Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.donderdag 29 september 2011

Evgeny Morozov en het einde van de internet-utopie, Tegenlicht, 26 september 2011


Een dwarse denker temidden van een juichend publiek.

Evgeny Morozov is een Wit-Rus die vijf jaar was toen de Muur viel. Hij schreef The Net Delusion, waarin hij zich verzet tegen het cyber-optimisme als zou dat dictators kunnen wegjagen. Hij bevindt zich in een studio omgeven door grote schermen waarop veelal oudere fragmenten vertoond worden, veelal van opponenten. Morozov levert commentaar.

De Amerikaanse internetgoeroe Kevin Kelly vergelijkt internet met uitvindingen als de boekdrukkunst. Door internet vormen we een groter organisme dat ons een diepere identiteit in een planetaire cultuur geeft.
Morozov stelt dat Kelly de politieke macht en de financiële belangen achter de technologie niet ziet. Die heeft zich losgezongen van de politiek. Techniek kent geen natuurlijke evolutie die beantwoordt aan een of andere natuurwet.

Een reclameboodschap van Apple vertelt dat bedrijven werknemers tegenwoordig laten doen wat ze zelf willen doen. Morozov stelt dat dit soort grote corporaties het meest van de huidige ontwikkeling profiteren.

Een Wit-Russische student kreeg ooit een cassetterecorder waarmee hij het nieuws uit het Westen kon opvangen en was als een kind zo blij.
Morozov zegt dat het effect van de technologie op de bevrijding van onderdrukking zwaar overschat wordt. We weten bijvoorbeeld niet hoe groot de rol van het leger in de omwenteling in Egypte was.

De Philips-roadshow in Wit-Rusland doet Morozov denken aan religieuze vervoering. De media houden de mensen koest en dom. Er is geen verbinding met politiek, eerder met porno.

Hillary Clinton keurt de actie van China af om de vrijheid op internet te beperken.
Morozov noemt haar kritiek met termen uit de koude oorlog oppervlakkig en tijdsgebonden. Ook de VS voert cyberaanvallen uit op internet.

Al Weiwei steekt zijn middelvinger op vanuit een auto op het Plein van de Hemelse Vrede.
Morozov ziet hem eerder als kunstenaar en dissident en acht zijn krachtige protest bedoeld voor het buitenland.   

Een jonge Chinese op het Google hoofdkwartier zegt dat informatie geselecteerd dient te worden om mensen niet onnodig voor het hoofd te stoten.
Morozov zegt dat de gemiddelde Chinees stabiliteit wil en dat zij dat beter verwoordt dan de dissidenten doen.

Baidu, een Aziatisch internetbedrijf wil uitbreiden.
Morozov zegt dat internet straks niet meer door het Westen gedomineerd wordt maar dat Russische en Chinese bedrijven met Google gaan concurreren.

Julian Assange onthult de Collateral Murder video.
Volgens Morozov wenste Wikileaks daarmee mee te spelen op het politieke toneel. Het maken van een onderscheid tussen overheden en burgers en het terugbrengen van de macht van de eersten ten gunste van de laatsten tendeert naar een libertaire om niet te zeggen anarchistische visie. Morozov gelooft wel in instituties en vindt dat men het Sociaal Contract van Rousseau weggooit.

Een werkloze jonge vrouw uit Californië zegt dat veel inwoners in campers wonen en dat de grote sociale verschillen slecht zijn voor de samenleving.
Morozov vraagt zich af waarom men niet in opstand komt. Het bewijst dat de digitale revolutie geen invloed heeft op de sociale ongelijkheid.

Peter Sloterdijk zegt dat een conservatief volk tegenwoordig wordt blootgesteld aan een machtige elite die het dagelijks leven wil revolutioneren.
Morozov vindt dat de betekenis van het begrip revolutie ontzield en misbruikt wordt. Mensen zijn gevoelig voor dat soort termen. Ze willen niets liever dan veranderen maar worden misleid.

Tony Judt zegt dat de disposition to worship the rich is the cause of the corruption of moral sentiments, dus dat het aanbidden van rijkdom het teloorgaan van morele gevoelens heeft veroorzaakt. Hij zegt erbij dat de uitspraak van Adam Smith is.
Morozov stemt ermee in dat de morele factor tegenwoordig uit de maatschappij verdwenen is en dat dat pervers is.

Een Egyptische studente is hoopvol over de Egyptische revolutie, die gedragen werd door de jeugd.
Morozov ziet oude structuren zich weer herstellen. Mensen die onder Mubarak dienden komen weer terug. Het is gemakkelijker een dictator weg te sturen dan een maatschappij te veranderen.

De futurist Ray Kurzweil zegt dat de maatschappelijke ontwikkeling zo snel gaat dat we niet zonder kunstmatige intelligentie kunnen.
Volgens Morozov is Kurzweil bang voor de dood. Zijn idee van vooruitgang is gebaseerd op digitale gadgets. Hoeveel is er veranderd sinds Plato? Er zijn nog steeds mensen die niet mogen stemmen.

Twee jonge Franse draagmoeders willen de wetenschap dienen. Ze geloven niet in de ziel, alleen in een genetische code.
Morozov ziet hun vrolijkheid en zegt dat het biologisch determinisme het leven eenvoudig maar ook minder boeiend maakt. Deze Brave New World is iets om je tegen te verzetten.

Een socioloog, tenslotte, spreekt over een netwerk, dat verbindt en loskoppelt en dat vooral jonge mensen aanspreekt.
Morozov zegt dat het netwerk idee van de jaren negentig was en dat tegenwoordig de digitale diensten sterk gepersonaliseerd zijn.

Daarmee is deze boeiende en veelvormige, maar daardoor ook wel beperkte uitwisseling van ideeën voorbij en blijft de kijker van Tegenlicht achter met zijn eigen gedachten. Volgende keer maar weer eens een goed gesprek.   
    Geen opmerkingen:

Een reactie posten