Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 25 maart 2015

Het werken van morgen, Tegenlicht, 22 maart 2015De mens is geen appendix van de machine

De automatisering komt in een nieuwe fase. Door robots en computers verdwijnen steeds meer banen. Daarmee verandert ook de verhouding tussen wat we doen en wie we zijn.

Deze machtig interessante materie, onder regie van Kasper Verkaik, begint met Ruud Kok, een oudere manager van Post.nl die enige tijd geleden zijn ontslag heeft genomen bij zijn werkgever en inmiddels werk doet naar zijn hart. Hij toont een oude brief van de PTT, gericht aan zijn vader, waarin hijzelf de opleiding tot postbesteller mag gaan doen. Zijn vader zei dat zijn kostje gekocht was. Zonder al te veel narigheid had hij zekerheid van baan en inkomen en op het eind een mooi pensioen. Inmiddels staat Kok voor de gesloten poort van het terrein waar hij vele jaren de post sorteerde. Dat gebeurt inmiddels in een immens groot gebouw waar de factor arbeid steeds meer wordt teruggedrongen. Kok voelt zijn posthart nog kloppen.

Andrew McAfee is econoom bij het MIT en schreef het boek The second machine age, waarin hij stelt dat, net als tijdens de Eerste Industriële Revolutie de spierkracht, nu de beperkingen in de denkkracht doorbroken worden, hetgeen meer welvaart en minder gezwoeg oplevert. In zijn stad Boston zijn veel start-ups met robotica. Na de ontwikkelingen in de industrie moet nu de dienstensector aan de robot. Medische diagnostiek wordt beter door een computer gedaan dan door een dokter. McAfee zegt dat de ontwikkelingen in sneltreinvaart door gaan en dat we nog niet kunnen bevatten hoe onze wereld er over tien jaar uit ziet (lees daarvoor Slaap zacht, Johnny Idaho). Een robot helpt het medisch personeel met het aan- en afvoeren van materiaal. Een onderzoeker op Harvard zet robots in om nieuwe toepassingen te laten uitvoeren.

John Schattorie van Deloitte schat op basis van een onderzoek uit Oxford dat er in Nederland in tien jaar tijd zo’n twee tot drie miljoen banen verloren gaan. Dat is een derde van de huidige beroepsbevolking en dat is nog maar een conservatieve schatting.

Volgens McAfee dienst het sociale contract dat tweehonderd jaar heeft standgehouden te worden herzien. De ontwikkeling moet met veel beleid ondersteund worden om een scheve maatschappelijke verdeling met meer criminaliteit te voorkomen. De verandering heeft ook impact op het onderwijs. Waar vroeger vaste vaardigheden en gehoorzaamheid worden gevraagd, is het nu belangrijk dat men zelf nadenkt. Op de Eliot school in Boston leert men de kinderen programmeren en opdracht uitvoeren in het roboticalab. Het zou de skills moeten opleveren die in de onzekere toekomst nodig zijn. 

Marjolein te Honte is strateeg van uitzendbureau Randstad en ziet dat het werk in het middensegment verdwijnt. De angst voor het verlies van inkomen zit de positieve ontwikkeling naar nieuwe beroepen in de weg. Ze zegt dat men banen gaat stapelen en dat de identiteit niet meer in het beroep zit. Een kapper is iemand die kan knippen en die vaardigheid ook elders kan inzetten. Anke Hans (zie foto) is notificatiefilsoof, schreef een handleiding voor de etiquette van het smartphone gebruik en werkt daarnaast freelance als tekstwerker. Met haar taalgebruik is niets mis. Ze wil niet de appendix van een machine zijn. Ruud Kok is ultraloper, werkt als sportmasseur en is daarnaast een pedicure praktijk begonnen met medische pedicure en podologie als uitdaging voor de toekomst. In Eindhoven doet disorganizer Ger van Drunnen onderzoek naar de opvatting van personeel van Bosch over hun werk om innovatie te stimuleren. Vroeger al zag hij zaken in de organisatie van zijn bedrijf die vragen bij opriepen die pas in deze tijd opgepikt worden. Hij was als het ware zijn tijd vooruit.

Helaas kwam nauwelijks de kwestie aan de orde om inkomen en werk te ontkoppelen, al deed McAfee een poging het leed van werklozen te verzachten door het heffen van een negatieve inkomstenbelasting.

Hier meer informatie op de site, vanavond is de meet-up in Pakhuis de Zwijger, hier mijn bespreking van Slaap zacht, Johnny Idaho.

  


Geen opmerkingen:

Een reactie posten