Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.vrijdag 16 november 2012

Saskia Sassen over globalisering, Gesprek op 2, 11 november 2012


Het failliet van de liberale democratie en de middenklasse

Chris Kijne noemt Saskia Sassen, die van Nederlandse afkomst is, een van de meest geglobaliseerde personen. Zij woont in New York en Londen en reist de hele wereld af. Zelf noemt ze zichzelf een nomade, iemand die ergens haar tent opslaat, het liefst in een café, waar ze naar de mensen kijkt die voorbij lopen.

Kijne vraagt haar naar de week in Manhattan na orkaan Sandy.
Sassen zat drie dagen zonder stroom, terwijl de stad onder water stond. Het was kamperen in je eigen huis.

De global cities lijken op elkaar, zegt Kijne, ze hebben een rijk financieel centrum en arme wijken aan de randen.
Wall Street had als eerste weer stroom, zegt Sassen, terwijl armere delen, zoals in New Jersey vergeten werden. Dit illustreert het failliet van de liberale staat, een product van de middenklasse die zijn invloed verliest ten gunste van de mondiale elite. In China is er een migrantenpopulatie van tweehonderd miljoen mensen die huisvesting in de slums eist.

Kijne brengt het gesprek terug naar de situatie in Nederland. Sassen is niet zo precies op de hoogte van onze situatie, maar weet wel dat, net als elders in de wereld, de immigranten, de arbeidersklasse en de jongeren uit de middenklasse het hardst door de economische crisis getroffen worden. De technologie neemt hun werk over en de staat trekt haar handen af van de werklozen.

Kijne zegt dat de laagstbetaalden en de immigranten hier tegenover elkaar stonden.
Volgens Sassen leeft bij de onderklasse het idee dat hun banen door immigranten worden ingepikt. Ze hanteren daarbij een nationalistisch vocabulaire dat nergens meer op gebaseerd is, aangezien de nationale staat aan macht heeft ingeboet. Het is slechts versiering.

De keizer heeft geen kleren meer aan, lacht Kijne

De liberale staat was een middenklasse project, zegt Sassen, dat inmiddels failliet is. De klasse is er een van consumenten geworden tussen de mondiale elite en de arme arbeidersklasse. Ze hebben zich machteloos gemaakt.

De democratie was gebaseerd was op de middenklasse. Door de mondialisering wordt de controle minder en de invloed van de uitvoerders zoals ministers groter, aldus vat Kijne de gedachtegang van Sassen samen. De politici faciliteren als het ware de mondiale elite.   

De liberale democratie is gecorrumpeerd, zegt Sassen, hoewel ze vreest daarmee kijkers tegen het hoofd te stoten. Ze noemt als voorbeeld dat bij de laatste Amerikaanse presidentsverkiezingen de stemmachines werden geleverd door het bedrijf van de zoon van Mitt Romney. De kiezers konden niet controleren op wie ze hadden gestemd. Zoiets werkt fraude in de hand.
We hebben de liberale democratie echter wel nodig om verder te internationaliseren. Door thema’s aan te pakken als de klimaatsverandering, de honger in de wereld of de mensenrechten kan de politiek weer terrein winnen. Sassen geeft als voorbeeld dat Merkel besloot de Duitse kerncentrales te sluiten na de ramp in Fukushima. Op die manier vinden we het democratische project weer opnieuw uit.

Hier de site van Saskia Sassen met meer publicaties.


1 opmerking: