Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 20 september 2017

Laatste kans voor de euro, Tegenlicht, 17 september 2017


Financieel journalist peilt de economische toestand in Italië

Regisseur Martijn Kieft vervolg de uitzending Geldscheppers. Hij nodigt financieel journalist Maarten Schinkel uit om de toestand van de euro te peilen, die eerder aan een zijden draadje hing maar na de opleving van de economie en het presidentschap van Macron geen probleem meer lijkt te vormen. Niets is minder waar, volgens Schinkel. Tijdens een onvermijdelijke volgende recessie zal het probleem weer opduiken en dan heeft men ook geen mogelijkheden meer om met de geldschepper het probleem te verdoezelen.

Schinkel voorziet dat Italië als eerste in de problemen komt omdat de productiviteit daar achterblijft bij de andere Eurolanden. Europa scheurt daardoor als het ware uit elkaar. Een oude Italiaanse kapper vertelt hem dat de prijzen verdubbeld zijn en dat de pensioenen achterblijven. Carla Ruocco van de Vijfsterrenbeweging vindt dat er iets moet veranderen in het beleid rond de euro om het gevaar van uiteenvallen af te wenden. Schinkel schetst een scenario waarbij een Italiaanse bank omvalt en het ECB niet meer bij machte is om die weer op zijn poten te zetten. Geopolitiek onderzoeker Dario Fabbri denkt dat Duitsland dan de stekker eruit trekt. Het vroeger zo eurofiele Italië ziet steeds meer dat haar belangen niet door de euro behartigd worden.

Volgens Schinkel is een politieke unie nodig is om de euro in stand te houden en daar is op het ogenblik weinig animo voor. Fabbri denkt dat na het instorten van de euro Noord Italië in monetair opzicht naar Duitsland zal neigen waardoor de spanning in het land zal toenemen. Investeringsbureau Pimco stelt dat de hoge jeugdwerkloosheid in het zuiden van Europa de euro bedreigt en bepleit om, zoals een relatietherapeut doet, een oplossing voor het geschil te zoeken, want oorlog is ook geen oplossing.

En oudere Italiaanse ijsmaker zegt dat Italianen minder willen werken en meer verdienen. Volgens hem biedt de euro vrijheid maar het bestuur daarover moet verbeterd. Schinkel praat over het cultuurverschil tussen Noord - en Zuid Europa met de Italiaanse oud bankier en minister Paolo Savona, die het populisme niet als oplossing ziet voor de problemen. Hij zegt dat de euro een private munt is, die berust op vertrouwen. Er is een staat nodig om dit vertrouwen te vestigen, maar die komt er niet en daarom ontploft straks het systeem.

Schinkel vraagt wat ons plan B is. We hebben wel een tactisch plan om niet in chaos om te komen, maar geen strategisch plan. Hij wijst erop dat afgesproken vereffeningen in de Eurolanden niet zullen plaatsvinden waardoor rijke landen met veel vorderingen zoals Duitsland en Nederland het zwaarst getroffen zullen worden. De Duitse econoom Hans Werner Sinn bepleit een flexibele monetaire unie, waardoor de Grieken weer zelf hun tomaten kunnen gaan verbouwen.

Schinkel voorziet problemen met de gulden die waarschijnlijk te duur wordt waardoor de export inzakt. Vanwege de onvoorspelbaarheid pleit Markus Kerber voor een gezamenlijke munt voor Duitsland en Nederland, de guldenmark en ook voor gezamenlijke begrotingen. Het idee dat Nederland een provincie wordt van Duitsland gaat Schinkel te ver.   

Alles bij elkaar was dit een behoorlijk naargeestige uitzending. Gelukkig maar dat de toekomst niet in een rechte lijn verloopt, maar dat er allerlei factoren zijn die daar invloed op hebben, zoals een overgang van een duurzame energie en nieuwe ideeën over democratie. De huidige crises maken de weg vrij om onze aandacht op een betere toekomst te richten die minder nationaal zal zijn en meer Europees. Italië verdient alleen al vanwege de opvang van vele vluchtelingen onze steun.

Hier meer informatie op de site van Tegenlicht, hier meer informatie over de landelijke meet-up vaavond in Pakhuis de Zwijger. Op de site ook artikelen over het onderwerp uit NRC, FD en De Groene Amsterdammer. Hier mijn bespreking van Geldscheppers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten