Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 1 april 2015

Vuil goud, Tegenlicht, 29 maart 2015Terugwinnen grondstoffen beter en goedkoper dan delven

Het terugwinnen van goud uit afval, urban mining genoemd, is een miljardenindustrie aan het worden, die straks leidt tot het opruimen van de afvalbergen die overal in de vorm van heuvels in het landschap zijn ontstaan. Belangrijk nog is dat deze vorm van terugmijnen de grond in Afrika en de gezondheid van de inwoners aldaar ten goede komt.

Regisseur Frank Wiering neemt ons om te beginnen mee naar het Belgische afvalverwerkingsbedrijf Umicore, dat bergen elektronisch afval verwerkt voor hergebruik (zie foto). Wereldwijd zijn er twee miljard mobiele telefoons en dat aantal neemt vanwege de voortdurende vernieuwing van de technologie gestaag toe. Dat wordt nog versterkt door de goedkope kortwerkende mobieltjes die China in Afrika afzet. Ook in het westen gaan we ongemerkt met deze trend mee. Moderne auto’s bezitten gemiddeld zo’n tien computers en dat worden er alleen maar meer. Nadeel is dat de grondstoffen voor al die elektronica opraken. China voert metalen als europium en terbium niet meer uit. De mijnbouw moet steeds dieper gaan om de benodigde metalen op te delven en halen steeds lagere concentraties grondstoffen uit de aarde. Daarbij is het niet gepast te delven in ecologisch kwetsbare gebieden. Het loont dan ook om de grondstoffen te recycleren, zoals onze zuiderburen dat noemen.

Dat is te meer zo, omdat men tegenwoordig in de derde wereld onze mobieltjes verbrand om de metalen eruit te krijgen. Dit zorgt voor vervuiling van de grond en gezondheidsproblemen voor de bevolking, die toch al niet rijk wordt van deze manier van bestaan. Het geld wat ermee verdiend wordt, wordt uitgegeven aan medicijnen om ziekten, veroorzaakt door de vervuiling, het hoofd te bieden. In Ghana zien we een dumpplek van westers elektronisch afval, waar omheen zeventigduizend mensen wonen. De omgeving is veranderd van een paradijs tot een hel waarin het water in het meer bubbelt vanwege de vervuiling, toont milieujournalist Mike Anane. Hij vertelt dat de metalen in de schapen komen die weer gegeten worden en aldus in de voedselkringloop blijven zitten.  

De Nederlandse organisatie Closing the loop, gelieerd aan Fair Phone, koopt kapotte mobieltjes voor 25 cent per stuk in Afrika op en laat die in België recyclen. Daar wordt 99% van de grondstoffen teruggewonnen en dat is heel wat meer dan in Ghana door verbranden gebeurt. De mobieltjes worden opgeslagen in een container en naar Europa verscheept. Mensen zijn niet zo tevreden over de prijs die ze krijgen. Die zou twee keer zo hoog moeten zijn, zeggen ze. Het is ook een vreemde gang van zaken om eerst mobieltjes te dumpen en ze dan weer terug te halen. Wellicht kan men ze beter meteen naar Umicore in België sturen. Daar noemt men het teruggewonnen goud wel groen goud omdat het minder milieuschade heeft veroorzaakt dan het traditioneel gewonnen goud. Joost de Kluijver van Closing the loop wil verbinden en kennis overdragen waardoor de urban mining meer aandacht krijgt. Men heeft Vodafone, de grootste provider in Ghana, al zo ver gekregen dat men meedoet aan het recyclen van mobiele telefoons.

Naast urban mining is er ook nog landfill mining. De afvalbergen die vanaf de jaren vijftig in Europa zijn ontstaan, bezitten waardevolle grondstoffen. De Belgische onderzoeker Peter Tom Jones zegt dat de helft van het afval nog te hergebruiken is. Door het te verbranden komt warmte vrij die benut kan worden voor energie en van plasma rock, een soort slakken, kunnen stenen en tegels gemaakt worden. In het Engelse Swindon staat een generator die op basis van afval energie produceert voor Britse huishoudens. Andere landen zijn in de techniek geïnteresseerd.

Hier meer informatie op de site van Tegenlicht, vanavond de meet-up in Pakhuis de Zwijger.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten