Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 19 april 2017

Shadow world (2016), documentaire van Johan Grimonprez


Wapenindustrie drenkt, geholpen door politici, onze aarde in bloed.

De Belg Johan Grimonprez (1962) levert met Shadow world een beeldende en boosmakende documentaire af over de onstuitbare ontwikkeling van de wapenhandel in de 21-ste eeuw. Wat dat betreft gaan we de vorige eeuw achterna die ook begon met goede bedoelingen maar die gesmoord werd in bloed. Aldus de Uruguyaanse schrijver Eduardo Galeano die de verschillende passages begeleidt. Politici blijken marionetten van wapenhandelaars, die op geen enkele manier malen om democratie, maar enkel de eigen zakken willen vullen en daardoor kwistig steekpenningen rondstrooien. De wereld die zich achter alle mooie schijn begint, werpt een donkere schaduw over de door bloed doordrenkte aarde, vandaag de dag onder andere in Syrië. Alleen liefde kan ons redden, zegt de voormalige Amerikaanse oorlogsjournalist Chris Hedges, die uit ervaring weet dat samenwerking met de wapenindustrie tot dood en verderf leidt.

De eerste beelden van een paard dat voor een oorlog ingescheept wordt aan het begin van de vorige eeuw, worden gevolgd door beelden van onze aarde vanuit het heelal gezien. Tijdens de toespraak die Obama hield nadat hij de Nobelprijs voor de vrede had gekregen, zegt hij vreemd genoeg dat de oorlog nog niet gedaan is. Daartegenover staan beelden van Duitsers en geallieerden die zich tijdens de kerstnacht met elkaar verbroederden, waarna het schieten weer opnieuw begon. Het idee was dat daarmee de democratie gered zou worden, maar wapenhandelaars sloegen, zoals nog steeds gebeurt, een slaatje uit de vijandelijkheden.  

Grimonprez schenkt veel aandacht aan de vriendschap tussen Reagan en Thatcher die als wolven in schaapskleren aan de wieg stond van een enorme wapendeal tussen Soedi-Arabië en Groot-Brittannië, waar British Aerospace veel garen bij spon. David Leigh van The Guardian publiceerde over deze Al Yamadan deal die later tot een rechtszaak leidde. Een ingewijde zegt dat er altijd callgirls bij dit soort transacties betrokken waren, die nog eens extra werden beloond als ze informatie aan hun bedpartners konden ontfutselen. Later nam Tony Blair het stokje van Thatcher over en toonde zich, ondanks alle mooie woorden, een verdienstelijk marionet van de Britse wapenindustrie. De War on Terror bood een geschikte kans om zonder restrictie oorlog te kunnen voeren en daarbij steeds geavanceerdere middelen in te zetten.

Militaire belangen blijken belangrijker dan het welzijn van de bevolking, zoals we eerder zagen in Chili, Nicagarua en andere landen in Latijns Amerika. Het bombarderen van tegenstanders werd het model van de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten. Nog steeds is dat zo. Vorige week nog zagen we het afwerpen van de grootste niet nucleaire bom op de bergen in Afghanistan. Met het geld daarvan hadden heel wat mensen in Afrika van de honger gered kunnen worden. De wapenindustrie lijkt echter de toekomst te dicteren. Ook de zogenaamde noodzaak Europa verder te militariseren, komt de wapenhandel goed uit. Het idee van Buma om bewapende drones in te zetten, past precies in het straatje waarin deze wapens geëtaleerd worden.

Shadow world is losjes gebaseerd op het gelijknamige boek van de voormalige Zuid Afrikaanse politicus Andrew Feinstein uit 2012. Een jaar eerder schreef hij Handelaren des doods. Chris Kijne interviewde hem daarover en hoorde toen ook al over de wapendeal tussen Soedi-Arabië en Groot-Brittannië.

Hier de trailer, hier mijn verslag van het gesprek dat Chris Kijne in 2012 met Feinstein had.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten