Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.zaterdag 27 januari 2018

Filmrecensie: It happened one night (1934), Frank Capra


Sterk liefdesdrama tussen een verwend nest en een principiële journalist

It happened one night, naar een kort verhaal van de Amerikaanse schrijver Samuel Hopkins Adams, gaat over het liefdesdrama tussen de principiële, maar werkloze journalist Peter Warne en de verwende Ellie Andrews. De verhouding tussen de twee komt maar heel moeilijk van de grond en op het eind moet de vermogende Andrews eraan te pas komen om zijn dochter te overtuigen dat de journalist de juiste man voor haar is.

In het begin van de film keert de vader zich sterk tegen een huwelijk van Ellie met playboy King Westley in Miami. Ellie is daarom zo boos dat ze zich opsluit in het jacht dat ergens aan de kust van de Atlantische Oceaan dobbert. Als haar vader haar tot rede probeert te brengen springt Ellie over boord en neemt de vlucht met de bus vanuit New York naar Philadelphia. In de bus ontmoet ze de werkloze journalist Warne die juist zijn ontslag heeft genomen. Ellie zit op de plaats achterin de bus die Warne juist heeft leeggeruimd door een stapel kranten naar buiten te gooien, maar Ellie staat haar plaats niet zomaar af, waarop Warne in de beperkte ruimte naast haar kruipt. Dat Ellie verwend is blijkt wel als ze Warne op geen enkele manier bedankt als die tevergeefs de dief van haar koffer probeert te grijpen. Alleen in haar slaap zoekt ze toenadering, nadat ze eerst weggegaan is van een plaats elders in de bus naast een dikkerd die snurkte.

Na een onderbreking van de busreis voor een maaltijd komt Ellie te laat bij de vertrekplaats maar vindt daar wel Warne die op haar gewacht heeft. Hij heeft inmiddels in de krant gelezen dat Ellie door haar vader gezocht wordt en zegt dat ook tegen haar. Hij is niet bereid om zich door haar te laten omkopen om haar identiteit te verhullen, maar wil wel haar verhaal in ruil voor een veilige terugkeer bij haar geliefde King Westley. Een overstroming maakt dat ze de nacht in een huisje moeten doorbrengen. Het is grappig om te zien dat Warne, refererend aan Jozua rond de muur van Jericho, een deken spant tussen de bedden en zegt dat zij en haar hele familie hem weinig kan schelen, maar dat haar verhaal hem weer terug kan brengen in zijn beroep. Ellie biedt weerstand aan zijn uitleg. Ze vindt dat ze helemaal niet verwend is en zegt dat ze juist altijd de wil van haar vader moest doen.

De dreiging van twee detectives ,die door de vader van Ellie zijn ingehuurd om zijn dochter op te sporen, brengt Ellie en Warne iets meer bij elkaar. Eenmaal weer in de bus, rijdt die door een onoplettende chauffeur in het water. Warne besluit met Ellie te vluchten omdat de vader inmiddels 10.000 dollar beloning heeft uitgeloofd voor degene die weet waar zijn dochter is. Er volgt een lange tocht door de natuur, die hen een klein beetje dichter bij elkaar brengt. Als ze daarna besluiten te liften, wordt de preutse Ellie vrijmoediger. Omdat de duim van Warne niet blijkt te werken, schort zij haar rok op waarna er meteen een automobilist stopt. De relatie lijkt zijn langste tijd gehad te hebben als Ellie leest dat ze gewoon thuis kan komen omdat haar vader een overeenkomst met Westley gesloten heeft. Terwijl zij juist meer voor Warne begint te voelen wordt ze opgehaald door haar vader. Warne die zijn verhaal over zijn verhouding met Ellie voor duizend dollar bekend denkt te maken, wordt teruggefloten door zijn baas die inmiddels gehoord heeft dat Ellie gewoon weer thuis is. Een gesprek tussen Warne en de vader van Ellie over de schulden die hij gemaakt heeft, leidt tot een inzicht van de oude man over de integriteit van de journalist.

De hoofdrollen worden prachtig ingevuld door Claudette Colbert, die in 1903 geboren werd in Parijs in een bakkersgezin, dat naar de Verenigde Staten verhuisde toen Claudette drie jaar oud was en Clark Gable die in 1901 in Ohio geboren was en van Duitse, Ierse en Zwitsers Duitse afkomst was.

Hier de trailer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten