Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 13 september 2017

De klimaatontkenners (2016), documentaire van Gideon Levy


Documentairemaker bijt zich vast in Amerikaanse klimaatontkenners

De vasthoudende wijze waarmee Gideon Levy (zie foto) in 2015 de laatste nazi’s voor de rechter probeerde te krijgen, zien we ook in zijn documentaire over klimaatontkenners. Dat zijn onder andere lieden die in dienst van de fossiele industrie twijfel zaaien aan de ernst van het klimaatprobleem en de opwarming van de aarde. Thomas Muntz schreef drie jaar geleden al in De correspondent over merchants of doubt, ingehuurd door gevestigde belangen, om de helderheid over het probleem te vertroebelen, waardoor zij uiteindelijk merchants of death zullen zijn. Het is interessant om met een aantal van hen kennis te maken en te horen wat hen bezielt.

Levy begint met beelden van een verwachte zware storm in de Golf van Mexico die zich onlangs weer op grimmige wijze toonde in Texas en Florida. De euforie over het klimaatverdrag in Parijs werd bij Levy afgezwakt door ontmoetingen met Amerikaanse sceptici die in het Congres de toon van het klimaatdebat bepalen. Een van hen is de oudere professor in de fysica William Happer die niets van klimaatverandering wil weten. De vrijgekomen CO2 is juist goed voor de plantengroei en het afkalven van ijsbergen leidt niet tot een hogere zeespiegel. De aarde is wel wat gewend. De klimaatwetenschappers die waarschuwen voor op handen zijnde rampen zijn volgens hem uit op geld, macht en roem.

Naast dit individuele geluid van een professor die als klimaatexpert gevraagd wordt in het Congres zijn er denktanks die via dubieuze fondsen gefinancierd worden. The Heritage Foundation is een daarvan. Levy praat met David Kreutzer van deze stichting die dichtbij het vuur zit en laat zich een lesje lezen door deze klimaatontkenner, waarbij hij de rol van advocaat van de duivel speelt. Tijdens de les komen dezelfde argumenten naar voren die Happer gebruikte. De elite is uit op een machtsgreep en wil de bevolking onder de duim houden. Beleid tegen klimaatverandering biedt geen oplossing. Het wonderlijke is dat de mensen in Florida die Levy spreekt, inderdaad deze opvatting delen. Nog wonderlijker is het dat sommigen daarbij het geloof als richtsnoer nemen en zelfs ervan uit gaan dat God het wel goed genoeg vindt met de mens.

Journalist Eliott Algin heeft onderzocht waar de geldstromen vandaan komen die door de rechtse denktanks gebruikt worden om hun boodschappen wereldkundig te maken en klimaatonderzoeker Brenda Ekwurzel heeft na een akelige ervaring waarbij haar opponent glashard loog, besloten om niet meer in discussie te gaan met klimaatontkenners. Ze vindt het wel erg dat die groep gewonnen heeft want het betekent dat de aarde verloren heeft. Oceanoloog Chris Langdon verwacht dat het water de komende eeuw in Miami met een meter zal stijgen maar door een sneeuwbaleffect kan dit ook toenemen tot twee à vier meter.

Levy heeft het mooist voor het laatst bewaard. Hij spreekt met klokkenluider Jim Harper, die voor de staat Florida werkte waar de rechtse gouverneur Scott de dienst uitmaakt. Hij werd gecensureerd als hij over klimaatverandering sprak. Hoewel velen gehoorzaam zouden zijn aan hun baas, stapte Harper uit zijn baan. Het feit dat hij als streng christelijke opgevoede homo al een strijd moest leveren voor zijn identiteit hielp daarbij.

In het artikel De grootste bedreiging voor het klimaat? Jouw brein! van Anouk Schuren
(Scientias, 12 maart 2017) wordt cognitieve dissonantie als een belangrijke oorzaak gezien bij het ontkennen van het klimaatprobleem. Daar hebben we allemaal last van maar Donald Trump wel het meest. Hij vindt het zelfs een schandaal om het daarover te hebben. De woede is groot, net als die van zijn achterban. In een recent boek over narcisme met de titel Wij –zij onderscheidt psycholoog Martin Apello twee categorieën narcisten, de Verwenden die altijd hun zin kregen en de Buitenstaanders die boos zijn omdat ze zich achtergesteld voelen. Van dit soort typen hoeven we weinig te verwachten. Het is te hopen dat we een verbinder onder ons krijgen voor de aarde echt genoeg van ons heeft.   

Hier mijn bespreking van Levy & de laatste nazi’s, hier het artikel Sceptici opgelet van Thomas Muntz, hier het artikel De grootste bedreiging voor het klimaat? Jouw brein!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten