Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.zaterdag 8 juli 2017

Filmrecensie: Angels in America (2003), Mike Nichols


Prachtige miniserie mist diepere spirituele bik

De zesdelige serie Angels in America is gemaakt door Mike Nichols die in een ver verleden voor The graduate tekende. Hij baseerde zich voor de miniserie op het toneelstuk van Tony Kusher, dat zich afspeelt in de tijd van Reagan en aids. Het eerste deel is getiteld Millenium approaches en bestaat net als deel twee Perestroika uit drie afleveringen.

Aflevering 1: Bad news

Nichols zoomt in op New York en wel op een beeld van een engel boven de Bethesda fontein in Central Park. Daar in de buurt wordt een herdenking gehouden voor Sarah Ironson, een joodse immigrante uit Litouwen. Aanwezig zijn haar kleinzoon Louis en zijn homovriend Prior, die aan aids lijdt. Louis werkt als advocaat op een advocatenkantoor en komt daar griffier Joe tegen, een rechtse mormoon, die getrouwd is met de labiele Harper. De laatste wordt in hun appartement in Brooklyn bezocht wordt door Mr. Lies, een reisagent die haar kan helpen ontsnappen aan de bedreigende buitenwereld. De invloedrijke advocaat Roy Cohn (Al Pacino) probeert Joe naar het Ministerie van Justitie Washington te krijgen. Harper ziet een verhuizing niet zitten. Hun relatieproblemen worden aangewakkerd omdat Joe in de ban raakt van Louis. De problemen van Prior en Harper worden bijna simultaan in beeld gebracht. Beiden slikken een dosis pillen en zakken uitgeteld neer. Prior droomt van een transformatie tot travestiet. Harper komt daar ook in voor en verneemt van Prior dat haar man homo is. Ze hoort Joe daar later over uit en zegt dat ze zelf zwanger is. Roy verzet zich tegen de diagnose aids. Hij is een hetero, zegt hij, die met mannen naar bed gaat en leverkanker heeft.

Aflevering 2: In vitro

Prior ligt, omdat Louis daarop stond, in het ziekenhuis en wordt daar verpleegd door zijn vroegere vriend Norman (Jeffrey Wright). Soms hoort Prior de stem van een engel en ziet voorwerpen als een boek. Louis laat zich hard neuken in het park. Joe en Harper worstelen met hun relatie. Joe vertelt Roy daarover die als een vader voor hem is zolang Joe maar naar Washington gaat om daarmee een schandaal rond een door hem nooit terugbetaalde grote lening te voorkomen. Roy roept de hulp in van Martin om Joe over te halen. Joe ontmoet Louis op een bankje voor het advocatenkantoor en voelt zich tot hem aangetrokken. Joe belt daarop zijn moeder (Maryl Streep) in Salt Lake City met de vraag hoe de relatie vroeger met zijn vader was en dat hij homo is. Zijn moeder wil het gesprek vergeten. De ruzie tussen Harper en Joe en die tussen Prior en Louis, leidende tot het vertrek uit de relatie van Harper en Louis, wordt weer bijna simultaan weergegeven.

Aflevering 3: The messenger

Prior is weer thuis en krijgt in zijn droom bezoek van twee geestverschijningen die familie van eeuwen geleden van hem zijn. Norman informeert Louis over de gemoedstoestand van Prior. Harper is door de reisagent naar Antartica gebracht en heeft daar de tijd van haar leven. De moeder van Joe komt naar New York om haar zoon te helpen Harper te zoeken, maar raakt de weg kwijt. Een zwerver in de Bronx helpt haar naar het bezoekerscentrum voor Mormonen in Manhattan. Joe zegt tegen Roy dat hij niet naar Washington kan omdat Harper weg is. Roy krijgt bezoek van Ethel Rosenberg, die hem zegt dat het nieuwe millenium eraan komt. Prior droomt dat hij samen met Louis danst, waarop zijn wereld breekt en een engel (Emma Thompson) aan hem verschijnt. Joe volgt Louis, deelt met hem het bed en praat over het Mormoonse geloof.  

Aflevering 4: Stop moving

Prior belt met Norman en vertelt uitgebreid over de ontmoeting met de engel die zich aankondigde met een orgasme en die hem zei dat hij een profeet was die met een speciale bril in een heilig boek leest, zich lichamelijk verenigt met de engel en begrijpt dat de door God verlaten wereld moet stoppen. Roy wordt opgenomen in het ziekenhuis en wordt daar verpleegd door Norman, die hem aanraadt zijn eigen pillen te gebruiken en niet die van het ziekenhuis. De kostbare AZT is namelijk een goed middel om te verhandelen. Harper steekt op Antartica een dennenboom in de fik hetgeen een einde aan haar verblijf daar betekent. De moeder van Joe wordt gebeld dat ze Harper in het bureau kan komen ophalen.

Aflevering 5: Beyond Nelly

Harper bekijkt het beeld van de tocht van een Mormoons gezin per huifkar in het bezoekerscentrum. Louis en Joe lopen langs het strand en vervolgen hun discussies over geloof en politiek. Louis wil Prior weer zien en Joe kan niet anders dan hem laten gaan. De ontmoeting in het ziekenhuis is niet erg harmonieus, omdat Prior weet dat Louis een ander heeft. Joe praat met Roy die hem vanuit zijn ziekenhuisbed een vaderlijke zegen geeft en hem opdraagt om terug te gaan naar Harper. Prior gaat met Norman naar het kantoor van Joe en volgt hem later op straat naar het Mormoonse bezoekerscentrum. Omdat hij daar instort brengt de moeder van Joe hem terug naar het ziekenhuis. Louis is op zijn beurt overstuur omdat dat Joe een seksuele relatie zou hebben met Roy. Joe praat met Harper op het dak van hun huis. Ze gelooft dat de dag des oordeels aanstaande is. Joe vertrekt naar Louis, maar de seks verloopt niet tot tevredenheid.  

Aflevering 6: Heaven, I’m in heaven

De moeder van Joe is getuige van de komst van de engel in de ziekenhuiskamer van Prior. Na een gevecht stijgt Prior met een ladder op naar de hemel maar hij besluit na een lang dispuut met een hemels panel het boek terug te geven en terug te keren naar de aarde. Louis is nog steeds boos over het feit dat Joe een seksuele relatie met Roy zou hebben. Hij heeft informatie ingewonnen waaruit blijkt dat Joe een rechtse rakker is die de grote bedrijven bevoordeelt. Het leidt tot een gevecht waarbij Louis gewond raakt. Ethel Rosenberg zegt tegen Roy dat de rechtszaak tegen hem in zijn nadeel is uitgevallen en dat hij geroyeerd is als advocaat. Roy probeert haar nog af te troeven maar legt daarna toch het loodje. Norman doet, nadat hij Louis heeft opgedragen een kaddisj voor Roy te zeggen, een deel van de AZT in de rugzak van Louis die hij daarmee als pakezel gebruikt. Louis wil terugkeren naar Prior maar die wil hem niet meer terug. Prior krijgt van Norman AZT. Harper vertrekt naar San Francisco en geeft Joe nog een handje van haar pillen. In het vliegtuig ziet ze zielen opstijgen en in de ozonlaag verdwijnen. De moeder van Joe ontfermt zich over haar zoon.

In de epiloog zien we de moeder van Joe met haar zoon, Louis en Prior bij de Bethesda fontein met het beeld van de engel in 1990. Het is alsof de makers geen genoeg van de serie kunnen krijgen. Er is een politieke discussie over de perestrojka en de aids epidemie is bedwongen.  

Angels in America is zeer onderhoudend en behandelt diepere thema’s op het gebied van leven en dood, maar Mike Nichols is geen Andrej Tarkovsky of Wim Wenders. Daarvoor mist de Amerikaanse serie het diepere gevoel. De gedachte waarmee Prior zelfs weer naar de aarde terugkeert, namelijk dat God gestrafft moet worden voor alle leed waaronder de aidsplaag, is kort door de bocht en sluit aan bij de menselijke, Westerse hybris. Het zegt veel over het overmoedige en tegelijk kinderlijke optimisme van onze Amerikaanse vrienden.

Hier de trailer, hier mijn bespreking van The graduate.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten