Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.dinsdag 12 september 2017

Klimaatverandering in de media, Pakhuis de Zwijger, 11 september 2017


Debatvorm geen geschikte manier om het klimaatprobleem aan de orde te stellen

Het debat over het in de titel genoemde onderwerp wordt op een nogal chaotische manier gemodereerd door journalist Bahram Sadeghi, die verschillende keren benadrukt dat het deze avond niet om de klimaatverandering zelf gaat maar over de berichtgeving daarover in de media. Het wonderlijke was dat men geen Nederlandse dagbladjournalist had uitgenodigd, maar een Vlaamse, Barbara Debusschere van De Morgen, die zeer goed was ingevoerd in de kwestie en alle in en outs van de berichtgeving over het klimaatonderwerp kende. Verschillende keren memoreerde ze hoe lastig het is om erover te schrijven, omdat het niet echt nieuws is. Gespreksgenoot en klimaatwetenschapper Bart Verheggen (zie foto), die zelf al negen jaar een boeiende blog over het onderwerp bijhoudt, raadt haar aan de snippers nieuws die over klimaatverandering naar buiten komen aan te grijpen om het grotere verhaal daaraan te koppelen.

Ellen de Lange, redactielid van One World, leest vooraf een geschreven column waarin ze zegt dat ze op de Filipijnen een zware tyfoon meemaakte maar dat het moeilijk was die rechtstreeks in verband te brengen met klimaatverandering. Het weer gaat over de korte termijn, terwijl het klimaat een fenomeen van een langere adem is. Desondanks is 97 procent van de klimaatwetenschappers het erover eens dat de mens bijdraagt aan de opwarming van de aarde door de uitstoot van CO 2. Journalisten dienen deze nieuwsfeiten te duiden, al moet er wel ruimte voor discussie zijn.

Die is er genoeg, ondanks het weinig gestructureerde voorzitterschap van Sadeghi. Debusschere vindt de term klimaatverandering veel te neutraal en zou liever kiezen voor klimaatdisruptie. Later zegt Verheggen dat een Amerikaans initiatief ervoor heeft gezorgd dat de term global warming - ofwel de opwarming van de aarde - is omgezet in climate change, omdat het eerste zo verontrustend zou klinken. De discussie ontspoort met de komst van Marianne Zwagerman die ook niets van het klimaat weet zoals ze zelf zegt en vooral afgeeft op het verspillen van publieke zendtijd aan Urgenda. Helaas ontging me vanwege hapering van mijn livestream de bijdrage van Leo Meyer die meeschreef aan het ICPP rapport, maar die zal inhoudelijk boeiender geweest zijn dan hetgeen Zwagerman naar voren bracht. Nadat ze haar onvrede had geuit, verliet ze zelfs de zaal.

Klimaatsceptici blijken vaak oververtegenwoordigd tijdens dit soort debatten omdat ze maar een paar procent van de mensen uitmaken die zich met de klimaatzaak bezig houden. Het komt wellicht door de gebruikelijke manier waarop kwesties aan de orde gesteld worden. Socioloog, trainer en oprichter van Klimaatgesprekken Manu Busschots benadert de klimaatzaak van een persoonlijke kant en geeft adviezen over een benadering, die mensen uit hun vastgeroeste denkpatroon haalt. Hij zegt dat mensen kuddedieren zijn die de gebaande weg volgen tot iemand hen een ander inzicht bijbrengt. Na een intermezzo over greenwashing, een van de randverschijnselen waarmee men de goede zaak probeert te verstieren, komt Bernice Notenboom tenslotte vertellen over haar nieuwe film Sea blind waarmee ze internationaal succes had, niet alleen wat betreft de kijkcijfers maar ook ten aanzien van acties om vervuiling door scheepsvaart te voorkomen. Ze zegt dat haar journalistieke werk, waaronder de serie Klimaatjagers, te heftig was voor veel mensen en dat ze tegenwoordig meer probeert te verbinden, waarmee ze de avond redde. Nu het klimaat nog.

Hier meer informatie op de site van Pakhuis de Zwijger, hier de blog van Bart Verheggen, hier mijn verslag van de serie Klimaatjagers, hier de site van One World.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten