Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.donderdag 26 juni 2014

Esther Perel over Erotische intelligentie, Ted talk, 14 februari 2013De crisis tussen erotiek en romantiek

Op Valentijnsdag 2013 hield relatietherapeute Esther Perel (zie foto) in New York onder de titel The secret to desire in a longterm relation een Ted talk over het moeilijke samengaan van lust (desire ofwel erotic desire) en romantische liefde. Vooral in huidige relaties die niet meer op economische afhankelijkheid gestoeld zijn en waarin voor de romantiek een belangrijke plaats is ingeruimd, staat een langdurige verbintenis snel onder druk.

Perel (1958) reisde veel rond om onderzoek te doen over haar onderwerp, zag dat de crisis tussen lust en liefde overal en schreef daar ook het boek Erotische intelligentie (2006) over.

Ze vraagt zich af hoe de lust te behouden in een vaste relatie, die gestoeld is op zekerheid, voorspelbaarheid, veiligheid en betrouwbaar terwijl de lust juist tegenovergestelde waarden als avontuur, risico, geheimzinnigheid en nieuwheid oproept.

De tegenstrijdigheid tussen hebben en willen nam ze overal in de wereld waar. Ze ontdekte dat men zich het meest aangetrokken voelt tot de partner als die afwezig is, maar wel weer terugkomt. De aantrekkingskracht is ook groot als de partner in de schijnwerpers staat. De afstand tot de vertrouwde persoon maakt die wat mysterieus, hetgeen een kwaliteit is van de lust. Op de derde plaats wordt de attractiviteit gevoed door samen ergens over te lachen. Perel haalt Proust aan die stelde dat het verlangen niet zozeer gevoed wordt nieuwe plaatsen, maar door naar hetzelfde te kijken met andere ogen.

Erotische intelligentie heeft vooral te maken met de verbeelding die de mens anders dan het dier bezit. Perel spreekt van een crisis van de verbeelding. Ze ontdekte dat door te praten met Holocaust overlevenden in België, waarin ze geworteld is. Sommige overlevenden waren zo getraumatiseerd dat de verbeelding afgesloten was.

Om een verzoening tussen lust en liefde tot stand te brengen, kijkt ze wat de verbeelding voedt. Ze doet dit aan de hand van een klein kind dat de wereld gaat verkennen. Een kind dat het vertrouwen van zijn ouders krijgt, zal zich beter ontwikkelen dan een kind dat bang gemaakt wordt voor de wereld. Die zal zich nooit vrij kunnen ontwikkelen maar vast blijven zitten aan de waarschuwingen in zijn achterhoofd en zich bij het minste of geringste terugtrekken.

De crisis tussen lust en liefde kan op allerlei manieren worden bezworen. Perel bespreekt een aantal oplossingen voor partners in een langdurige relatie. Zo is het belangrijk om een ander zijn of haar privacy te gunnen, dient men het voorspel niet af te raffelen, zich verantwoordelijk te voelen voor de ander en te beseffen dat passie komt en gaat, net als de wassende en krimpende maan. Het vereist kortom erotische intelligentie om een vaste relatie boeiend te houden en de crisis tussen erotiek en romantiek te bezweren.  

Hier, voor degenen die mijn verslag willen verifiëren en wellicht op verbetering wijzen, de talk van Perel die negentien minuten duurt. Hier een artikel in Trouw d.d. 22 juni j.l. waarin ze stelt dat men bij overspel niet zozeer een ander wil als wel zelf een ander wil zijn.

Op 27 juni a.s. spreekt Perel op een studiedag van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie in Beilen.

3 opmerkingen: