Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.zaterdag 8 oktober 2011

Recensie: Een ziel van glas (2011), Bart Vercauteren


Zintuiglijke deprivatie van de lezer door matglas.

Het is alweer enige tijd geleden dat de anti-psychiatrie van zich liet horen. Vooral in Italië beleefde het denken over psychiatrische patiënten als gewone of bijzondere medemensen net als ieder ander veertig jaar geleden een bloeitijd en startte men experimenten met leefgemeenschappen, waarin iedereen vrij kon zijn om zich te uiten zoals hij of zij was. In het nieuwe boek van Bart Vercauteren met de doorzichtige titel Een ziel van glas speelt de antipsychiatrie op de achtergrond een belangrijke rol.

Een ziel van glas gaat over de verhouding tussen de psychiatrisch verpleegkundige Martin de Bruyne en de creatieve draaideur patiënte Liesbeth Schreurs. Na haar ontsnapping - naar Materdomini, een van die leefgemeenschappen in Italië - krijgt de instelling bericht dat ze door de caribinieri is gevonden en opgesloten. Martin stelt voor om haar met zijn auto op te gaan halen. Het boek handelt over de heenreis met allerlei verwachtingen van Martin en een gezamenlijke terugreis langs de kust.

Martin heeft een speciale verhouding met de Vlaams –Arabische Liesbeth omdat hij haar kent uit het dorp Molsem. Haar vader was daar een mompelende koster en trad ook op als een ziener. In de tuin van de pastorie probeerde hij met de steun van een Mariabeeld dorpsgenoten te redden van de ondergang van de wereld. Martin bekeek het ritueel met enige afstand en zag dat een meisje, Liesbeth dus, net als hij toekeek. Later werd ze door haar vader bruusk meegetrokken de tuin uit. We komen te weten dat Liesbeth vaak is verkracht, eerst door haar vader en later ook door een hele stroom andere mannen. Liesbeth liet ze maar begaan, des te eerder was het over.

Ook Martin is niet zonder schade uit zijn jeugd gekomen. Hij was een buitenbeentje. Juf Hoes speelde daarin een belangrijke rol. ‘Als wat fout gelopen is dan toch een naam moet hebben, noem het dan wachten, alleen wachten en verwachten,’ zegt de verteller in het begin van het boek. mooi wordt dat geïllustreerd door een voorval, waarbij Martin zijn moeder van de bus zal halen en de hele middag op haar wacht, terwijl ze met een collega is meegereden en alleen thuis zit. Martin is een fatalist. ‘Hij zal de prijs betalen. Zo is het altijd al gegaan.’ Desondanks is hij wel getrouwd met de redactrice Helena.

Martin is niet gelukkig met de inrichting. Voor wie daar binnengaat is alle hoop verloren. Men ontsnapt niet. Men krijgt een diagnose opgeplakt waar men, hoe men het wendt of keert, niet meer van af komt. Dat geldt ook voor Liesbeth. ‘Ook voor haar gelden voortaan de wetten van de overkant. Ze wordt een wandelende diagnose.’ Vandaar zijn sterke behoefte om alleen met haar te zijn en van mens tot mens met haar te kunnen praten. Haar terugbrengen naar de inrichting is een onvermoede kans.

Een ziel van glas is minder Vlaams dan het debuut, minder uitbundig, eerder tastend geschreven om geesteswerelden te ontsluiten. Dat is niet helemaal gelukt. Er wordt niet verteld maar geschetst. De staccato zinnen lezen niet echt lekker door, de taal te veel opgesmukt, zoals in een beschouwing over de binnenwereld van Liesbeth: ‘De barricades van schoonheid en troost zoekt ze meestal bij zichzelf. Maar deze keer niet bij zichzelf alleen.’ Helaas miste ik een beschrijving van haar sletterige schoonheid. Ik heb heel weinig geproefd, geroken en gehoord. Het is alsof het verhaal achter matglas is verstopt. In plaats van zintuiglijk proza is het erg aforistisch. ‘De stilte die het meeste moed vraagt, is het verzwijgen van verlangen.’ Met dit soort uitspraken is het boek bezaaid.

Tenslotte vroeg ik me af of de aangepaste Martin met zijn overprikkelde geweten wel geschikt was als verpleger. Uiteindelijk niet dus. In de epiloog die volgt op het naschrift zegt Vercauteren dat hij Martin is en dat wellicht wachten hem geholpen heeft op koers te blijven. Dat dit talent dat maar net naast de Debutantenprijs 2011 greep, de volgende keer daarvan de vruchten mag plukken.

titel aangepast 10 oktober 2011 om 5:57 uur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten