Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 28 mei 2014

Filmrecensie: Violette (1978), Claude ChabrolDepressieve jonge vrouw op zoek naar geborgenheid

Claude Chabrol verfilmde op fascinerende en sfeervolle wijze, soms met snelle wendingen, het levensverhaal van Violette Nozière. Deze jonge Parisienne kwam uit een arbeidersgezin, vergiftigde haar ouders en bestal hen. Ze werd eerst ter dood veroordeeld, daarna werd haar straf omgezet in levenslang en tenslotte kwam ze vrij, trouwde en kreeg vijf kinderen.

Het verhaal begint met Violette die, met haar onafscheidelijke brede hoed (zie foto), het ouderlijk huis verlaat voor een rendez vous met een man in een hotel. Haar vriendin Maddy is van hetzelfde laken een pak. De meiden ergeren zich in het café aan de politieke discussies over de komende Tweede Wereldoorlog en versieren liever een standbeeld van een man met lipstick. Hun ouders weten niets van hun bezigheden en denken dat hun dochters op school zitten. Violette kruipt bij thuiskomst vaak meteen achter haar bureautje.

Haar moeder Germaine vindt tijdens het schoonmaken liefdesbrieven van een oudere heer en is blij voor haar dochter. De heer die op de bijgevoegde foto staat, monsieur Émile, lijkt haar een goede partij voor haar dochter. De problemen beginnen als de huisarts syfilis bij Violette constateert. Een klant van Violette, Pierre, die medicijnen studeert, denkt dat het ook erfelijk kan zijn. De vader van Violette kan daar inkomen. Een familielid kan de ziekte meegenomen hebben uit Arabië. Hij slikt de medicijnen die de dokter heeft voorgeschreven en die Violette, die kennis zou hebben met diens dochter Janine, heeft meegenomen.

Violette heeft een kleptomanische aard. Ze probeert van haar klanten te stelen en ook van haar ouders. Haar moeder ziet een keer dat ze geld uit de portefeuille van haar man haalt maar Violette zegt dat het eruit viel. Een klant die in bed ligt en merkt dat ze geld uit zijn portefeuille haalt zegt dat hij haar gerust wilde betalen. Haar geldzucht heeft nog geen gevolgen, al bekoelt de liefde van haar moeder ten opzichte van Violette wel.

Als Violette kennis krijgt aan Jean Dabin, die veel op reis is en slecht bij kas zit , wil zij wil hem graag helpen. Ze vraagt geld aan monsieur Émile en later steelt ze het spaargeld van haar vader. De ouders willen dat Violette namens hen een brief schrijft aan haar weldoener met de vraag of hij haar wil trouwen, maar loopt weg. Ze besluit na een wanhopige nacht haar ouders te vergiftigen. Haar vader sterft, haar moeder wordt in het ziekenhuis opgenomen.

Tegen de politiecommissaris doet ze het voorkomen dat haar vader haar seksueel misbruikte en dat ze daarom tot haar daad gekomen is. Haar moeder wil tijdens de rechtszaak niets van vergeving weten. Een psychiater zegt dat Violette een denkbeeldige vriendin verzon en ook andere leugens verspreidde.  

In een flashback zien we de manier waarop ze de moord t in het werk gesteld heeft. Naast veelvuldige nachtmerries zijn er ook flashbacks uit de periode dat Violette nog een klein meisje was en bij haar oma werd ondergebracht. Ze luisterde naar hun gevrij en dacht dat haar ouders een geheim hadden.    

Isabelle Huppert speelt de rol van Violette met veel overtuiging. Deze ongenaakbare, getormenteerde vrouw weigert in te gaan op voorstellen van mannen die haar langs de weg zien. Ze heeft veel behoefte aan liefde en geborgenheid maar kan niet kan vinden. Het is de vraag of ze haar trauma’s ingebeeld heeft of dat ze werkelijk in de steek gelaten is. Chabrol lijkt voor het eerste te kiezen, maar zoals vaker in het leven liggen leugen en waarheid dicht bij elkaar.

Hier de trailer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten