Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.maandag 19 september 2011

Paul Rosenmöller in gesprek met Peter Bakker, VN-ambassadeur tegen de honger, 18 september 2011


Een ondernemer werpt zich op voor de allerarmsten.

Het is wat vreemd om in dit Gesprek op 2 de vorige topman van TNT, die duizenden postbodes hun ontslag aanzegde, als ambassadeur tegen de honger aan tafel te zien zitten. Bakker is een van de eerste ondernemers die voor de VN werkt. Hij zegt dat TNT ook al banden had met het World Food Program. Steeds meer bedrijven doen mee.

Wat raakt hem meer, vraagt Paul Rosenmöller, het ontslag aanzeggen tegen zoveel postbodes of het zien van al die hongerenden in de hoorn van Afrika. Dat laatste is van een andere grootheid, antwoordt Bakker. Het schrijnt vooral dat kinderen de dupe worden.

PR: Kun je ambassadeur van de honger zijn als je zelf nooit honger hebt gekend?
PB: Het is mijn taak om mensen te mobiliseren. Ik heb zelf kinderen en kan me daarom verplaatsen in een vader van een ondervoed kind. De situatie in de hoorn van Afrika is zeer urgent. 12 miljoen mensen worden met de dood bedreigd, maar in het westen is men moe van alle die nare berichtgeving. Hongersdood is echter een akelige dood. De grootste problemen voor hem bestaan uit fondswerving voor de langere termijn en het probleem om toegang te krijgen tot Zuid-Somalie.

PR: Wordt het probleem niet overdreven?
PB: Er valt te weinig regen door de klimaatsverandering en dus moeten we de mensen te eten geven. De extremisten in Zuid-Somalie laten echter geen hulpdiensten toe waardoor 1,7 miljoen mensen uitgesloten zijn van voedsel. Hulp kan evt. bereikt worden door andere organisaties, diplomatie, militair ingrijpen of voedseldropping. Geen van de mogelijkheden is echter aannemelijk. Het nadeel van het droppen van voedsel is dat je niet weet bij wie het terechtkomt.

PR: Waarom grijpt de NAVO wel in in Libië maar niet in Somalië?
PB: Ik heb geen toegang tot de politieke kanalen, maar ik weet wel het die lieden die ook aan piraterij doen, moeilijk aan te vallen zijn.

PR: Een medewerker aan de AzG zei in The Guardian dat de groep die het hardst hulp nodig heeft niet wordt bereikt. Bent u realist genoeg om dat toe te geven?
PB: Ik realiseer me dat ik niet alles kan. In de afgelopen jaren is de voedselhulp verbeterd. De G20 overlegt op het ogenblik over een wereldwijd systeem van voedselreserves die bij calamiteiten meteen kunne worden ingezet.

PR: Hoe belangrijk is de steun van het bedrijfsleven?
PB: Unilever en DSM zijn al betrokken bij het World Food Program.

PR: Wat kan de Nederlandse regering aan de binnenlandse situatie doen, extra belasting van de superrijken heffen, zoals ook Obama wil?
PB: Ik ben niet tegen het afromen van topsalarissen.

Na 1 januari wordt Bakker topman van een project duurzaamheid en bedrijfsleven in Genève.
PR: Wat drijft je ?
PB: Als topman van TNT was ik al betrokken bij het World Food Program.

PR: Ik denk dat je veel succes kunt gebruiken en wens je dat ook toe.


aangepast 20 september 2011, 7.33 uur.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten