Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.dinsdag 18 april 2017

Hanna Bervoets over Fuzzie, VPRO Boeken, 16 april 2017


Pluizige bolletjes zorgen voor genegenheid in tijden van gemis

Hanna Bervoets houdt ervan om zaken in romanvorm te onderzoeken en doet dat op uiteenlopende gebieden. Ruim een jaar geleden zat ze, naar aanleiding van het verschijnen van haar roman Ivanov, nog tegenover Wim Brands om te praten over identiteitskwesties naar aanleiding van voortplantingsonderzoek, dit keer vertelt ze tegen Carolina Lo Galbo in bevlogen termen over een onderzoek naar het verschijnsel genegenheid dat ze in het modern realistische sprookje Fuzzie uitwerkte. Hierna gaat ze eerst een toneeltekst schrijven en daarna weer verder met een nieuwe roman.

Lo Galbo begint over de worsteling die de hoofdpersonen in Fuzzie hebben met het leven en de liefde en getroost worden door pluizige bolletjes die Fuzzies heten, maar stapt dan over op de twee prijzen die Bervoets onlangs ontving, een prijs voor Ivanov en een prijs voor haar gehele oeuvre. Ze wil weten wat Bervoets daarvan is bijgebleven.
Bervoets vertelt dat ze zo’n juryrapport maar een keer heel vluchtig leest omdat ze bang is dat ze daardoor in haar werk beïnvloed zal worden en de lezer te veel tegemoet te komen.

Lo Galbo wijst er echter op dat haar werk steeds vernieuwend is.
Bervoets bevestigt dit aan de hand van een vergelijking van de roman Ivanov met Fuzzie, dat een reactie is op het manipuleren van de lezer in het eerst genoemde boek. Ze schreef een aantal fragmenten van Fuzzie op de achterkant van de drukproeven van Ivanov en ontdekte dat ze geen balletjes niet meer wilde opgooien, maar vrijer wilde schrijven en niet alleen geleid worden door het plot. Daaruit is een mozaïekroman tot stand gekomen over vier hoofdpersonen die niet erg gelukkig zijn in het leven en de liefde en hun behoefte aan genegenheid op een pluizig bolletje projecteren. Dat houdt welsprekende monologen tegen hen om de moed erin te houden en het gat van het gemis te vullen.    

Lo Galbo wil weten hoe ze aan haar onderwerp gekomen is.
Bervoets kijkt naar wat haar op dat moment bezig houdt. Dat hield verband met allerlei scheidingen en liefdesverdriet in haar omgeving, zichzelf niet uitgezonderd. Dat riep de vraag op naar het belang van genegenheid. Ze stelt dat in relaties een onzichtbare weegschaal werkzaam is, waarbij men de genegenheid voor elkaar afweegt. Dat is niet het geval bij verhoudingen met dieren, kleine kinderen, exen of overleden personen. Daarbij speelt die afweging niet. De liefde lijkt daardoor groter.

Lo Galbo stelt de interessante vraag of dit wel zo is.
Bervoets antwoordt dat dit wel en niet het geval is. Het is gemakkelijker om te gaan met een Fuzzie, maar het heeft ook iets horoscoop-achtigs, namelijk omdat het in algemene termen de ideeën of wensen van de persoon bevestigt, terwijl het in de liefde om wederzijds vertrouwen gaat. Ze moest tijdens het schrijven denken aan het contact met ouderen met zorgrobots hebben. Ze weet zelf niet of die een positieve of negatieve invloed hebben en daarom heeft ze daar een onderzoek aan gewijd. Het bolletje heeft bij de verschillende personen ook andere functies zoals die van een surrogaat of een goeroe. Ze verwijst naar een Japans simulatiespel waarbij men met een meisje dat Ringo heet kan praten en men zelfs met haar kan trouwen, hetgeen in Japan heel populair is.

Lo Galbo gaat door over de homoseksuele aard van de hoofdpersonen.
Bervoets kent die goed en heeft zelf ook een lesbische relatie, maar anderzijds gaat het daarbij niet, zoals in Ivanov waarin een aidsepidemie voorkomt, over hun geaardheid maar over hun persoonlijkheid. 
  
Hier mijn verslag van het gesprek tussen Bervoets en Brands over Ivanov.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten