Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.maandag 23 april 2018

Filmrecensie: Beyond sleep (2016), Boudewijn Koole


Onmogelijke opgave om Nooit meer slapen te verfilmen

Het is een waagstuk om de intrigerende roman Nooit meer slapen (1966) van W. F. Hermans te verfilmen. Diens hallucinerende beschrijving van de zoektocht van Alfred Issendorf in het noorden van Noorwegen om daar te zoeken naar een krater van een meteorietinslag, is beeldend zo sterk dat elke visuele weergave daarvan welhaast moet mislukken. Regisseur Boudewijn Koole, die vier jaar daarvoor met Kauwboy een geslaagde portret schetste van een vader zoon relatie, slaagde, ondanks de mooie beelden van de onherbergzame natuur, dan ook niet.

Koole brengt de zoektocht van Alfred als een lange flashback na een blik op een meteorietenregen en op geologiestudent Alfred die een rauwe vis verorbert. Hij heeft die uit een net gehaald in het meer waarbij Alfred samen met drie nukkige Noren een basiskamp hadden opgeslagen. Vandaar gaan we terug naar de aankomst van Arne in het noorden van Noorwegen en zijn ontmoeting met Arne, die met hem mee gaat. Meteen is Alfred al nijdig over het feit dat de luchtfoto’s waarop hij zich wilde baseren, niet door professor Nummedal van de universiteit in Oslo geleverd zijn. In de bus waarmee ze verder naar het noorden trekken, klaagt Alfred daarover tegen Arne.

De ontmoeting met twee andere Noren, Mikkelsen en Qvigstad, is afstandelijk en dat verandert tijdens de tocht niet. Alfred heeft moeite hun tempo bij te houden en loopt struikelend door een riviertje die ze op weg naar hun basiskamp passeren. De meeste tijd loopt hij voor zich uit te mompelen en berekeningen te maken in zijn hoofd. In de tent, die hij met Arne deelt, bestudeert hij een tekst in een klapper en heeft last van de muggen, hetgeen leidt tot een quasi diepzinnig gesprekken. Ook vertelt hij Arne spaarzaam over zijn vader die ook geoloog was maar tijdens een ongeluk in Zwitserland in een kloof viel en daar overleed, toen hijzelf zeven jaar oud was. Als Alfred later voor zo’n kloof staat, herinnert dat hem weer aan zijn vader.

De anderen lijken zich neergelegd te hebben bij het feit dat de natuur wreed is en God onverbiddelijk. Alfred voelt zich buitengesloten omdat hij geen Noors spreekt en is zelf ook gesloten en koppig. Er is nog een incident waarbij Alfred ontdekt dat Mikkelsen de luchtfoto’s ontvreemd heeft en heel kwaad wordt, maar als hij en Arne de foto’s bekijken, blijkt dat ze het meeste al gezien hebben. Niet lang daarna zijn Mikkelsen en Qvigstad, zonder afscheid te nemen van Alfred, vertrokken en gaat Alfred, terwijl Arne nog in aantekeningen maakt, koppig als hij is alvast vooruit. Dat bekomt hem slecht. Hij verliest het kompas dat zijn moeder hem heeft meegegeven en ziet Arne pas na lang dwalen, hallucineren en mompelen weer terug, al is hij wel dood. Daarna komt hij al gauw weer bij het basiskamp waar hij de vis eet uit het begin van de film. In de bus terug vraagt hij de vijftien jarig Inger Marie die op weg is naar huis om de aantekeningen die Arne gemaakt heeft voor hem te vertalen, waaruit blijkt dat Arne minder slecht over hem dacht dan hij vermoedde. Later leest hij in de krant over een meteorietinslag in Finnmark, waar Mikkelsen en Qvigstad naar toe op weg waren. De tocht is dan wel een mislukking geworden maar Alfred is er wel door gelouterd.

Reinout Scholten van Aschat had de ondankbare taak om de stugge Alfred te spelen. Hij deed dat bekwaam, maar kon niet sprankelen als een jaar daarvoor in de theatervoorstelling De familie Manson. Verrassend in de film is een scène uit een droom waarin hij op een enorme naakte vrouw (Zoi Gorman) inhakt, maar vaker is het allemaal teveel van hetzelfde. Mijn partner merkte nog op dat de tent van Mikkelsen en Qvigstad gemaakt met fiberstokken in 1966 nog niet bestond en dat het ook onmogelijk is dat Alfred op zijn camera naar een gemaakte foto kijkt omdat er toen nog geen digitale camera’s waren.

Hier de trailer, hier mijn bespreking van Kauwboy, hier die van De familie Manson.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten