Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.dinsdag 29 augustus 2017

Filmrecensie: The tree of live (2011), Terrence Malick


Strijd tussen religie en moraal in Texaans gezin in de jaren vijftig

De film Badlands (1973) maakte me nieuwsgierig naar de manier waarop Terrence Malick na twintig jaar zijn filmcarrière hervatte. Zou hij weer zoveel geweld in zijn films stoppen of raakte hij op een hoger plan? The tree of live maakt duidelijk dat het laatste het geval is. Malick plaatst het levensverhaal van de jonge en oudere Jack O’Brien op een manier in de totale evolutie. Helaas zijn niet alle uitweidingen even relevant. Soms had ik het idee dat ik naar een natuurdocumentaire zat te kijken in plaats van naar een levensschets, maar als Malick daar weer naar overschakelde was ik dubbel geboeid. De beelden die hij, in combinatie met een prachtige muziekkeuze, voorlegde, kwamen hard binnen.

The tree of live is een film met bijbelse connotaties. De titel alleen al verwijst naar de boom des levens in het paradijs die door Victor Kal in Betovering en inzicht werd gesteld tegenover de boom van goed en kwaad. De eerste boom komt er volgens Kal in de theologie bekaaid af, terwijl het toch de belangrijkste levensader is. De boom is de bodem van ons bestaan, die de grond vormt voor de moraal. In de film van Malick is Jack, net als zijn moeder, vooral bezig met de religieuze aard van ons bestaan, terwijl zijn vader hem een duidelijke moraal probeert op te leggen, hetgeen tot een steeds grotere verwijdering tussen de twee leidt.

Malick heeft als motto een uitspraak uit Job (38:4,7) genomen, waarin God hem vertelt over de almacht van zijn schepping, die voor de mens niet te begrijpen is. Door middel van een voice-over horen we Jack vaak, net als Job, tegen God klagen, zeker als het leven niet loopt zoals Jack het wil. Het zet hem, omdat God immers ook niet zijn best doet, zelfs aan tot het doen van verkeerde zaken. Tegengas krijgt Jack van zijn lieve moeder die niets liever ziet dan dat het vredig is in haar gezin, maar steeds meer te duchten krijgt van haar man met een botte bijl over zijn zoons regeert en geen enkele tegenspraak duldt.

Het verhaal is gesitueerd in een middenklasse gezin in Texas in de jaren vijftig. Terwijl in het eerste deel de verhouding tussen vader en zoon centraal staat, wordt in het tweede deel de focus verlegt naar de verhouding van Jack met zijn jongere broer die op negentienjarige leeftijd is overleden. Jack, mooi gespeeld door Sean Penn, die inmiddels een goede functie heeft in de snelle, moderne wereld vraagt zich af waarom het zo slecht had moeten aflopen in hun gezin en neemt een soort bedevaartstocht naar de waarheid. In het begin van de film horen we van het drama dat een verschrikkelijke impact heeft op de moeder die daarvan ook niet echt meer herstelt.

De vader in het gezin, een sterke rol van Brad Pitt, is een selfmade man die ooit hoopte een beroemd musicus te worden maar daarin tekort schoot en in de zakenwereld belandde. Zijn gram haalt hij op zijn zoons, hetgeen vooral de oudste Jack tegen de borst stuit. Omdat hij niets meer met zijn ouders te maken wil hebben gaat hij uit stelen en pest zijn jongere broer. De beelden daarvan zijn heel direct en heftig, misschien ook wel omdat vanuit de kosmos op de microwereld wordt ingezoomd. Dan had die natuurdocumentaire met ruimtenevels, vulkaanuitbarstingen, kwallen en dino’s toch een functie.

Hier de trailer, hier mijn bespreking van Badlands, hier mijn verslag van Betovering en inzicht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten