Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.zaterdag 23 juni 2012

Mildred Hofkes over reputatie-onderzoek, Teylers museum, 17 juni 2012


In de serie Mag het ergens over gaan heeft Ziggy Klazes dit keer Mildred Hofkes op bezoek. Zij studeerde communicatie wetenschap in Groningen en schreef haar scriptie over de gang van zaken rond de Brent Spar, het olieplatform dat Shell tegen de zin van Greenpeace in de Noordzee wilde dumpen. De rationele benadering van Shell stond tegenover de emotionele van Greenpeace. De publieke opinie speelde in het conflict een belangrijke rol. Mensen laten zich niet meer zo gemakkelijk met een kluitje in het riet sturen. Men is zich bewuster van wat er in de wereld gebeurt, is gemakkelijker te mobiliseren en heeft men meer informatie.

In haar scriptie probeerde ze de tegenstelling zo waarachtig mogelijk weer te geven. Daarna deed ze onderzoek naar reputaties van bedrijven. In 2006 richtte ze haar eigen adviesbureau op. Ze vond het teleurstellend dat bedrijven weinig deden met haar adviezen. In 2006 deed ze reputatie onderzoek bij Hogeschool InHolland. Belanghebbenden waren ontevreden met het beleid. In 2007 deed ze een vervolgonderzoek. De resultaten las ze af op de reputatiebarometer. In 2010 ging de opleiding Media en Management onderuit en trok in de beeldvorming andere opleidingen mee. Er had geen interne doorvertaling van haar onderzoek plaatsgevonden.

Inmiddels zijn bedrijven en instellingen beter geneigd om naar hun reputatie te kijken. Het is anno 2012 noodzaak om een goede reputatie op te bouwen. Reputatie is anders dan het imago niet maakbaar. Banken hebben teveel vanuit een imago geleefd. Dat wordt door reclamemakers gecreëerd en is oppervlakkiger. Reputatie heeft te maken met een verbinding tussen mensen en komt van binnenuit. Hofkes begint, net als eerdere gasten, over Paul Polman van Unilever die geen kwartaalcijfers meer publiceerde om meer rust in het bedrijf te krijgen. Ook voor aandeelhouders heeft een goede reputatie een toegevoegde waarde.

Mildred Hofkes gebruikt termen uit de communicatietheorie om de relatie tussen bedrijf en consument aan te geven: hoe geloofwaardiger de bron, hoe gemakkerlijker de ontvanger de boodschap tot zich neemt. Ze raadt bedrijven aan te denken vanuit de ontvanger. Hofkes probeert de niet-financiële kant systematisch te meten.

De indicatoren om de reputatie te meten liggen bij haar, anders dan bij Wim Leereveld met zijn ATM-index die later dit jaar nog te gast is, niet vast. Ieder bedrijf net als iedere persoon anders. Reputatie wordt gevestigd door het nakomen van je belofte. Hofkes praat met klanten en vraagt naar hun verwachtingen.

Nederland kan gidsland worden op het gebied van het nieuwe besturen. Ons poldermodel is wereldberoemd. In haar boek Wisseling van de macht (2009) gaat ze in op een advies van het Financieel Dagblad om meer vrouwen aan de top te zetten. Hoewel zakenmannen het daar mee eens waren, gaven ze er geen gevolg aan. Hofkes hield interviews onder mannen en vrouwen na een aselecte steekproef. De uitkomst was dat men weinig zag in masculiene vrouwen. Van de huidige generatie bestuurders is weinig heil te verwachten.

Ziggy Klazes vraagt of mannen feminiene eigenschappen durven te tonen.
Mildred deed onderzoek onder burgemeesters waaruit bleek dat het tonen van kwetsbaarheid uiteindelijk het beste werkte. Helaas wordt dat soort zaken niet in opleidingen geleerd.

Ziggy zegt dat transparantie niet altijd positief hoeft te zijn, bijvoorbeeld door het openbaar maken van de hoogte van bonussen in de bankwereld, omdat dat scheve gezichten bij collega’s geeft. Mildred pleit ervoor de reputatie toe te voegen aan de financiële component, waardoor men meer bewust kan worden van onbewuste bekwaamheid.

Ziggy vraagt Mildred wat haar kansen zijn om beweging te krijgen in de top van het bedrijfsleven. Volgens Mildred is beweging noodzaak. Men heeft geen keuze. Ze noemt weer Polman die de plofkip uitschakelde.

Ziggy betwijfelt of de meerderheid van de burgers duurzaam vlees zal kopen. Mildred zegt dat we in een bijzondere tijd leven waarin mensen zich bewuster worden en dat kinderen het later vreemd zullen vinden dat wij zo respectloos met dieren omgingen.

Zoals gebruikelijk wil Ziggy weten wat het tipping point van de ommekeer is. Volgens de eerdere gast, de financieel specialist Willem Middelkoop, hebben we dat al achter de rug. Volgens Mildred kan het tipping point vandaag zijn met de Griekse verkiezingen, die tot een vertrek uit de eurozone kunnen leiden. In de eurocrisis wordt tijd gekocht. Een echte leider biedt perspectief en verdoezelt de kosten niet. Dit systeem is klaar, heeft zijn langste tijd gehad, daar is iedereen het over eens.

Maar we nemen nog steeds het vliegtuig, roept iemand in de zaal. Koningen lachten hun boodschappers uit, zegt Mildred. Behoudzucht en wegkijken zit in de mens, maar het maatschappelijk humeur kan snel veranderen, zie het rookverbod en de hypotheekrenteaftrek.
Opleggen hoeft van haar niet. Het gaat om de moed om keuzes te maken. Jezelf te laten zien, je zekerheden los te laten.

Ziggy vraagt of Mildred politieke ambities heeft, maar die heeft ze niet. Ze zou wel graag Griekenland op het EK voetbal tegen Duitsland zien winnen, maar die wens bleek gisteravond ijdele hoop.    

Hier een blog over Wisseling van de macht, hier de site van bureau Hofkes met de methode Hofkes.

1 opmerking: