Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.maandag 3 oktober 2011

Het vierde leven (2004), Machteld van Gelder; gesprekken van Max Pam met Hella Haasse


Fascinerende beelden en wijze uitspraken van een bejaarde twaalfjarige.

De documentaire begint met jeugdfoto’s van een, zoals Pam het noemt, meedogenloos mooie vrouw. Hij vraagt haar of ze haar schoonheid bewust zo ervaren heeft, maar Haasse vond het gewoon, ze was met andere zaken bezig, ze vond het zelfs vervelend omdat een mooie gymnasiaste vaak als niet intelligent gezien werd. Ze ging er niet tegen in, maar vond het wel vervelend dat mannen die ze niet wilde verliefd op haar werden. Ze wilde zelf haar vrienden uitkiezen.

Het was in Batavia normaal dat een meisje later ging studeren. Haar moeder was pianiste, had gestudeerd aan het conservatorium in Amsterdam. Haasse toont een film uit 1939 toen men in Indië een feestmaal organiseerde voor Hella’s 21ste verjaardag. De film was voor haar gemaakt, maar ze kreeg hem pas tien jaar geleden te zien vanwege de Japanse bezetting. Haar moeder bewaarde hem in het interneringskamp.

Haar vader was trots op haar, omdat Hella deed wat hij gewild had. Zelf had hij HBS gedaan en zich daarna verdiept in de klassieke cultuur. Hij gaf haar van alles te lezen. Haar broer was sportiever, praktischer. Van haar zesde tot haar negende was Hella niet thuis omdat haar moeder voor een longaandoening naar Davos moest en zij in een kinderpensionaat werd ondergebracht, waar het niet leuk was. Het deed haar verdriet haar ouders te verlaten en ze ervaarde later nooit meer die veilige verhouding. Ze had geen warme band met haar ouders.

Ze toont oude schriften met aantekeningen voor De scharlaken stad. Ze begint met een idee in grote lijnen en daarbinnen kan het wel eens anders gaan dan ze heeft  bedacht. Pam merkt op dat ze een klein handschrift heeft en vraagt of het geordend is. Voor mij wel, lacht Haasse. Ze spreekt een beetje Zweeds, had een obsessie met leren, omdat dat zo leuk was. Ze zat vaak in de Koninklijke Bibliotheek. Studeren betekende een uitbreiding van haar levensgevoel en inzicht krijgen in het gedrag van anderen, zoals ze bijvoorbeeld heeft beschreven in het eerste deel van Mevrouw Bentinck waarin Sophie versmaad wordt door haar geliefde.

Pam vraagt op welke romanpersonen ze lijkt. Haasse zegt overal wel wat van haar in zit. Een Nieuwer Testament vindt ze haar beste boek. Ze ziet daarin achteraf met welke onderwerpen  ze bezig was en waar ze mee zat. Ze heeft nooit de behoefte gehad aan een psychiater omdat het schrijven die functie vervulde.   

Ze is zestig jaar getrouwd maar vindt dat geen prestatie. ‘Je houdt van die persoon, je leeft met elkaar,’ zegt ze. Ze is wel nieuwsgierig naar anderen, maar dat betekent geen breuk met de eenheid waarmee ze is. In intimiteit zit ook distantie, respect om jezelf te kunnen zijn. Pam vraagt of haar wereld instort als haar man sterft, maar Haasse zegt dat hij als een onvervreemdbaar deel in haarzelf zit.

We zien beelden uit Indië, waar het gewoon was om bedienden te hebben. Haar moeder wordt tijdens een uitstapje gedragen in een stoel, hetgeen Pam wel een erg koloniaal beeld vindt, maar haar moeder was net ziek geweest, zegt Haasse. Van 1940 tot 1946 had ze geen contact met haar ouders. In de jaren voor de oorlog hoorden de Japanners in de maatschappij als zakenlui, kruideniers en vissers. In de jaren dertig kwam het gele gevaar op. Haar vader sprak daarover met anderen. Haasse schreef een opstel over een Japanse inval in hun school, die door haar leraar als morbide fantasie werd gekwalificeerd.

Haasse toont het ingedroogde zand, dat ze in 1969 meenam en dat bedoeld was om in het graf over de borst te strooien van uitgeweken Javanen. Zelf wordt ze liever gecremeerd. Ze is agnost en ziet wel hoe het na haar dood verder gaat. Ze bezit de absolute leeftijd van twaalf jaar, zegt ze. Toen ging de wereld voor haar open en zag ze de dynamiek van de werkelijkheid die haar nooit meer verlaten heeft.

In Het woud der verwachting  schreef ze over de Middeleeuwen. Daarin was ze al sinds de  kindertijd geïnteresseerd. Een spannende tijd in Frankrijk met een burgeroorlog, inval door de Engelsen en een veldslag. Men is alleen vrij in de verbeelding, leerde ze van een levenslange gevangene. Vrijheid is geestelijke vrijheid. Ze is optimistisch van aard, zegt Pam. Haasse wijst hem op de harde realiteit, zoals het dochtertje dat ze in 1947 verloor door de difterie-epidemie.  

We zien een fragment uit het tv-programma Hou je aan je woord, waarin Haasse optrad met Godfried Bomans, Harry Mulisch en Victor van Vriesland. Ze schreef ook mee aan licht satirische teksten voor Wim Sonneveld en declameert Het pierement. Ze stopte ermee omdat ze liever bekend wilde worden als schrijfster. Ze wijst vanuit haar raam op het appartement van Mulisch, met wie ze geen woorden uitwisselt.

Pam meent dat ze een plooibaar karakter heeft. Haasse zegt dat ze zich aanpast op rationele basis, een typische Indische eigenschap om harmonieus en vloeiend te zijn in contacten. Ze kon goed opschieten met W.F. Hermans, die die eigenschappen niet bezat. Ze doorzag dat hij reageerde op onbehoorlijke behandeling. Ze liet zich daardoor niet provoceren door diens prikkelende uitspraken.

Haasse heeft geen lage dunk van Nederland, maar vindt het wel erg kleinburgerlijk en rommelig bestuurd op het gebied van onderwijs en zorg. Het lijkt alsof men geen zelfkritiek kent, geen kennis heeft waar het om gaat. Van de mondiale cultuur weet men niets. Historische personen worden snel vergeten. Op de vraag van Pam of zij als schrijfster dan ook snel vergeten zal worden, antwoordt Haasse dat het haar een zorg zal zijn. Ze wilde haar fascinatie voor de geschiedenis overbrengen. Wij staan op de geschiedenis. Het is van belang om die te kennen om de eigen tijd te kunnen begrijpen.

Rob Riemen verweet haar geen duidelijke standpunten in te nemen. Zelf zegt ze dat ze in gesprekken een balans probeert te vinden tussen verschillende opvattingen. Ze is overwegend links en kan wel keuzes maken. Ze onthoudt alles. Dat is haar innerlijk reservoir, waaruit ze kan putten. Ze vindt het een voorrecht terug te keren naar vroeger tijden. Ze herinnert zich de grote varens in Buitenzorg toen ze twee jaar oud was. De vierde leeftijd is de ouderdom, die vaak onplezierig is, maar ze heeft geen keuze. Met enige waardigheid en humor slaat ze zich erdoorheen. Ze wil niet dat haar traplift gefilmd wordt. Die voegt niets toe. Ze ziet het niet als een verdienste om rustig te sterven. Ze leest het eind voor uit Berichten van het blauwe huis.      


Hier een beginfragment uit Het vierde leven
Zie voor informatie over Hella Haasse ook de Facebook pagina.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten