Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.maandag 26 november 2012

Lester Brown en Paul Gilding in Mag het ergens over gaan? Teylers Museum, 25 november 2012


Alarmisten brengen een goede boodschap

Ziggy Klazes ontvangt voor de verandering twee gasten (links voor de spiegel) die hun sporen gezet hebben in het behoud van de aarde, te weten de Amerikaan Lester Brown, oprichter van het Earth Policy Institute en de Australiër Paul Gilding, auteur van Helden uit noodzaak. Het is voor het eerst dat ze gezamenlijk optreden.

Ziggy vraagt hen of ze elkaars werk kennen. Dat is het geval. Vervolgens wil ze weten waarin ze verschillen. Paul zegt dat hij meer vanaf de zakenkant denkt en Lester vanuit de aarde. Lester noemt de voedselcrisis de zwakke plek in het huidige systeem. We zitten nu al in de problemen. De crisis zal routine worden. Boeren zijn gewend aan wisselende weersomstandigheden, maar niet aan klimaatverandering. Het is na twaalven. We moeten een inspanning verrichten als Roosevelt na Pearl Harbor toen hij de auto industrie inzette
voor een oorlogseconomie. Een totale herstructurering van de energie economie is nodig.
Gilding voegt eraan toe dat dit niet het einde van de beschaving is, maar dat het tijd is om te handelen.

Ziggy vraagt zich af of we daarvoor geen State of the Planet nodig hebben.
Gilding zegt dat we helaas geen wereldregering hebben en daar ook niet op moeten wachten, maar allianties zoeken en diplomatie inzetten. Lester zegt dat er in de VS veel gebeurt op het gebied van omvorming van energie door het sluiten van kolencentrales en het produceren van zuinige auto’s. Grotere stappen zijn niet onmogelijk. In China bouwt met enorme windparken, ook zonne energie is in opkomst. Volgens Gilding kunnen we leren van de Arabische Lente, dat die een draaipunt vormde omdat men het niet meer pikte dat het brood zo duur werd.

Ziggy wil weten wat het betekent dat de temperatuur met twee graden omhoog gaat.
Gilding ziet daardoor veel ellende op ons afkomen. Lester spreekt van een verdieping van de honger. Soms is er niet voldoende voedsel voor de dagelijkse maaltijd. Door het uitputten van de ondergrondse watervoorraden verliest een groot deel van de Indiase en Chinese bevolking hun voedsel.

Ziggy vraagt wat Shell van hun ideeën vindt.
Gilding zegt dat het in het systeem ingebakken zit dat men doorgaat tot het niet langer kan. Zo werkt de markt nu eenmaal. Hij heeft in zijn boek een hoofdstuk gewijd aan het koopgedrag van consumenten. Volgens hem is winkelen iets tijdelijks in onze evolutie. Als we straks minder geld hebben en producten duurder worden zal dit gedrag uitdoven. Lester voegt daaraan toe dat in de VS een social shift bezig is. Jonge Amerikanen kopen niet meer een auto maar zoeken via de sociale media contact met elkaar. In Amerikaanse steden ontstaan wittefietsenplannen.

Maar in China bouwen ze veel snelwegen.
Volgens Lester beginnen ze daar ook van koers te veranderen. Het idee dat iedereen straks een auto heeft zal een nachtmerrie opleveren. Het gaat om een plan voor de 21ste eeuw. In de vorige eeuw werd onze veiligheid bedreigd door andere politieke machten, maar komt het van het klimaat. Zonder de noodzaak tot bewapening hebben we meer ruimte daar aandacht aan te geven.

Ziggy vraagt zich af we niet de hele boel moeten saneren, zoals Europa doet met de schulden.
Gilding zegt dat het systeem failliet is en herstructurering behoeft. De globale markt is niet het ideale model gebleken. Economische vernieuwing op basis van duurzaamheid levert veel banen op. Lester zegt dat de belasting op werk omlaag moet en die op producten omhoog. Bij olieraffinaderijen ziet hij nooit personeel, bij projecten op het gebied van wind- en zonne-energie wel.

Ziggy vraagt of de informatie altijd correct is. Want er is nogal wat tegenspraak.
Volgens Gilding zijn er mensen in het huidige systeem die veel te verliezen hebben. Dit is geen filosofisch debat maar gebaseerd op feiten. De aarde onderhandelt niet. Uiteindelijk gaat het niet om de cijfers maar om de bereidheid tot verandering. De hogere voedselprijzen werken als een trigger. Volgens Lester worden de tegengeluiden minder. Er is meer herkenning.

Wubbo Ockels, ook in de zaal, vraagt hoe we jongeren kunnen mobiliseren. Door zijn ruimtereizen ontdekte hij dat niet de ruimte maar de aarde uniek is.
Lester zegt dat jongeren steeds keuzen maken. Ze eten bijvoorbeeld veel minder vlees dan hun ouders en praten aan de eettafel met hun ouders over hun leefstijl. Gilding zegt dat hij meer activisme onder jongeren ziet.

Een jonge vrouw vraagt naar adviezen om te veranderen.
Gilding zegt dat er allerlei kanten aan zitten. Dat we straks minder geld hebben is in ons eigen belang. Volgens Lester gaat het niet alleen om een levensstijlprobleem maar ook om politieke bewustwording. Gilding stelt voor met je vrienden te praten, omdat zoiets verandering faciliteert. 

Hier meer over Lester Brown, hier meer over Paul Gilding.


 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten