Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.



zondag 7 december 2014

De nieuwe koers en het slechte imago van de PvdA, Buitenhof, 7 december 2014



Actie voeren met de burgers of het land goed besturen

Het is prettig om Paul Witteman bij Buitenhof aan tafel te zien zitten te midden van twee PvdA bobo’s: oud vice-voorzitter Jan Hamming (1966, zie foto) en bestuurskundige Jouke de Vries (1960). Aanleiding is het overleg dat morgen onder leiding van Jan Hamming, opsteller van het rapport Politiek van waarde, plaatsvindt met een aantal ambassadeurs over een nieuwe koers van de PvdA dichtbij de burgers.

Witteman vraagt wie die ambassadeurs zijn.
Hamming heeft het over partijleden die kunnen inspireren zoals de wethouder van Someren die zich inzette voor het behoud van een verpleeghuis in zijn gemeente, waardoor van onderop een beweging op gang kan komen, die kleinschalig is en de eigen stem bevordert.
De Vries vindt dit idee, zoals de SP dat praktiseert, sympathiek maar vraagt zich af of het voldoende is. De PvdA is ook een bestuurderspartij.
Volgens Hamming vindt dit soort praktijken al plaats namelijk waar het beleid langs de sociaal democratische meetlat gelegd wordt.

Witteman schampert over de elf zetels die de PvdA in de peiling over heeft.
Hamming brengt daar tegenin dat de PvdA de Tweede Kamer verkiezingen glorieus gewonnen heeft en dat er een stabiel kabinet zit. Na een ongeluk sluit men toch ook niet alle snelwegen. Beeldspraak die hij volgens Witteman van te voren bedacht heeft.
Volgens De Vries heeft de PvdA de kiezers verwaarloosd. Aan de top geldt een leiderschapsprobleem. Samson is zijn gezag kwijtgeraakt. Hij kan zijn inzet niet kapitaliseren. Het beleid leidt niet tot stemmen, ook bij de VVD niet. Samson heeft een driftig karakter en geeft fractieleden onvoldoende ruimte.

Witteman constateert verschillen over de oorzaak van de crisis. Hamming wil aan de basis wil werken en De Vries stelt dat er te weinig charisma aan de top is.
Hamming wil geen karikatuur van hun verschillen maken. Hij is zelf burgemeester van Heusden en zegt dat de PvdA goede bestuurders heeft, maar wil dat het gevoerde beleid verbonden wordt met de idealen van de partij. Hij noemt Asscher als voorbeeld die strijdt tegen wegwerparbeid.

Witteman begint over het verhaal van de PvdA.
De Vries vindt het een sleets verhaal. Termen als verheffing zeggen niets meer na de emancipatie van de burger. Hij wil zoeken naar nieuwe woorden. De PvdA was altijd de partij die de scherpe kanten van het kapitalisme wilde wegnemen. Vooral deze tijd waarin de sociale ongelijkheid sterk toeneemt, biedt daartoe een kans. Hij vindt het erg dat Jesse Klaver van Groen Links met Piketty aan de haal ging en wijt dat aan de coalitie die een dwangbuis voor de partij vormt.
Hamming ziet niet in waarom men idealen als mensen sterker maken en hen meer stem geven niet benoemd kunnen worden.

Witteman wijst hem op de frustratie van De Vries om die niet in praktijk te kunnen brengen.
Hamming meent dat de PvdA een slag kan slaan als mensen meer in hun eigen kracht komen te staan.
De Vries blijft erbij dat het werk aan de basis niet voldoende is. Hij vindt dat Samson eisen moet stellen, net als Bolkestein deed in de tijd van Paars en Burger aan Drees. Dat zou hem op meer steun van de achterban komen te staan. Hij vindt het een interessante vraag waarom dit niet gebeurt. Samson wil, denkt hij, geen afstand nemen van de coalitie om te voorkomen dat Wilders aan de macht komt.
Hamming blijft voorstander van inzetten op een radicaal andere koers van onderop.

Witteman zegt dat het opkomende nationalisme haaks staat tegenover de internationale idealen van de PvdA.
Hamming verweert zich met het goede werk dat minister Ploumen verricht.
De Vries erkent dat de behoefte aan een duidelijke identiteit door de globalisering en de grotere ongelijkheid belangrijker wordt. De Pvda worstelt op dit gebied met zijn verhaal. Hij leest voor uit een brief waarin voorzitter Spekman hem uitnodigt voor een dagje dierenpark. Twee gratis kaartjes ingesloten.
Hamming past voor cynisme en zet in op een inhoudelijke koers.

De beweging van onderop kan prima samengaan met die van bovenaf, denk ik. Het probleem zit in de samenwerking met de VVD die de PvdA in een kooi houdt, zoals De Vries opmerkte. Naarmate de tijd verstrijkt zal de PvdA duidelijk moeten zeggen waar het staat en bekennen dat de opportunistische koers van de laatste jaren geen succes is geweest.  

Hier een pdf van het rapport Politiek van waarde

1 opmerking:

 1. De lage peiling voor de PvdA komt door een gebrek aan positieve interacties tussen partijleden en de burger, zoals in het programma ook werd gezegd, de PvdA heeft de kiezer genegeerd.

  Dat negeren van de kiezer was dom om dat door de vvd te laten opdringen.
  Iemand als Samsom wil? kan altijd campagne voeren, en dat moet hij weer gaan doen.
  Niet voor het kabinet, maar voor de PvdA.
  Zoals hij met het schaliegas deed, en met de motie voor belastingvrijstelling voor zelf opgewekte duurzame stroom, samen met GroenLinks.
  Die motie zouden ook vvd en pvv moeten steunen, omdat ze daarmee subsidie voor windmolens overbodig maken.

  Dat soort moties geven positieve interacties met de achterban, waardoor het vertrouwen inde PvdA weer stijgt. Dat is veel efficienter dan de straat op.
  De Nederlander is online veel actiever dan op straat, zeker in de winter.

  Het is maar een tip voor de PS15 campagne

  BeantwoordenVerwijderen