Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.zondag 9 oktober 2011

De positie van Job Cohen, Buitenhof, 9 oktober 2011


Een/Geen duidelijk antwoord van de fractievoorzitter.

Peter van Ingen (zie foto) vraagt Cohen of hij een goed weer of een slechtweer-manager is, maar krijgt daarop geen duidelijk antwoord. Cohen verwijst naar de eurocrisis en zegt dat er veel op het spel staat.

Van Ingen vraagt hem naar zijn mening over het interview met Liliane Ploumen, afgelopen dinsdag in de Volkskrant. Dat was een dieptepunt in zijn bestaan als fractieleider, zegt Cohen. Hij heeft met haar gesproken over zijn onzichtbaarheid, maar hij wil daar in de openbaarheid niet over praten.

Heeft hij erover gedacht om de handdoek in de ring te werpen?
Cohen vindt dat je moet zijn wie je bent. Hij spreekt mensen die daar blij mee zijn. De afdelingen willen mee discussiëren over de toekomst van de PvdA. In de Wiardi Beckman Stichting loopt het project Van waarde. Cohen steunt al die initiatieven van harte.

Van Ingen begint over de kritiek die Albayrak laatst (op 4 oktober) op Cohen uitte in Pauw en Witteman en haar behoefte aan de noodzaak van een interne discussie. Bent u zich ervan bewust dat u wordt weggezet?
Cohen springt alleen in de bres als er kritiek geuit wordt op anderen. Hij doet nog steeds niet mee aan modder gooien.

Is de tijd niet veranderd? Bent u met uw fatsoen wel de juiste man op dit moment? Zie ook de steeds grotere flanken en de neerwaartse spiraal voor de PvdA in de peilingen.
Cohen roeit tegen de stroom in. Hij draagt zijn verantwoordelijkheid.

Volgens Van Ingen wordt zijn positie niet begrepen. In de perceptie is hij een gedoger.
Cohen legt graag het standpunt uit van de PvdA in de AOW- discussie. Hij wil ook vernieuwing van de sociaal democratische beginselen, zoals over de bestaanszekerheid.
Anders dan de SP kijkt hij naar de verdere toekomst. Daar houdt de PvdA rekening mee.

Van Ingen wijst op de spagaat tussen de internationale oriëntatie van de Pvda en de angst van het electoraat voor globalisering.
Cohen zegt dat die ook positieve kanten heeft en dat het belangrijk is om mensen het gevoel te geven dat ze ertoe doen. Vandaar ook een nieuwe initiatief inzake de Wajong. Samen werkt beter.

Van Ingen vraagt, naar aanleiding van overleg na de Algemene Beschouwingen, of er een visiestuk van hem komt?
Cohen komt zeker met verhalen over een goede economische ontwikkeling, onderwijs, huisvesting en zorg. Een goede publieke sector is belangrijk voor de sociaal democraten. Cohen wil die verbeteren.

Over de vacature voor vice-president van de Raad van State heeft Cohen niet zelf gedacht. Hij vindt dat het kabinet klungelt en is er tegen dat zittende leden van het kabinet in aanmerking komen. Hij dient daarover dinsdag een motie in, die wellicht niet de vereiste meerderheid zal halen.  

Van Ingen zegt dat 34 procent van de PvdA kiezers vertrouwen hebben in Cohen.
Cohen zegt daarop dat er werk aan de winkel is.
Van Ingen vraagt of hij net als Wouter Bos zelf een opvolger gaat voordragen, maar Cohen houdt als democraat van openbare verkiezingen en stelt zichzelf weer kandidaat, net als Obama.

Alle duidelijkheid van Cohen blijft desondanks onduidelijk. Hoe gaat de PvdA de kiezers terughalen? Met welk verhaal? Wellicht staat er na het congres in januari 2012 een jonger iemand op die een bevlogen verhaal houdt, als Obama, over een duurzame economie en een andere levensstijl en kan Cohen zich rustig terugtrekken in de Raad van State. Het zij hem gegund.

2 opmerkingen:

  1. Meneer Job Cohen is een fatsoenlijk mens met het hart op de juiste plaats. Hij is een verademing tussen alle opgefokte, waan-van-de-dag-achtige politici en journalisten. Ik vind hem wel duidelijk. Misschien omdat ik wel goed luister naar wat hij zegt. Zijn statuur en zijn weloverwogen woordgebruik zijn een weldaad vergeleken met het ordinaire, schreeuwerige en zeer onhebbelijke optreden van sommige parlementariërs. Uiteraard schrijf ik dit als exponent van een bepaalde genetische aanleg, van een bepaalde opvoeding en van een bepaalde invloed van mijn directe omgeving. Het is mijn perceptie. Het is subjectief.
    Maar ik voel me meer thuis bij fatsoenlijke, bescheiden en deskundige mensen dan bij ordinaire, agressieve en volstrekt anti-intellectuele schreeuwers.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Daar ben ik het helemaal mee eens, de opvolger van Cohen zal net zo fatsoenlijk zijn, maar misschien net meer dynamiek hebben om alle noodzakelijke veranderingen over te brengen.

    BeantwoordenVerwijderen