Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.dinsdag 1 juli 2014

Alain de Botton over Meer denken over seks, Beurs van Berlage, 1 december 2012
Seks is geen tennis

Alain de Botton sprak op 1 december 2012 op het Denkfestival Life! in de Beurs van Berlage over een beter seksleven. De toespraak houdt verband met The School of Life, die praktische aanwijzingen wil geven om het leven te verbeteren, onder andere op seksueel gebied.

De Botton begint ermee dat het seksleven niet verbetert met drankjes of pillen omdat het begint met de geest. Het is allereerst belangrijk om beter over seks na te denken.

Wat is seks? luidt de eerste vraag. Psychologisch gezien is het een probaat middel om aan de eenzaamheid van het bestaan te ontkomen. Het doorbreekt ons isolement op een manier die zowel opwindend als onsmakelijk is. Intieme handelingen die men van een willekeurige vreemdeling niet zou dulden, worden met een sekspartner ten uitvoer gebracht, waardoor het obscene gezuiverd wordt.

De Botton gaat verder met enkele dilemma’s hieromtrent. De aantrekkingskracht van een ander heeft te maken met diens gezondheid en persoonlijkheid en komt tot uiting in de symmetrie in het gezicht. Dat men tot verschillende keuzen komt bij twee symmetrische gezichten – De Botton toont foto’s van Scarlett Johansson en Natalie Portman - heeft te maken met onze achtergrond. We kiezen een gezicht van een persoon die ons aanvult. Iemand met een dynamische moeder zal eerder voor een betrouwbaar gezicht als dat van Natalie Portman kiezen, andersom kiest iemand met een betrouwbare moeder voor het gezicht van Scarlett Johansson.

Verder gaat De Botton in de redenen voor te weinig seks en de obsessie ermee.
In het premoderne tijdperk waren onze relaties verdeeld over meerdere personen, terwijl nu alle behoeftebevrediging van één partner moet komen. Dit vraagt om moeilijkheden en maakt kwetsbaar. Een oplossing zou kunnen liggen in de site postyourpartner.com, een soort datingsite waarop men de eigen partner kan aanmelden en die weer als seksueel aantrekkelijk kan zien. Een andere optie is om samen naar het hotel te gaan waar men tenminste geen vuilniszakken heeft te verschonen en men naar de wereld kan kijken zoals de kunstenaar doet, namelijk vanuit schoonheid.

De obsessie met seks wordt gestimuleerd door een maatschappij die seks zonder gevaren ziet als iets dat vrij en zonder schaamte gepractiseerd kan worden. Seks is echter niet hetzelfde als een partij tennis. Volgens De Botton moet de maatschappij de seksualiteit enigszins onderdrukken om beschaving mogelijk te maken. De godsdiensten wijzen daarop en bieden hulp bij de opgelegde beperkingen. De radicale islam gaat wel erg ver wat dat betreft. Wij in het Westen worden niet meer echt opgewonden van een verleidelijke vrouw op een billboard of op het strand, maar dat kan uit de hand lopen, zoals hij in zijn roman Proeven van liefde laat zien.    

Tenslotte gaat De Botton in op de kans op een gelukkig seksleven. Die is klein. Door dat te beseffen relativeert men de zorgen daaromtrent en haalt men de ernst die daarmee gepaard gaat onderuit. Het doet inzien dat we onze beperkingen moeten accepteren en ons verzoenen met onze zwakheden en dwaasheden.

De toespraak werd uitgezonden in de Human-serie Durf te denken als een Xtra. Hier terug te zien op Uitzending gemist.

1 opmerking: