Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.maandag 12 maart 2018

Geert Buelens over De jaren zestig, VPRO Boeken, 11 maart 2018


Jaren zestig van meerdere geografische en culturele kanten belicht

De Vlaamse schrijver en letterkundige Geert Buelens (1971) deed uitgebreid onderzoek naar de aard van de jaren zestig. Daarin komen niet de voordehand liggende onderwerpen uit de Westerse cultuur aan bod, maar hij kijkt ook verder om zich heen naar andere werelddelen en luistert ook naar de opvattingen van mensen die in die tijd liever naar The sound of music keken, waardoor het beeld van die tijd bijgesteld wordt. Dit was een van zijn motieven om dit boek te schrijven, zegt hij tegen interviewer Jeroen van Kan.

Van Kan spreekt van een omvangrijke studie, die inclusief notenapparaat negenhonderd bladzijden beslaat en ingedeeld is in hoofdstukken die elkaar in chronologische en thematische zin afwisselen. Wat dat laatste betreft besteedt Buelens ook aandacht aan een onderwerp als geweld hetgeen uitzonderlijk is in een periode dat toch vooral met een geest van love and peace wordt aangeduid. Zijn vraag is hoe Buelens die veelheid in de hand heeft weten te houden.
Buelens antwoordt dat hij in het begin geen idee had hoe hij het onderwerp moest aanpakken. Anders dan bij zijn vorige werk Da Da doe uw werk (2014) over oorlogsdichters uit de Eerste Wereldoorlog deed dit onderwerp hem niet meteen een structuur aan de hand en pas tijdens zijn onderzoek ontvouwde zich de aanpak, waar hij mee naar buiten kwam.

Van Kan vraagt of er enige coherentie in zijn beeld van de jaren zestig te vinden is.
Buelens zegt dat er van alle kanten een geloof was in een betere wereld maar dat de gewelddadige kant net zo aanwezig was als de in het hoofd vastgezette geweldloze kant. Naast de flowerpower was er ook het geweld van de Rote Armee Fraktion (al werd die pas opgericht in 1970,rs). Buelens wijst erop die er in die periode ook een legioen zwijgende burgers was die later hun electorale gewicht in de schaal legden door hun stem te geven aan Nixon en De Gaulle. Het is volgens hem gevaarlijk om een decennium over één kam te scheren en er één etiket op te plakken. In alle complexiteit hoopt hij wel dat er een visie doorheen sijpelt van hoop op een betere wereld, die meteen ook weer gefrustreerd werd, alsof de geschiedenis zelf het tempo van de veranderingen niet kon bijbenen. De spanning tussen hoop en werkelijkheid zit in het boek.

Van Kan vraagt of hij zich kan verplaatsen in die hoop?
Zelf werd Buelens grootgebracht in de jaren zeventig waarin de ene crisis na de andere optrad. Van een tegencultuur was geen sprake, maar wel kwam hij op school in contact met ideeën over een betere wereld en meer aandacht voor de derde wereld.

Van Kan brengt in dat Trump een heel ander beeld van de jaren zestig geeft.
Buelens antwoordt dat Trump deze jaren verfoeit en liever terug wil naar de jaren vijftig, terwijl zijn tegenstanders hardnekkig de mythe van de liefde in stand houden, zodat ze allebei niet aan een toekomstvisie toekomen. Hijzelf schenkt aandacht aan de zwijgende meerderheid in die jaren die zich achtergelaten voelde door de nieuwe stedelijke elite. Het tijdsbeeld dat eerst werd ingekleurd door vernieuwers krijgt in zijn boek meer evenwicht omdat hij laat zien hoe het er elders in de wereld aan toe ging, onder andere rond de dekolonisatie in Afrika in het jaar1960. Hij trekt parallellen tussen de Culturele Revolutie in China, de jongerenopstand in het Westen en de bevrijdingsbewegingen elders en laat daarnaast ook zien dat de globalisering toen al bezig was. Dat laatste vormt nog steeds een belangrijk onderwerp, waaraan gewerkt dient te worden.  

Toch hield het gesprek iets onbevredigends en wel door de maatschappijbevestigende rol van de interviewer. Het is een verdienste van de jaren zestig dat we hierop veel kritischer zijn geworden.  

Hier een bewerkt fragment vah het hoofdstuk 1967 (VN, 28 juli 2017).  

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten