Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.zondag 24 juni 2018

De keuze van mijn vader (2017), documentaire van Yan Ting Yuen


Kiest een mens zijn leven of is hij een speelbal van het lot?

Tien jaar geleden maakte de Nederlandse documentairemaakster Yan Ting Yuen al eens een documentaire met titel Dinner with Murakami, waarin ze op zoek gaat naar de persoon en de betekenis van deze Japanse bestseller schrijver. In De keuze van mijn vader probeert ze haar vader te bewegen om meer te vertellen over zijn persoonlijke motieven om vanuit China naar Hong Kong en vervolgens naar Nederland te gaan. Net als in het geval van Murakami staat ze uiteindelijk met lege handen maar daarvoor is wel een aardig beeld geschetst van de geïsoleerde positie die Chinese restauranthouders in ons land innemen.

Yan Ting laat foto’s gezien van zichzelf als klein meisje in Hong Kong. Ze was zes jaar toen haar ouders naar Maastricht verhuisden en daar een chinees restaurant begonnen. Haar jeugd was dan ook niet gemakkelijk. Later in de documentaire vertelt haar moeder dat Yan Ting niet in het restaurant durfde als het carnaval was en dat haar ouders het te druk hadden om haar naar bed te brengen. Haar tachtigjarige vader, die volgens zijn vrouw erg gesloten is, vertelt dat de Chinese restaurants in die tijd tot na middernacht open waren.

Yuen gaat met haar ouders mee terug naar China en naar Hong Kong, waar zij hun oude dag zullen doorbrengen. Daar woont ook oom Lou die vroeger ook een Chinees restaurant in Nederland had. Hij vertelt dat zij na de dood van hun moeder op vierjarige leeftijd wezen waren en dat hun tantes hen wilden verkopen maar dat andere dorpelingen daar tegen waren. Ten tijde van de Culturele Revolutie vluchtten ze naar Hong Kong dat een ongekende luxueus was. De vader van Yan Ting had een baan als taxi- en als buschauffeur waardoor het gezin goed kon rondkomen, maar waar men zijn leven ook niet zeker waren. Eerst ging Lou naar Nederland en daarna haalde hij zijn broer over om zijn voetspoor te volgen.

Haar vader heeft een slechte gezondheid en zegt dat hij, anders dan Lou die in Hong Kong had willen blijven, geen spijt heeft van zijn besluit om naar Nederland te gaan, al voegt hij daar later aan toe dat hij toch liever naar China was teruggegaan omdat hij zich daar had kunnen opwerken tot partijfunctionaris. Zijn familie stak daar echter een stokje voor. Kueng, een neef van Yan Ting, is blij dat haar vader een restaurant begon want hij kon dat later van hem overnemen. Hij is hem zeer dankbaar voor de steun die hij, zelf zonder vader, van hem kreeg, al noemt hij hem ook koppig omdat hij geen nierdialyse wil ondergaan. Hij vertelt dat haar vader het restaurant niet aan Yan Ting wilde overdoen, omdat hij wist dat zij liever een creatief beroep koos. Net als een tante waardeert hij financiële onafhankelijkheid hoger dan een beroep als filmmaker. Wellicht is de vader zo gesloten omdat hij toch in zijn hart toch de beroeps- en partnerkeuze van zijn dochter niet kan accepteren.

Aan het eind zit Yuen met haar vader aan het strand op stoelen die ze in het begin van de documentaire al heeft neergezet. Ze laat hem een stuk zeil van de trap zien dat ze uit het ouderlijk huis in Maastricht heeft los gescheurd maar dat haar vader niet herkent. Ze kijken samen naar de beweging van de golven, die misschien nog het meeste zeggen over een mensenleven dat niet zo gemakkelijk uiteengelegd kan worden maar dat zich afspeelt in een beweging van wassen en krimpen, van eigen keuze en meegevoerd worden.

Hier de trailer, hier mijn bespreking van Dinner with Murakami.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten