Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.maandag 13 maart 2017

Het volk verdient een nieuwe politiek


Tegenwoordig heeft het begrip volk een  negatieve lading, terwijl het in de dagen van de romantiek stond voor een grote kracht en een  diepgevoelde overtuiging. Tijdens de Franse Revolutie leidde de vrijheid het volk naar een nieuw staatsbestel, zoals Delacroix in zijn beroemde schilderij verbeeldde. Inmiddels is de term door populisten gekaapt vanuit het idee dat zij weten wat het volk bezielt. Dat konden zij alleen doen door de afstand die de politieke elite van de gewone mensen nam en zich ging storten op het grote geld.

Zowel de pensioenindustrie als de energiesector zijn voorbeelden van deze concentratie van macht. De documentaireserie Zwarte Zwanen en de documentaire Onderstroom gaan daarop in. De fondsen, die de pensioenen beheerden, zijn in een tijd van privatisering risico’s gaan nemen om de pensioengelden zo lucratief mogelijk te besteden, maar raakten het in handen gegeven kapitaal kwijt aan gladde lieden die meer beloofden dan ze konden waarmaken. In het geval van de energievoorziening zetten net zulke grote spelers hun stempel op de manier waarop de transitie naar duurzame energie wordt doorgevoerd, met als gevolg dat de burger, net als de pensioengerechtigde, buitenspel komt te staan. De wijze waarop linkse partijen met deze kwesties om zijn gegaan heeft de ellende vergroot. We zagen dat de PvdA onder Wim Kok zijn ideologische veren van zich afschudde en mee ging doen met de geldwolven. Dat duurt voort tot de dag van vandaag. De laffe, dubbele houding zou onder ogen gezien moeten worden. Des te langer Asscher de kop in het zand steekt des te meer men de weg kwijtraakt

De onmacht van de sociaal democratie werd door populisten met gejubel begroet, zoals we zagen in een debat tussen Melkert en Fortuyn. De laatste sprong in de ruimte die vrijkwam en ontving de teleurgestelde burger met open armen. Er dient vooraf wel een onderscheid gemaakt worden tussen rechtse en linkse populisten. Terwijl de eersten slechts de rancune voeden en oplossingen zoeken die mensen van elkaar vervreemdt, bieden de linkse populisten het volk een ander perspectief. De strijd die gevoerd wordt voor betere levensomstandigheden, voltrekt zich voornamelijk buiten het parlement, dat toch al weinig macht heeft in een wereld die door economische belangen wordt gedicteerd. De Italiaanse Vijfsterrenbeweging onder leiding van Beppo Grillo wil niet alleen eens in de zoveel jaar een stem van de leden, maar een actieve medewerking in de vorm van een digitale directe democratie, ook al loopt dat nog niet gemakkelijk zoals de Deense Pedersen in Tutti a casa laat zien. Politieke partijen kunnen zich ook omvormen tot een beweging zoals Bernie Sanders doet in de Verenigde Staten en Jesse Klaver in Nederland voorstaat. Door een sterke achterban kan het parlementaire debat ondersteund worden met buitenparlementaire actie, een idee dat niet vreemd was aan linkse politiek in het verleden. De communisten wisten zich sterk te verbinden met arbeiders en studenten en ook de Socialistische Partij is uit zo’n model voortgekomen. De strijd gaat echter niet meer om een verandering van de macht maar om een verandering van het failliete systeem zelf, dat op allerlei manieren geheel vastloopt.

Het is niet voor niets dat Jesse Klaver op dit moment in de geschiedenis erg aanspreekt. De oude politiek voldoet niet meer en het rechtse populisme brengt alleen maar verdere verdeeldheid. We zijn op zoek naar nieuwe manieren van verbinding, een betere omgang met de aarde een eerlijke politiek. Daarom verdient Groen Links overmorgen onze steun.

Hier mijn bespreking van De vrijheid leidt het volk, hier mijn bespreking van Zwarte zwanen, hier mijn bespreking van Onderstroom, hier mijn bespreking van Tutti a casa.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten