Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 15 april 2015

Experimenteren met gratis geld, Tegenlicht, 12 april 2015Een basisinkomen zorgt voor geborgenheid

Het wordt tijd dat we op een andere manier de welvaart herverdelen. Gezien de schaarste aan banen in de toekomst is dit nodig om de sociale ongelijkheid niet al te zeer te laten toenemen, met alle ongewenste gevolgen van dien. Het basisinkomen is vanaf de jaren zeventig (van de vorige eeuw, moet men er tegenwoordig bij zeggen, zo hard gaat de tijd) regelmatig in het nieuws. Tegenlicht toont een aantal kleinschalige projecten met deze vorm van, zoals dat zo mooi heet, onvoorwaardelijk inkomen.

In Berlijn heeft de jonge ondernemer Michael Bohmeyer zijn start-up bedrijfje verlaten en duizend euro per maand meegenomen. Zonder de dwang om geld te moeten verdienen is hij creatiever, zegt hij. Zijn crowdfunding project Mijn basisinkomen moet ook anderen gedurende één jaar aan een gegarandeerd inkomen helpen. Daarnaast heeft hij een loterij opgezet waarin men zich kan inschrijven om voor hetzelfde in aanmerking te komen. Een jongen uit Baden Württemberg was dit jaar de gelukkige. Zijn moeder zegt dat een groot verschil maakt om niet steeds aan geldkwesties te hoeven denken. Bohmeyer heeft ook betaalkaarten uitgegeven waarmee men in winkels een klein bedrag reserveert voor zijn initiatief. De winkeliers krijgen op deze manier reclame. Bohmeyer is zelf net vader geworden en ziet een parallel tussen het opvoeden van een kind en het hebben van een gegarandeerd inkomen. In beide gevallen zorgt het voor veiligheid en geborgenheid.

Econoom Guy Standing pakt het breder aan. De oprichter van Basic Income Earth Network (Bien) is al dertig jaar pleitbezorger voor het basisinkomen en voerde in India een project uit waarbij men zesduizend personen achttien maanden lang gratis een inkomen bezorgde. Het leidde, zoals beschreven in zijn boek Basic income: a transformative policy for India (zie foto) tot betere voeding, gezondheid en meer economische activiteit. De huidige inkomensverschillen in Europa vindt hij obsceen. De onzekerheid van de onderklasse, het precariaat, dat nauwelijks in staat is schulden af te lossen, ondermijnt de pijlers van de samenleving. Hij reist door de wereld om nieuwe projecten te starten. In Groningen overlegt hij met betrokkenen over een plan om, in het kader van de participatiewet, tweeduizend personen uit een arme stadswijk een jaar lang onvoorwaardelijke bijstand te geven. Omdat betaald werk steeds moeilijker te vinden is, kan men ook op andere manieren zijn dagen zinvol besteden. De sociale waarde van de bijdrage van mensen wordt hierdoor belangrijker.

Standing meent dat de onderklasse zich zichtbaar moet maken. Een van zijn vertegenwoordigers in Nederland is Frans Kerver, die vroeger tekstschrijver was maar door de financiële crisis klanten verloor en niet meer kon rondkomen. Hij is de drijvende kracht achter Tuin in de stad, waar iedereen die dat wil op zijn eigen manier een bijdrage kan leveren aan sociale activiteiten.

Tegenlicht volgt Bohmeyer naar New York waar hij een ontmoeting heeft met de sociale inverteerder Albert Wenger. De laatste is geïnteresseerd in de effecten die de technologie heeft op de samenleving. Bohmeyer legt uit dat het basisinkomen van 1000 euro per maand de sweet spot is waar individu en samenleving elkaar raken, zoals hij eerder stelde in een artikel in Die Zeit. Wenger denkt dat we met onze technische middelen terug kunnen naar de fase van de jagers toen alles er in overvloed was, maar erg overtuigd klinkt dat niet. Datzelfde geldt voor het dividend dat door een fonds, opgericht uit de olieopbrengsten, uitgekeerd wordt aan de bevolking, al is dat nog altijd beter dan in Texas waar de olie van de grondbezitter is.

Hier meer op de site van Tegenlicht. Vanavond de meet-up in Amsterdam, Amersfoort en Hoorn, morgenavond in Groningen en Eindhoven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten