Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.dinsdag 1 maart 2011

De Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland

De provincie NH: de flappentap van Nederland

Op zaterdag 19 februari j.l. debatteerden de politieke partijen in de Doelenzaal van de Stadsbibliotheek Haarlem onder leiding van Aik Mulder en Thijs Launspach. Het debat werd door directeur Lotte Sluyser al simultaan op Twitter verslagen maar wellicht heeft u, naast de stemwijzer, op de valreep nog iets aan dit verlate verslag. Volgens de laatste peiling van Maurice de Hond blijft de VVD op 13 zetels staan, komt de PVV op negen zetels, zakken PvdA en SP twee zetels en verliest het CDA er zes. De onzekerheidsmarge is echter groot. Het huidige college van Gedeputeerde Staten VVD-PvdA-CDA-GL heeft een ruime meerderheid, namelijk 38 van de 55 zetels. Als de peilingen gelijk krijgen dan zou deze coalitie voortgezet kunnen worden met 31 zetels.

Achter de lange tafel zaten Jaap Bond, lijsttrekker van het CDA (11 huidige zetels), Frank Visser, van CU/SGP (2) en beleidsmedewerker voor de CU in de Tweede Kamer, Hein Strubben, Statenlid voor D’66 (2), Servaz van Berkum van Groenlinks (4), Bruno Bouberg Wilson voor de Ouderenpartij NH (1), Bram van Liere voor de PvdD (2), Richard de Graaf, nummer 20 van de SP (9) en gedeputeerde voor Financiën Elisabeth Post voor de VVD (13). De PVV had het te druk en de PvdA (11) kwam vreemd genoeg niet opdagen.

Nadat Bond, bijgestaan door anderen, had verteld wat de provincie zoal doet op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, openbaar vervoer, kunst en cultuur, kennis en innovatie, jeugdzorg en milieu, brengt Aik Mulder de reikwijdte van deze verkiezingen voor de landelijke politiek naar voren. Tijdens de daaropvolgende discussie merkt een CDA-er in de zaal op dat dit jammer is voor Statenleden die vier jaar hun best hebben gedaan.

Mulder inventariseert alvast vragen uit de zaal over bezuinigingen op cultuur, openbaar vervoer en kinderopvang en geeft de politici twintig seconden de tijd om hun visie te geven op het eerste thema, namelijk verkeer en openbaar vervoer.
Bond wil een reorganisatie van het openbaar vervoer, Visser goede fietspaden, Strubben investeren in beter (aanvullend) vervoer, Van Berkum is principieel voor openbaar vervoer, Van Liere wil de woon-werkafstand en daarmee de mobiliteit verminderen, Post wil de brandstofleiding openhouden en De Graaf niet aanbesteden.

Tijdens de discussie begint Visser tegen Van Berkum over het schrappen van buslijnen. Van Berkum antwoordt dat Groenlinks in het college niet anders kon. Post zegt dat er soms een mensen in een bus zit en dat is geen schrijffout van mij. Visser verwijt de VVD dat die volle bussen zoals lijn 3 langs de Rijksstraatweg wil schrappen. De Graaf vindt het zorgelijk dat Post zich er zo gemakkelijk van af maakt. Van Berkum vindt betrouwbaarheid belangrijk en wil kleinere bussen inzetten, Bond noemt het pilotproject Ho & Go.

Er komt een vraag uit de zaal waarop dan wel bezuinigd moet worden? Bouberg wil dat doen op nieuw beleid, Bond wil de lastendruk niet verhogen maar eerst de kostenposten aanpakken, Visser zegt dat NH de duurste provincie is wat betreft dienstauto’s, waarop Bond zegt dat er dan een gedeputeerde bij moet komen want hij doet veel werk in de auto. Een vrouw in de zaal stelt in verband met de tweehonderd miljoen aan bezuinigingen voor om het aantal gedeputeerden terug te brengen naar vier naar drie.

De heer Elbers die in de zaal zit en van de SP is vraagt over de sterkste schouders?

Post vindt dat tweehonderd miljoen niet aan de orde is en wil geen inkomenspolitiek voeren,
maar stoppen met het subsidiëren van sport als de twee andere bestuurslagen dat al doen. Van Liere zegt dat de PvdD daarin eerder alleen stond en niet gesteund werd door de VVD. Post verwijst, net als Van Berkum eerder, naar de compromissen vanwege de coalitie. De cijfers over de dienstauto’s kloppen volgens haar niet.

Wethouder Heiligers roept uit de zaal tegen Elders dat 20 % van de bevolking 70% van de belasting opbrengt.

De discussie gaat verder. Visser wil minder projecten en bijvoorbeeld één weg goed inpassen, zoals dat blijkbaar heet, en geen prestigeprojecten als het Olympische plan. Bond zegt dat daarvoor niets is begroot. De Graaf meent dat de provincie geld zat heeft, maar volgens Van Berkum begrijpt hij niet het verschil tussen incidentele - en structurele uitgaven. Strubben zegt dat de begroting sluitend is en Van Liere noemt de alternatieve flora- en faunanota van de PvdD waarin inhoudelijk bespaard wordt. Hij wil ook minder papier en meer digitale communicatie. Bouberg kreeg nog een kans om iets te zeggen maar was als eerste al aan de beurt geweest.

Hij mag daarom beginnen over het tweede thema, de jeugdzorg. De stelling luidt dat de provincie extra moet investeren om de wachtlijsten weg te werken. Bouberg vindt het zorgelijk dat die zorg overgeheveld wordt naar de gemeenten, Visser wil investeren in de wachtlijsten, volgens Bond gebeurt dat ook vanuit de decentralisatie, maar de provincie moet kleinere gemeenten helpen. Van Berkum vindt de overdracht naar de gemeenten belangrijk, Post wijst op een fout in de systematiek: de provincie kreeg geen extra geld van het rijk, zeg van Rouvoet, om de wachtlijsten weg te werken en moest dat zelf doen. Strubben wilde dit ook zeggen.

Het debat gaat door over kunst en cultuur. Post vindt het beëindigen van de subsidie in 2012 meteen einde verhaal, Visser wil op kunst bezuinigingen, De Graaf wil cultuur en welzijn in stand houden, Bond vindt dat de economie boven de cultuur gaat, maar Strubben zegt dat cultuur een stimulans vormt voor de economie en Van Berkum valt hem bij. Van Liere vraagt Post of de natuur een kerntaak is en dus geld erbij krijgt, maar Post noemt het een beperkte kerntaak.

Dan de fusie van de provincie Noord-Holland met Utrecht en Flevoland. Die blijkt nog ver weg. Post begint over een provinciale weg die voorbij de provinciegrens niet gestrooid wordt. Strubben bepleit samenwerking met andere provincies om actuele zaken op te lossen. Van Berkum wil de Metropoolregio Amsterdam daarop afstemmen en Visser wil daar juist vanaf. De Graaf zegt dat mensen andere problemen hebben dan z’n fusie, maar volgens Van Berkum gaat om efficiëntie. Bouberg meent dat het middenbestuur daarover moet nadenken.

Van Liere zegt dat de PvdD tegen het afschieten is van damherten in het duingebied en hekken wil plaatsen om de verkeersveiligheid te garanderen. Bond noemt het een emotioneel dossier, waarin ook agrarische standpunten en verkeer een rol spelen en de bestuurders gaan zeker niet vanuit de losse pols dieren afschieten. Er is een beheersplan gemaakt, nadat het beheer tien jaar is verwaarloosd en de gemeenteraad van Amsterdam moet daarover een besluit nemen.

Er komt een reactie van een mevrouw uit de zaal dat een fusie goed zou zijn vanwege alle kosten van het provinciehuis en de dure renovatie van het gebouw aan het Houtplein.

Welke maatregelen zijn er, vraagt Mulder, om de werkgelegenheid te bevorderen?
Post wil investeren in mobiliteit op de weg, het water en het spoor, de woordvoeders van links kiezen allen voor duurzaamheid, Bouberg noemt Seed Valley, Schiphol en de bloemenindustrie, Strubben wil goede condities scheppen en Bond wil dat Noord-Holland, dat toch de flappentap is van Nederland, een bedrijvige provincie blijft met een sterke agro-sector. De gespreksleider dankt politici en publiek en sluit het debat, dat twee uur duurde.

1 opmerking:

  1. De NOS schijnt zich de kritiek op het eerdere debat aangetrokken te hebben want het was gister een levendig samenzijn zonder flauwe inleiding en meteen interessante vragen uit het publiek waarvan de politici niet van te voren op de hoogte waren, zoals aan De Graaf of een moeder van tachtig met haar hoofddoekje nog wel straks de bus in mag, al ging het nog steeds niet over de provinciale staten.

    BeantwoordenVerwijderen