Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.dinsdag 24 mei 2016

Volk, macht en Varoufakis, Tegenlicht, 24 april 2016


Lokale initiatieven breken de macht van het grootkapitaal

Jos de Putter laat in Volk, macht en Varoufakis de vroegere Griekse minister van economie Yanis Varoufakis (zie foto) aan het woord, die, na zijn aftreden vanwege zijn standvastige karakter dat voor andere Europese ministers moeilijk te accepteren was, de democratisering in Europa een nieuwe impuls wil geven. Hij vertelt tegen De Putter dat hij door de ministers Dijsselbloem en Schäuble pootje werd gehaakt, omdat hij zich diende te conformeren aan het economische beleid en dat er van democratische verhoudingen geen sprake was. Vandaar de oprichting van de pan Europese beweging DIEM25 in het hol van leeuw, in Berlijn, onder het gehoor van de nieuwe burgemeester van Barcelona Ada Calou, de Sloveense filosoof Slavoj Zizek en oprichter van WikiLeaks Julien Assange via een videoverbinding. Hij hoopt, omdat nationale politieke partijen tandeloos zijn geworden, lokale bewegingen in Europa met elkaar te verbinden om het op te nemen tegen de economische grootmacht die het in Europa voor het zeggen heeft. Volgens Varoufakis is het bedrog niet moeilijk te begrijpen. In de Europese Unie waar beslissingen van bovenaf worden genomen, heeft het grootkapitaal de macht en worden haar besluiten voorgesteld als neutraal. De hulppakketten voor Griekenland kwamen vooral ten goede aan de Duitse en Franse banken die leningen aan de Grieken hadden verstrekt. De tien procent van het geld voor de Griekse overheid werd alleen verstrekt als daar grote bezuinigingen tegenover stonden. De door Merkel uitgesproken solidariteit was een farce. Ze wil(de) Griekenland niet tegemoet komen uit angst dat daarna Italië en Spanje hun hand komen ophouden. 

De acties van bewoners van het Spaanse plaatsje Pontevedra in Galicië om eucalyptus bomen te kappen die gebruikt worden door de vervuilende papierindustrie, zullen koren op zijn molen zijn. De burgemeester van het plaatsje heeft premier Rajoy tot persona non grata verklaard, omdat hij het bedrijf een vergunning voor langere tijd heeft gegeven om het afval in de rivier te lozen, waardoor de vissers brodeloos worden en het milieu vervuilt. De productie komt ook niet eens de Spanjaarden ten goede want de cellulose wordt naar Duitsland geëxporteerd.

Varoufakis krijgt steun van de Duitse socioloog Wolfgang Streeck die zegt dat de Europese muntunie veel schade heeft toegebracht aan de Europese samenwerking. Deze unie was niet voor alle landen geschikt en leidt tot internationale conflicten binnen Europa, terwijl juist samenwerking voorop dient te staan.
Varoufakis legt uit dat Europa een kartel vormde om de prijzen van het in Noord Europa geproduceerde staal in de hand te houden en dat men daarom de muntunie bedacht. Het verdrag van Maastricht leidde echter tot chaos, omdat de tegenstellingen tussen economisch sterke en zwakke landen te groot waren. Na het barsten van de zeepbel in 2008 brak de hel los. De financialisering heeft de sociaal democratie de das om gedaan. Terwijl eerdere sociaaldemocraten als Willy Brandt bemiddelden tussen kapitaal en arbeid, lieten Blair en Schröder hun handen hangen naar het grootkapitaal. Dat zou tot een win win situatie leiden, maar pakte anders uit. Na de val van de Lehman Brothers deed men er van alles aan om het financiële systeem op de been te houden (Wouter Bos was daar een goed voorbeeld van in Nederland, rs).
De Putter spreekt een bestuurslid van de City, die de verantwoordelijkheid van de bankiers voor de crisis bagatelliseert en, met het oog op het Britse referendum over Europa. graag aansluiting houdt met de Europese Unie.  

Streeck zegt dat geld een regelsysteem is tussen samenleving en kapitalistisch systeem en dat de Franse samenleving heel anders in elkaar zit als de Duitse. Duitsland is vooral een exportland dat zeer gebaat is bij een stabiele munt. In de Europese Unie werden beslissingen genomen ten gunste van Duitsland en die werden andere landen door de strot geduwd. Verworvenheden die door de arbeidersbeweging met veel moeite waren bereikt, werden over boord gegooid om de weg van het grootkapitaal te plaveien. De ingezette mondialisering van de economie is vooral een kwestie van corruptie. De kiem van het probleem ligt in de jaren zeventig toen Zuid Europa zich ontworstelde aan dictaturen en niet voor een socialistische weg koos maar binnen werd gehaald door het kapitalistische Noorden. De dood van Aldo Moro vormde daarbij een omslagpunt. De toekomst van Europa hangt af van hervorming van het politieke systeem, zegt Streeck. De acties in Pontevedra vormen een goed tegenwicht tegen de macht van het grootkapitaal.

Hier meer over deze uitzending op de site van Tegenlicht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten