Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.zaterdag 8 april 2017

Satudarah – one blood (2015), documentaire van Joost van der Valk


Verraden ideaal een dekmantel voor criminele activiteit

De openingsbeelden van de lange documentaire Satudarah – one blood voorspellen niet veel goeds. Zoals ook in het begin van de trailer te zien is, wordt lid Jack van motorclub Satudarah in het bijzijn van andere leden door de president afgeblaft omdat hij de clubregel zou hebben geschonden die zegt dat men geen contact over de club met de buitenwereld mag hebben. De man moet zijn jack inleveren en kan het pand verlaten. Het rigide karakter van de club word verder in de documentaire door Joost van der Valk en Mags Gavan onverbloemd in beeld wordt gebracht.

De beëdiging van nieuwe clubleden gaat gepaard met enge rituelen die aan ontgroeningen doen denken. De structuur van de club is heel hiërarchisch met onderaan de loopjongens die asbakken legen en de vloeren dweilen. De president staat aan het hoofd van een afdeling, gevolgd door kapitanes. Na de inwijding van hen is er een feest met muziek en tits. Dat laatste zegt veel over de vrouwonvriendelijke sfeer in de club, die zich behalve met motorrijden ook met criminele activiteiten bezig houdt.

Van der Valk volgt Olla, een van de pas benoemde kapitanes op zijn weg naar een kerkhof. Hij brengt een bloemetje naar het graf van zijn vader, een oud KNIL militair die een keiharde opvoeding voorstond. Zo hing hij zijn zoons na een akkevietje op in de schuur, een paar centimeter boven de grond en konden ze nog slaag krijgen ook als ze protesteerden. Pas op zijn sterfbed verzoende Olla zich met zijn vader. Zelf heeft hij de harde methode omarmt. Hij bezoekt zijn oude moeder die zich altijd zorgen om hem maakt. Hij toont haar trots de tatoeage die hij op zijn rug heeft laten zetten.

Later gaat hij terug naar Ambon waar de wortels van de club vandaan komen. De niet nagekomen belofte van Nederland om, na de verloren oorlog tegen Indonesië een Republiek Zuid Molukken te vestigen vormt een belangrijke achtergrond voor de ideeën van de club. De Molukkers werden onder een vals voorwendsel naar Nederland gebracht en ondergebracht in kampen waar eerder joden gezeten hadden.

De dochter van clublid Erik danst in de kamer in een tijgerpakje en vertelt Van der Valk over het embleem van de club. De negen veren staan voor de negen oplichters zoals ze abusievelijk zegt, waarmee ze nog voor een komische noot in de verder beangstigende documentaire zorgt. Zelf schoot hij eerder een man dood die zijn vrouw bedreigde, hetgeen hem op heel wat jaren cel kwam te staan. Hij toont Van der Valk de plek bij een winkelcentrum waar hij de man neerschoot. Hij was verbaasd dat de man, anders dan in films, niet meteen dood was.

De criminele activiteiten brengen de club vaak in opspraak. Er zijn invallen in woningen en clubhuizen, die door de politie worden afgesloten maar door de leden met veel geweld weer worden opengebroken. Van der Valk is vaak in Den Haag bij de rechtbank waar leden van de club terecht staan. Ook is er spanning met andere motorclubs. De Hells Angels en Satudarah zitten in Duitsland vlak bij elkaar en worden nauwgezet in de gaten gehouden door de politie. Er is ook onenigheid tussen de Duitse en de Nederlandse tak, waardoor Nederlandse leden verlinkt worden. De gevolgen van de oprichting van de Banditos in Aken wordt in overleg besproken en nog vreedzaam opgelost ook.

Intimiderend is een verhoor door clubleden van een lid dat zijn taken niet goed gedaan zou hebben. De man verweert zich en hoort vervolgens dat het verhoor een grap was. In plaats van boos te worden, schikt hij zich en slaat zelfs een van de leden, die eraan meewerkte, op de rug. Het is maar goed dat de politie dit soort clubs goed in de gaten houdt.

Hier de trailer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten