Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.maandag 20 maart 2017

Joost Baars over Binnenplaats, VPRO Boeken, 19 maart 2017


Nieuwgeboren dichter valt terug op zin eigen stem

Joost Baars (1975) woont in Amsterdam, werkt bij Perdu en is onlangs gedebuteerd met de gedichtenbundel Binnenplaats. Jeroen van Kan ondervraagt hem daarover, terwijl er op het eind spontaan een boek uit de stelling valt.

Van Kan weet dat Baars al veel langer poëzie schrijft en vraagt of de incubatietijd voor een bundel lang was.
Baars antwoordt dat hij zijn oude gedichten zes jaar geleden heeft weggegooid en opnieuw begonnen is. Hij vond dat hij teveel goede poëzie probeerde te schrijven die daarom juist niet goed was. Vier jaar geleden begon hij aan deze bundel die uit vier delen bestaat en gedurfder is.

Van Kan wil weten hoe Baars tot het inzicht kwam dat zijn oude poëzie niet goed was.
Baars weet dat niet en antwoordt dat hij wellicht te angstig was of te aardig gevonden wilde worden om de sprong in het diepe te wagen en te schrijven wat misschien niet gelezen wil worden.

Van Kan vraagt of de sectie met vertalingen van de Engelse dichter Gerard Manley Hopkins geen anomalie binnen het geheel is.
Baars antwoordt dat dit wel vaker gebeurt. Hopkins werkte in zijn gedichten het verlies van God helemaal door. Datzelfde verlies zit door zijn eigen bundel heen. Hij baseert zich daarbij ook op de joodse filosoof Levinas die stelde dat de Ander betekenis geeft aan het ik. Anders gezegd kijkt het ik door de ogen van de Ander. 
 
Van Kan wijst op het eerste gedicht De kosmologie van het tapijt dat net als het laatste los staat van de rest. Hij vraagt, nadat Baars dit gedicht heeft voorgelezen, naar de achtergrond ervan.
Baars vertelt dat  het over een vrouw gaat die een hartaanval gekregen heeft en dat dit als een rode draad door de bundel loopt. Hij wilde beginnen vanuit een totaal nulpunt en dat vervolgens onderzoeken.

Van Kan vraagt of hij getwijfeld heeft om zoiets particuliers als de hartaanval van zijn vrouw in de bundel op te nemen.
Baars heeft dat niet. Hij zegt erbij dat hij niet zou weten waarover hij moest schrijven als hij dit niet kon beschrijven. Het gaat niet alleen over de dood maar ook over de taal en over de zingeving van de wereld om ons heen. Hij schreef dit gedicht nadat hij al met de bundel bezig was.

Van Kan vraagt of de oude Baars zoiets geschreven kon hebben.
Baars zegt dat zijn oude ik minder geneigd was om zijn privé wereld in zijn poëzie toe te laten, maar dit misschien toch wel geschreven had. Waar het hem tegenwoordig om gaat is eerlijk zijn, niet in de betekenis die daar in de rechtszaal aan gegeven wordt, maar in de zin van het getuigen van de eigen ervaring. Dat kan ook gaan over een boek dat uit de kast valt. De dichter dient alles te geven wat hij in zich heeft. Hij heeft een hekel aan beschouwend werk waarin de werkelijkheid geduid wordt en valt liever terug op zijn eigen stem.  

Hier meer over Binnenplaats op de site van Joost Baars.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten