes en het meisje door Lien Wildemeersch. Zij stonden in 2015 al samen op het toneel in de fraaie voorstelling Hotel Malaria. Chris Thys voegt daar als de vrouw een mooie toon aan toe. Alleen is het de vraag of Thys en Luppes misschien te oud zijn om twintigers te spelen, zelfs in aanmerking genomen dat getrouwde mensen in de jaren vijftig al gauw hun jeugdigheid verloren.

Hier mijn bespreking van de novelle Menuet, hier die van de toneelvoorstelling Hotel Malaria.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten