Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.dinsdag 7 maart 2017

De staat van paraatheid volgens Israël, Tegenlicht, 5 maart 2017


Persoonlijke vrijheid bedreigd door het denken in termen van veiligheid

Regisseur Nirid Pelet heeft zich verdiept in de kwestie van beveiliging, waarmee men in Israël veel verder is dan in Europa. Ze praat met verschillende personen die zich met deze tak van sport bezig houden en gelukkig ook met een onderzoekster die heel kritisch is over de manier van denken die daar achter zit.

Pelet begint op een beurs in Tel Aviv over het onderwerp. Daar is ook de Belgische minister Jan Jambon, Jan Ham zouden wij zeggen, om zich te laten informeren over de mogelijkheden. Die zijn dus zeer groot zoals we zien. De industrie spint garen bij de toenemende onveiligheid in de wereld. Op het eind horen we dat zelfs Obama geld in deze bedrijfstak gestoken heeft en dat dus het Westen er ook nog belangen in heeft.

Homeland security is een van de leveranciers van materialen die de veiligheid moeten waarborgen. Een vertegenwoordiger laat een tankwagen zien met chemische stoffen aan boord en een scherm dat men kan uittrekken om zich tegelijkertijd achter te beschermen. In het raster zit zelfs ook nog een schietgat. Aan alles is gedacht. Jambon heeft er wel oren naar. Er is een inhaalslag te maken. Een emigrante die juist vanuit Israël naar Europa is verhuisd, is bang dat ze straks weer in dezelfde situatie terecht komt, maar Jambon kan niet anders zeggen dan dat ze in hetzelfde schuitje zitten. Op de beurs stijgen de koeren van de murenbouwers van het bedrijf Magal S-3 alleen maar.  

Veel verkopers komen uit het leger en aanverwante sectoren. Een van hen zegt dat Europa met de nadruk op persoonlijke vrijheid verkeerd bezig is en gebruikt daarbij zelfs nog een citaat van vice-president Spiro Agnew, hoewel het alweer lang geleden was dat die aan de macht was. Een beveiliger die op luchthaven Zaventem ging kijken zegt dat hij zich schaamde over de manier waarop de veiligheid georganiseerd was. Techniek alleen werkt niet. In Israël hebben de veiligheidsdiensten veel meer armslag. Ze halen verdachte personen meteen uit de rij en doen nader onderzoek als dat nodig blijkt.

Waakzaamheid zit in het DNA van Israël, zegt een ander. Het is net zo belangrijk als persoonlijke vrijheid. Hij deed onderzoek in België na de aanslagen aldaar en concludeerde dat het al mis ging in de eerste cirkel van veiligheid. Deze preventieve cirkel bestond niet eens. Juist een open netwerk als het Europese treinverkeer moet daarop ingericht zijn. In Israël tonen checkpoints tussen Israël en de bezette gebieden aan hoe het anders kan. Verdachte personen worden meteen ontdekt en onderzocht. De tweede cirkel bestaat uit een fysieke grens die door screening en crowdmanaging met inzet van biometrische gegevens afgesloten kan worden. Goederen worden overgeladen in andere vrachtwagens om de kans op ongelukken te verkleinen.

De expert die de werkwijze bij de checkpoints bedacht, stelde ook een lijst op met criteria waaraan particuliere beveiligers moeten voldoen. Sinds 2012 zijn die wettelijk bevoegd om geweld te gebruiken. Een opleider spreekt van poortwachters die in een derde cirkel van veiligheid voor een supermarkt staan om daar een aanslag te voorkomen. Ook de burgers dienen waakzaam te zijn en daar zijn ook weer cursussen voor, waarbij men bijvoorbeeld leert om de auto op een parkeerplaats in de juist richting te zetten, zodat men bij gevaar meteen weg kan. Daarmee zitten we in de vierde cirkel van veiligheid.

Gelukkig is er nog veiligheidsonderzoeker Yael Berda (zie foto) die de vloer aanveegt met dit hele circus dat geheel uit mannen bestaat. Ze zegt dat ze zelf achterdochtig werd door het contact met veiligheidsmensen. Het idee dat al het ongewone verdacht is, leidt tot paranoia. De tegenstelling die tussen bevolkingsgroepen geschapen wordt, leidt tenslotte tot de vraag of men voor of tegen de eigen groep is. De vraag naar de eigen loyaliteit brengt de persoon in kwestie in een moeilijke positie. Om uit die duivelscirkel te komen, moeten we ophouden met het denken in termen van segregatie en toewerken naar een situatie waarin iedereen het goed heeft.

Hier meer informatie op de site van Tegenlicht. Vanavond napraten in Pakhuis de Zwijger met Nirit Peled en andere deskundigen op het gebied van vrijheid en veiligheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten