Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 4 april 2018

Ons gemeengoed, Tegenlicht, 1 april 2018


Burgercollectieven zijn leerscholen van solidariteit

Regisseur Shuchen Tan schenkt aandacht aan de dilemma’s die in burgerinitiatieven naar voren komen. Deze ontstonden als gat in de markt nadat de overheid zich in de jaren negentig besloot terug te trekken. Omdat het marktdenken niet overal een geschikt middel was, ontstonden samenwerkingsverbanden tussen burgers om zelf in de leemte te verzien. In eerdere Tegenlicht uitzendingen werden verschillende soorten va van dit soort initiatieven in beeld gebracht, zoals het samen organiseren van de zorg of een verzekering in geval van arbeidsongeschiktheid. Dit keer bespreekt historica Tine de Moor de werking van deze initiatieven vanuit een breder kader en laat zien hoe waardevol burgercollectieven zijn voor een betere wereld, die niet gedomineerd wordt door de overheid, noch door de markt. Door de kracht van het samenwerken brengt men de eigen gemeenschap tot bloei.

Tan gaat allereerst naar Gent waar De Moor woont. Ze onderzoekt nieuwe vormen van solidarteit, waarin het individu zich een vorm van collectief denken eigen maakt, bijvoorbeeld als het gaat om een energieoöperatie. De Moor koopt haar levensmiddelen in een overdekte markt waar bakkers, kaasmakers en groente-en fruithandelaren uit verschillende coöperaties onder één dak werken. De Moor zegt dat mensen in de geglobaliseerde wereld weer meer controle over hun voedsel en de zorg willen hebben.
In alle vormen van coöperatie, die veelal nog voor de financiele crisis opkwamen, wordt een actieve bijdrage van de leden verlangd.

In Kloosterburen heeft men de zorg in eigen handen genomen, nadat de zorgkoepel zich uit het dorp had teruggetrokken. Op zoek naar een zinvolle dagbesteding bracht men jongeren en ouderen samen. Volgens De Moor was deze vorm van coöperatie succesvol omdat men noden samenbracht. Hierbij dient het individu wel collectief te leren denken, maar dat is volgens haar een interessant proces.

In de uitzending Ons dagelijks brood van 3 september j.l werden een paar broodfondsen gevolgd. Daarvan zijn er inmiddels zo’n driehonderd. De Moor zegt dat een broodfonds een heel ander soort coöperatie dan een energiecoöperatie, omdat men geen product krijgt maar zich verzekert tegen arbeidsongeschiktheid. Het verlenen van mantelzorg is hierbij een rekbaar begrip. De Moor stelt dat het gaat om het zoeken van een balans tussen individu en groep. Door het beperken van de groepsgrootte wordt misbruik in de hand gehouden. De Moor zegt dat er ook een taak voor de overheid is als het gaat om het inkaderen van zzp-ers in bestaande systemen van sociale verzekering.

De Moor toont de gildenhuizen in Gent die duizend jaar geleden een voorloper waren van de tegenwoordige coöperaties. Ze zegt dat de traditie in verval raakte door het artikel The tragedy of the commons van de Amerikaanse bioloog Garrett Hardin, die eraan twijfelde of de mens als homo economicus wel in staat was om boven zichzelf uit te stijgen en het groepsbelang te laten prevaleren boven het eigenbelang. In de jaren zeventig ontstond echter een tegenbeweging vanwege de schaarste aan grondstoffen. Burgercollectieven waren bij uitstek geschikt om de ideeën rond de schaarste in praktijk te brengen. De Amerikaanse econome Elinor Ostrom deed veel onderzoek naar de mogelijkheden van collectieven en werd een boegbeeld van deze beweging. Een biologische boer die groenten verkoopt aan participanten laat zien hoe men in de economie van het genoeg beter zorg kan dragen voor de aarde. De Moor zegt tenslotte dat we, ook in ons eigen belang, de noden van derde wereld bij ons denken over collectieven dienen te betrekken.     

Hier meer informatie, onder andere over The tragedy of the commons, op de site van Tegenlicht, hier meer informatie over de meet-up vanavond in Pakhuis de Zwijger, waar Tine de Moor ook aanwezig zal zijn, hier mijn verslag van de aflevering Ons dagelijks brood.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten