Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.dinsdag 18 juli 2017

Well fed (2017), documentaire van Karsten de Vreugd


Didactisch interessante les over de voordelen van gentech

Documentairemaker Karsten de Vreugd (links op de foto) gaat in Well fed in de slag met zijn vriend Hidde Boersma over de voor- en nadelen van genetische modificatie. Twee weldoorvoede Westerlingen die zich, gedachtig het motto van Bertold Brecht, afvragen of het moreel wel verantwoordelijk is om de nieuwe technologie te onthouden aan mensen in ontwikkelingslanden. Boersma is bioloog en overtuigd voorstander van gentech, De Vreugd weet het niet, te meer omdat er onder zijn vrienden veel weerstand tegen bestaat.

In een Amsterdamse foodstore legt Boersma met bierviltjes uit wat gentech behelst. Het is anders dan het veredelen van producten zoals gebeurd is met de groenten die De Vreugd uit de schappen haalt. De documentairemaker legt zijn oor te luisteren bij maatschappelijke organisaties die hem wijzer zouden kunnen maken op dit gebied. Een medewerker van Greenpeace zegt dat kleine boeren niet gebaat zijn bij de gentech ontwikkeling. Het zet de deur open voor grote bedrijven om met ons voedsel te knoeien. De ASN wacht nader onderzoek af en wil eraan meewerken als daarmee de honger de wereld uit geholpen kan worden. Hivos staat op hetzelfde standpunt als Greenpeace. Men wijst op de verschrikking van Monsanto, die in 2008 door Marie Monique Robin in The world according to Monsanto in beeld gebracht werd. Louise Vet van het Ecologisch Instituut vindt gentech daarentegen een veilige technologie waar armen van kunnen profiteren.

De twee vrienden trekken naar Oxford waar Mark Lynas woont, die eerder een fel tegenstander was van gentech, maar inmiddels bekeerd is en precies weet waar het bij tegenstanders aan schort, namelijk aan een verkeerd idee over deze nieuwe technologie, die ervoor zorgt dat men veel minder bestrijdingsmiddelen hoeft te gebruiken. Boersma vindt ook dat men deze techniek niet op dezelfde lijn mag zetten met de monopolistische praktijken van Monsanto.

Boersma en De Vreugd reizen naar Bangladesh waar men het aangedurfd heeft om de techniek in te voeren, terwijl een land als India huiverig was, vooral door de blokkade in het Westen. In Dhaka bezoeken ze een proeftuin waar de overheid gemodificeerde aubergines kweekt die ofwel resistent zijn tegen ziekten ofwel waar vitaminen aan toegevoegd zijn. De Vreugd is nog steeds huiverig als hij de planten bekijkt.

Ze reizen verder naar het dorp Trishal en bekijken de bedrijfsvoeringen van een boer die tot schade van zijn gezondheid veel pesticiden gebruikt, onder andere tegen rupsen, terwijl een andere boer zijn toevlucht heeft genomen tot gentech en zelfs de zaden daarvan doorverkoopt. Boersma stelt dat de biologische landbouw heel wat minder opbrengt in een land waar veel monden gevoed moeten worden. De Vreugd vraagt zich nog steeds af zo’n gentech product wel goed voor je is.

De toevoeging van vitamine A in rijst haalt De Vreugd over de streep. Het is geweldig dat men de gezondheid van mensen kan verbeteren door een simpele ingreep in rijst, het product dat wereldwijd het meest gegeten wordt. Ook in de kleinschalige landbouw kan met deze techniek gewerkt worden. Vooral in gebieden waar groenten duur zijn, biedt gentech een oplossing.    

Hier meer informatie op de site van Well fed, hier mijn bespreking van The world according to Monsanto van Marie-Monique Robin.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten